Roland Spekle on Mon, 5 Nov 2007 12:39:35 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] scheitern lernen | het leren mislukken | to learn to fail


scheitern lernen | het leren mislukken | to learn to fail
visionary works by visionary people - een hommage aan Dick Raaijmakers
1-3 november in Tesla, Berlijn
http://tesla-berlin.de/_page.php?aktion=SHOW_PAGE&Page_ID=338

(English version below)


Scheitern Lernen | Het Leren Mislukken

De generatie kunstenaars die na de tweede wereldoorlog de wereld opnieuw mocht vormgeven, leek oude wetmatigheden los te laten en op basis van hun eigen nieuwe wetten de realiteit opnieuw te bedenken. Een groot voorbeeld is de Nederlandse pionier Dick Raaijmakers, die zowel in de elektronische muziek, als in de beeldende kunst, de performancekunst en op gebied van elektronisch muziektheater een pionier is geweest.
Het festival 'Scheitern Lernen' (het leren mislukken) richt zich op musici en performancekunstenaars voor wie het werk van pionier en wegbereider Dick Raaijmakers een referentiekader biedt. Ze delen een fascinatie voor de vaak onvoorziene resultaten van onoplosbare vraagstellingen. "Mislukken" betekent dan niet meer wat men niet wilde bereiken, maar eerder dat wat men bereikte maar niet beoogde, aangezien het niet te voorzien was. Musici en performancekunstenaars - collega's, vrienden en oud-leerlingen van Dick Raaijmakers en inhoudelijke verwante kunstenaars - zullen tijdens drie dagen in Tesla in Berlijn performances, lezingen en concerten geven met een neiging tot het onmogelijke en het onvoorziene.


Een begeleidende tentoonstelling met documentaires, foto- en audio-materiaal zal de hele maand november in het foyer van Tesla een aantal aspecten uit het uiteenlopende oeuvre van Dick Raaijmakers belichten.1.-3.11. vanaf 19h Zukunftsmusikbar met muziek uit de toekomst van het verre verleden, en met lezingen, gesprekken en discussies.

1.-3.11. vanaf 20:30 Performances en muziek van en met: Gilius van Bergeijk, BMB Con., Florentijn Boddendijk, Jens Brand, Edwin van der Heide, Hans W. Koch, Paul Koek, Marion de Laat, Arjen Mulder, Post & Mulder, Dick Raaijmakers, Horst Rickels, Remco Schuurbiers, SXS Enterprise, Tres, de Veenfabriek, Mara van Vlijmen.

1.11. t/m 2.12 vanaf 18h Tentoonstelling met documentair materiaal uit o.a. de archieven van V2_, Nederlands Archief voor Beeld&Geluid, Interfaculty ArtScience, Koninklijk Conservatorium Den Haag, Babeth van Loo. met dank aan Joke Brouwer (V2_), Jacqueline Oskamp, Hans van de Berg, Kees Tazelaar, Basta Music.Scheitern Lernen is tot stand gekomen in samenwerking met stichting Barooni, met de financiële steun van het Hauptstadtkulturfonds, het Fonds voor de Amateur- en Podiumkunsten, Mondriaan stichting, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden (Berlijn), Gaudeamus. Tentoonstelling vormgegeven door Cyan. Geprogrammeerd door Anne Wellmer.


tesla medien > kunst < labor podewils'sches palais klosterstraße 68 d - 10179 berlin

zie ook www.tesla-berlin.de

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mocht je geen interesse hebben meer informatie te ontvangen, stuur deze email retour met 'unsubscribe' als onderwerp.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version


scheitern lernen | het leren mislukken visionary works by visionary people - een hommage aan Dick Raaijmakers 1-3 november in Tesla, Berlijn http://tesla-berlin.de/_page.php?aktion=SHOW_PAGE&Page_ID=338


Scheitern Lernen | To Learn to Fail

The generation of artists that was in the position to give shape to the world after World War II, let go of traditions to create reality on the basis of entirely new approaches. Since the nineteen-fifties the Dutch pioneer Dick Raaijmakers has created an extensive and highly original body of work that consists of electronic music, visual art, performance art and electronic music theatre.

The festival 'Scheitern Lernen' (To Learn to Fail), focusses on musicians and performance artists for whom the work of Dick Raaijmakers offers a frame of reference. Many share a fascination with the often unpredictable results of unsolvable problems. "To fail" no longer means, not to get what you wanted but to get something that you didn't want, because it is no longer relevant or possible to aim for a specific result. For three days musicians and performance artists - artist colleagues, friends and students of Dick Raaijmakers and artists with similar conceptual approaches - will present works with a tendency to the impossible and the unpredictable at Tesla in Berlin.

An accompanying exhibition will highlight selected aspects of the extensive works of Dick Raaijmakers. The exhibition will contain TV documentaries, photo- and audio materials, and it will be shown in the Tesla foyer during the whole month of November.1.-3.11. 7pm Zukunftsmusikbar with music from a future long gone. Also lectures, talks and discussions.

1.-3.11. 8:30pm Performances and music by: Gilius van Bergeijk, Bmb con., Florentijn Boddendijk, Jens Brand, Edwin van der Heide, Hans W. Koch, Paul Koek, Marion de Laat, Arjen Mulder, Post & Mulder, Dick Raaijmakers, Horst Rickels, Remco Schuurbiers, Sxs Enterprise, Tres, de Veenfabriek, Mara van Vlijmen.

1.11. thru 3.12 6pm-midnight Documentary exhibition with contributions from the archives of V2_, Netherlands Institute for Sound and Vision, Interfaculty ArtScience, Royal Conservatory the Hague, Babeth van Loo and others. many thanks to Joke Brouwer (V2_), Jacqueline Oskamp, Hans van de Berg, Kees Tazelaar and Basta Music.


In collaboration with stichting Barooni (nl). supported by Hauptstadtkulturfonds (berlin), Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, Mondriaan stichting, Royal Netherlands Embassy, Gaudeamus. curated by Anne Wellmer. exhibition design by Cyan.Tesla medien > kunst < labor Podewils'sches palais Klosterstraße 68 d - 10179 Berlin

see also www.tesla-berlin.de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you don't wish to receive more information, please return this email with 'unsubscibe' as subject.
--
---------------------------------
Barooni
Roland Spekle
P.o.box 12012
3501 AA Utrecht
The Netherlands
Tel: +31(0)20 6839262
Mobile: +31 (0)6 411 88 580
email: barooni@xs4all.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).