Geert Lovink on Tue, 3 Jul 2007 12:47:37 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] verslag van kick-off IIP CREATE (ICT-Innovatieplatform Creatieve Industrie)


Kick-off IIP CREATE (ICT-Innovatieplatform Creatieve Industrie)

http://www.ictregie.nl/index.php?pageId=3&newsId=88

Op 20 juni vond in Utrecht de kick-off plaats van het ICT-Innovatieplatform Creatieve Industrie 'IIP CREATE'. ICT-Innovatieplatforms zijn samenwerkingsverbanden waarin onderzoekers, ondernemers en gebruikers gezamenlijk strategische onderzoeksagenda's ontwikkelen.

De trekkers van enkele aansprekende Creatieve Industrie iniatieven in Nederland, zoals Marleen Stikker (De Waag), Emile Aarts (Philips Research) en Mark Overmars (Universiteit Utrecht) presenteerden 's ochtends hun innovatieve ICT-activiteiten.

Hierna vonden workshops plaats waarin de 45 deelnemers in groepen met elkaar brainstormden over knelpunten, voorwaarden en onderzoeksthema's in de Creatieve Industrie in Nederland.

Aan het einde van de dag is afgesproken dat er nu werkgroepen worden gevormd rond de belangrijkste knelpunten en onderzoeksthema's. Deze werkgroepen moeten einde dit jaar leiden tot een Strategic Research Agenda voor de Creative Industrie.

De gehouden presentaties kunt u op de website downloaden:

- Opzet IIP Create - Marleen Stikker
- Center for Advanced Gaming and Simulation (AGS) - Mark Overmars
- Centre for Creative Content and Technology - Simon Jones
- Creative Conversion Factory - Jean Gelissen

Meer info

Wilt u zich aansluiten bij of meer informatie krijgen over het ICT-Innovatieplatform voor de Creatieve Industrie? Stuurt u dan een e-mail naar pelt@ictregie.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).