Geert Lovink on Mon, 19 May 2008 13:09:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Prijs voor de Jonge Kunstkritiek


> From: "Witte de With" <wdw@mailinglijst.nl>
>
> Verleden week lanceerden de Appel, Witte de With en het Fonds BKVB 
> gezamenlijk de tweejaarlijkse Prijs voor de Jonge Kunstkritiek voor 
> het Nederlandse taalgebied. De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek is een 
> stimuleringsprijs voor een nieuwe generatie critici en essayisten die 
> schrijft over hedendaagse beeldende kunst. De initiatiefnemers willen 
> met de prijs een impuls geven aan gedegen kritische reflectie en 
> investeren in de toekomst van een hoogstaand kunstdiscours.
>
> De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek wil tegenwicht bieden aan de 
> vervlakking van kunstkritiek in de media en wil het belang van de rol 
> van de kunstcriticus in de hedendaagse maatschappij benadrukken.
> Het huidige niveau van de kunstkritiek in het Nederlandse taalgebied 
> staat onder druk. We leven in een tijdperk waarin men overspoeld wordt 
> met beelden, maar waar een tekort bestaat aan gedegen kritische 
> reflectie op de betekenis van deze beelden. Cultuurredacties kiezen 
> steeds vaker voor inkrimping van zowel het aantal recensies als de 
> lengte hiervan, ten faveure van een verbreding van de te bespreken 
> genres en vlot weglezend cultuurnieuws. Recensies verworden meer en 
> meer oppervlakkige omschrijvingen die verstoken zijn van een gedegen 
> analyse, begrip van de specifieke context en kunsthistorische kennis 
> in het algemeen. Steeds minder vaste critici zijn in dienst bij de 
> kwaliteitspers werkzaam en de honoraria zijn dusdanig laag dat het 
> beroepsmatig uitoefenen van het vak dreigt te degraderen tot een 
> 'bijbaan' van of journalisten of professionals uit de kunstwereld.
>
> De initiatiefnemers roepen op tot bijdragen die getuigen van het 
> vermogen om op een genuanceerde en goedgeïnformeerde manier een 
> kritische mening uit te dragen. Hierbij wordt het principe 
> onderschreven dat kunsttheoretische reflectie niet losstaat van de 
> maatschappelijke actualiteit. De kunstcriticus heeft de taak als 
> schakel tussen maker, kunstwerk, instellingen én het publiek te 
> fungeren.
>
> De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek deelt een gemeenschappelijk doel 
> met de bestaande prijzen die het belang van de kunstkritiek 
> accentueren en uitgereikt worden aan schrijvers die al in substantiële 
> mate erkenning genieten. Een prijs die specifiek bedoeld is om jong 
> talent op het gebied van de beeldende kunstkritiek te stimuleren 
> ontbreekt echter. De prijs wil investeren in de toekomst van het 
> kunstdiscours en de jonge laureaten in staat stellen zich voor een 
> langere tijd te focussen op de ontwikkeling van hun schrijfcarrière.
>
> De nieuwe prijs is bedoeld voor talent onder de 35 jaar en zal om het 
> jaar worden uitgereikt in de categorieën Recensie (€ 7.500,-) en Essay
> (€ 12.500,-). Bovendien zullen het essay en de recensie van de 
> winnaars gepubliceerd worden in het NRC Handelsblad (NL) en de Knack 
> (BE).
>
> Deelnemers aan deze eerste editie kunnen tot en met 30 juni hun 
> artikelen aanleveren via de website www.jongekunstkritiek.net. Hier 
> zijn ook de voorwaarden voor de inzendingen te vinden. Het werk zal 
> onder andere beoordeeld worden op stijl, coherentie, opbouw, grondige 
> (contextuele) informatie en toegankelijkheid.
>
> De jury van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek staat onder 
> voorzitterschap van Oscar van den Boogaard (schrijver) en bestaat 
> verder uit Camiel van Winkel (publicist, lector kunstacademie den 
> Bosch), Maria Barnas (schrijver, beeldend kunstenaar), Bernard Dewulf 
> (journalist en kunstcriticus voor De Morgen), Edo Dijksterhuis 
> (journalist en kunstcriticus voor het Financieel Dagblad) en Barbara 
> Visser (beeldend kunstenaar).
>
> In oktober 2008 zal de eerste Prijs voor de Jonge Kunstkritiek worden 
> uitgereikt

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).