Geert Lovink on Thu, 8 May 2008 16:11:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ud nieuwe media (job, uva)


Universitair docent - Nieuwe Media / Media en Cultuur ? 38 uur

Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met
een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het
gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van
Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen
in de hoofdstad. Aan de faculteit zijn een kleine duizend medewerkers
verbonden en circa 6.500 studenten volgen er onderwijs.

Nieuwe impulsen zijn nodig om het onderwijs en onderzoek op het terrein van
taal en cultuur verder te ontwikkelen tot geëngageerde geesteswetenschappen.
Een geesteswetenschappelijk perspectief levert inzichten op die nodig zijn
om allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van
informatie- en communicatietechnologie, te begrijpen en te kunnen bijsturen.

De Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt daarom wetenschappers voor de
nieuwe generatie universitair docenten (ud?s). Kandidaten zijn gepromoveerd
en hebben een achtergrond in de geesteswetenschappen. Uitstekende
didactische kwaliteiten en affiniteit met studenten zijn een vereiste.
Cruciaal is dat kandidaten goed onderzoek weten te combineren met
aansprekend onderwijs. Uiteraard hebben zij inzicht in de meest recente
ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Door een brug te slaan tussen
verschillende disciplines dragen de nieuwe UvA-wetenschappers bovendien bij
aan de verbreding en vernieuwing die de faculteit voor ogen heeft. Brede
inzetbaarheid in het onderwijs van meer dan één opleiding is voor alle
docenten een vereiste.

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt u samenwerking met
vooraanstaande onderzoekers binnen onderzoekinstituten die - mede door een
multidisciplinaire benadering - internationaal hoog staan aangeschreven.
Bovendien geeft u onderwijs in een dynamische omgeving waarin nieuwe
onderwijsmethodieken worden ontwikkeld.

Met de nieuwe ud?s volgt u een uitgebreid introductieprogramma en krijgt u
intensieve begeleiding gedurende het eerste jaar van de aanstelling.
Aanvullende didactische scholing maakt deel uit van de aanstelling. Hierbij
wordt rekening gehouden met eerder verworven competenties blijkend uit het
onderwijsportfolio van de kandidaat. Het behalen van de ?basiskwalificatie
onderwijs? behoort tot het verplichte introductieprogramma.

De faculteit zoekt per 1 september 2008 een

Universitair Docent Nieuwe Media
voor 38 of 32 uur per week voor een periode van 2 jaar
vacaturenummer 08-3046

De ideale kandidaat dient ? ook als onderzoeker - thuis te zijn in de studie
van de digitale media in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen,
en bekend te zijn met thema?s als cyberculture, digital humanities,
information aesthetics, internetstudies, mediakunst, virtuele etnografie en
web theorie. Technische basisvaardigheden zijn essentieel, evenals kennis
van de actuele internet cultuur; praktische ervaring met webgebaseerde
applicaties (zoals blogs and wikis) is zeer gewenst.


Het team Nieuwe Media en Digitale Cultuur maakt deel uit van de
Leerstoelgroep Media & Cultuur en houdt zich bezig met de ontwikkeling van
methoden en strategieën ten behoeve van het kritisch onderzoeken van de
internet cultuur. Van de UD wordt gevraagd onderwijs te geven in zowel het
bachelor als het master onderwijs, in cursussen rond thema?s als digitale
journalistiek, internetgerelateerde esthetica en internet research methoden.
Tevens wordt van hem/haar gevraagd een bijdrage te leveren op het onderzoek
op dit gebied.

Werkzaamheden:
? verzorgen en ontwikkelen van onderwijs op het terrein van Nieuwe Media en
de opleiding Media & Cultuur
? (mede) begeleiden van bachelor- en masterscripties
? zelfstandig verrichten van onderzoek op het genoemde gebied, resulterend
in publicaties in vooraanstaande internationale publicatiemedia
? mede begeleiden van promovendi
? leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e- en
3e-geldstroomfinanciering
? deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede
uitvoeren van toegewezen beheers- en bestuurstaken.

Profiel:
? voltooide relevante promotie
? ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend
uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften/boekvorm
? onderwijservaring op universitair niveau en aantoonbare didactische
bekwaamheid en/of scholing blijkend uit een onderwijsportfolio
? ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in
het academisch onderwijs
? teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één
opleiding
? bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere
onderdelen van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is
? organisatorische ervaring en kwaliteiten
? grondige beheersing van het Nederlands en Engels; indien Nederlands niet
de moedertaal is, moet men zich de taal binnen twee jaar eigen maken.

Informatie:
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met dr. Richard Rogers,
telefoon 020-5253352, e-mail: r.a.rogers@uva.nl

Aanstelling:
Deze geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van twee jaar, mogelijk via
detachering bij het detacheringsbureau van de UvA, UvA-Jobservice. Het
salaris bedraagt minimaal ? 3.129,- (schaal 11) en maximaal ? 4.868,-
(schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd (38 uur per week).

Solliciteren:
Een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, dient vóór 31 mei
2008 gericht te worden aan de Universiteit van Amsterdam, aan de decaan van
de Faculteit der Geesteswetenschappen, mevrouw prof.dr. J.F.T.M. van Dijck,
Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.

Vermeldt u s.v.p. het vacaturenummer linksboven op de enveloppe. Het houden
van een proefcollege maakt deel uit van de selectie.
Tevens is het mogelijk uw sollicitatie per e-mail te sturen aan
?solliciteren2008-fgw@uva.nl?.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).