Communicatie on Sat, 14 Jul 2007 13:18:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vrede van Utrecht zoekt Hoofd Bedrijfsvoering


Vrede van Utrecht zoekt per 1 november 

Hoofd Bedrijfsvoering (0.8 fte)

Vrede van Utrecht 

Vrede van Utrecht is een zelfstandige stichting, in het leven geroepen door de gemeente en provincie Utrecht. De stichting werkt aan de voorbereiding van de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 met een jaarlijks cultureel programma, dat uitmondt in een grootse viering in 2013. Vrede van Utrecht koerst daarmee af op de nominatie van Utrecht als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.

Vrede van Utrecht kent een klein team van medewerkers en freelancers t.b.v. de projecten en de activiteiten en heeft in de afgelopen 3 jaar een groot aantal samenwerkingspartners verworven in stad en provincie Utrecht. 

Functie-inhoud
Vrede van Utrecht zoekt een ervaren professional als Hoofd Bedrijfsvoering, die zowel operationeel als beleidsmatig eerstverantwoordelijke is voor de bedrijfsvoering van de stichting. Het Hoofd Bedrijfsvoering ressorteert rechtstreeks onder de directeur en maakt deel uit van het Management Team.

Het Hoofd Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau van Vrede van Utrecht en de aansturing van het 'secondaire proces': financieel beleid en beheer, personeelsbeleid en -beheer, juridische zaken en administratie. De nadruk in de taak ligt bij het opstellen en bewaken van begrotingen, financiële en personele administratie, fondsenwerving en het ontwikkelen en realiseren van een coherente, duidelijke visie en strategie op zakelijk vlak voor de projecten en activiteiten van de Vrede van Utrecht. 

 

Functie-eisen

Ervaring in een vergelijkbare functie in de culturele sector. Ervaring op het gebied van fondsenwerving. Gedegen kennis van de culturele sector in Nederland. Ruime organisatorische vaardigheden, ervaring met office management. Opleiding op het gebied van financieel management en administratie (HBO/ WO).

 

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste en betrokken collega. Initiatiefrijk, zelfstandig, maar ook met het vermogen om in een klein team te werken, met een 'hands on' mentaliteit, een flexibele werkhouding, leidinggevende capaciteiten en goede communicatieve vaardigheden.

Geboden

Vrede van Utrecht volgt de CAO Nederlands Theater. Honorering is afhankelijk van ervaring en gevolgde opleidingen.

VvU is gehuisvest, samen met Initiatief Domplein 2013 en debatcentrum Tumult op het Domplein in Utrecht.

 

Contact en informatie

 

Een uitgebreidere functieomschrijving staat op onze site www.vredevanutrecht.nl <http://www.vredevanutrecht.nl/> . Informatie kan worden ingewonnen bij Peter de Haan, intendant VvU, 

030-2303862/na 23 juli 030-2393890 

Sollicitatie met korte brief, motivatie en c.v. voor 31 augustus aan Peter de Haan, per mail aan secretariaat@vredevanutrecht.nl <mailto:secretariaat@vredevanutrecht.nl>  of Postbus 532, 3500 AM Utrecht. De gesprekken vinden 6 en 10 september plaats. 

 

 

 

 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).