maik on Wed, 19 Sep 2007 17:49:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fwd: [Newsletter] Robodock Newsletter #3

Bekijk de nieuwsbrief online

English version see belowNieuwsbrief # 3Beste Robosapiens!De voltooiing van de NDSM-werf tot festivalterrein is gereed. Vandaag barst het spektakel los en is het 10-jarig bestaan van Robodock een feit.Robodock begon als culturele zelfverdediging. Na tien jaar heeft het festival echter een krachtige en onderscheidende identiteit binnen het internationale festivalaanbod. Robodock ontwikkelt zich tot productiehuis en investeert veel in vers talent. In samenwerking met NEMO organiseert Robodock naast festivals ook conventies over technologie. Maar Robodock wil meer.DAMWAND

Het vormgevingsproject Damwand schetst een toekomstbeeld van Robodock en vormt het decor van het hoofdpodium op Robodock 2007.

Het hoofdpodium vormt samen met een bar, de multimediawerkplaats, het atelier van Delinus en een lobbykamer de verbinding tussen het verleden en de gedroomde toekomst van Robodock. Deze productie heet Damwand en is een reis door de tijd die inzichtelijk gemaakt door het fotoarchief er op te projecteren. .Na 20 jaar pionieren in Amsterdam, met een uitstapje naar Rotterdam, wil Robodock een vaste productieplaats creëren waar kunstenaars op projectbasis werken. Een plek waar ruimte is voor grote installaties, performances en festivals die van betekenis zijn voor Amsterdam. Een plek waar kunst de vrijheid krijgt om zich te ontwikkelen.Alle onderdelen op het festival zijn speciaal voor Robodock bedacht en gebouwd door een team vormgevers, dat door Valerie van Leersum en Merel Kamp is samengebracht. Hun inspiratiebron was de transformerende stad, een omgeving die continu in beweging is en zijn eigen ritme heeft.ANTAGON

Op zaterdag 15 september gaf de Duitse theatergroep Antagon alvast een voorproefje van Robodock 2007 in het Vondelpark en op het Open Haven Podium. Deze groep uit Frankfurt verbindt met hun grootse beelden van oeroude archetypes de verschillende onderdelen van Robodock met elkaar. Antagon ligt qua engagement en beeldtaal zo dicht bij die van Robodock, dat je kan spreken van een familieband.PYRO 4

Voor de kenners onder ons een oude bekende. Voor anderen het ontdekken waard! Pyro 4 is één van de weinig overgebleven special events van Nederland en kind aan huis bij Robodock. Voor de tiende verjaardag van Robodock heeft Pyro4 een verjaardagscadeau gemaakt, wat natuurlijk nog even geheim moet blijven. Maar als je de waslijst aan evenementen die Pyro4 op zijn naam heeft staan ziet, weet je zeker dat het spectaculair wordt.MATIK

Dit jaar zijn extra veel verrassende muzikale optredens geprogrammeerd waaronder Matik. Matik won in 2006 de Amsterdam Pop Award en werd door 3 Voor 12 uitgeroepen als Hollandse Nieuwe. Een optreden van deze upcoming Amsterdamse formatie staat voor één brok energie. Bij deze band is dansen geen optie meer, maar een must.MEDIACENTER

Op Robodock worden bezoekers nauwlettend in de gaten gehouden, door middel van diverse digitale ogen wordt alles op het festival geregistreerd. Op grote screens is te zien wat er op het festival gebeurd. Dus let goed op, want voor je het weet ben jij de ster van het festival.KAARTVERKOOP

Mocht je nog geen kaarten hebben bemachtigd, je kunt ze nog kopen via www.robodock.org of bij de postkantoren.Robodock: Kom maar langs als je durft!Met hartelijke groet,Los Roboderos

---------------------------------------------------------------------- ----------------English version

View the newsletter onlineNews letter # 3Dear Robosapiens!The completion of the transformation of the NDSM-dock into a festival terrain is done. Today the spectacle will break loose and the ten year existance of Robodock will be a fact.Robodock started out as a cultural self-defense. After ten years, though, the festival now has a powerful and distinctive identity within the international festival scene. Robodock is developing into a house of production and invests a lot in fresh talent. In cooperation with NEMO, besides festivals, Robodock organises also conventions on technology. But Robodock wants more.DAMWAND / DAM-WALL

The styling project DAMWAND outlines a future image of Robodock and forms the setting of the main stage at Robodock 2007.

The main stage shapes, together with a bar, a multi-media workshop and the studio of Delinus and a lobby-room, the junction between the past and the dreamt future of Robodock. This production is named DAMWAND and is a travel through time, which is made intelligible by the projection of the photo archive on it.After twenty years of pioneering in Amsterdam, with a little excursion to Rotterdam, Robodock wants to create a steady production studio, where artists work on the basis of projects. A place where there is space for big installations, performances and festivals that are of significance to Amsterdam. A place where art is given the freedom to develope.All components of the festival were invented and constructed for Robodock especially by a team of designers, compiled by Valerie van Leersum and Merel Kamp. Their source of inspiration was the transforming city, an environment which is constantly in motion and has its own rythm.ANTAGON

On Saturday the 15th of September, the German theatre group already gave a foretaste of Robodock 2007 in the Vondelpark and the Open Haven Podium. This group from Frankfurt connects their imposing images of ancient archetypes to the the varying elements of Robodock. Regarding engagement and metaphorical language, Antagon and Robodock are so alike that one could speak of a family relation.PYRO4

Old acquantainces for the connaisseurs among us. For others worth the discovery! Pyro4 are one of the few special events left in the Netherlands and know their way around at Robodock. For Robodock’s ten year anniversary, pyro4 made a birthday present, which obviously has to remain a secret for a little while longer. But taking a look at their shopping list, you just know it’s going to be spectacular.MATIK

This year, we programmed specially added amazing musical acts, among which Matik. Matik won the Amsterdam Pop Award 2006. Witness a gig of this upcoming Amsterdam formation and be sure of an explosion of energy. Dancing is not an option with this band, it’s a must.MEDIA CENTRE

Visitors at Robodock will be sharply observed, by means of various digital eyes that register everything that’s going on at the festival. You can follow it all on the big screens. So pay attention, for you might become the festival’s star!TICKET SALE

In case you haven’t obtained tickets yet, you can still buy them via www.Robodock.org or at the post office.Robodock: come by, if you dare!Kind regards,Los Roboderos_______________________________________________
Newsletter mailing list
Newsletter@robodock.org
http://mail.robodock.org/cgi-bin/mailman/listinfo/newsletter

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).