ravage on Fri, 23 Feb 2007 18:38:27 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Debat: Kanteling van de kunst


Debat: kanteling van de kunst
Zondag 4 maart, Utrecht

Momenteel loopt er in het Centraal Museum een tentoonstelling over het werk van
de situationisten, de beweging die de geschiedenis inging als de laatste
artistieke avant-garde van de 20ste eeuw. In het begin van de jaren '60
streefde de beweging ernaar de kunst op te heffen. Op zoek naar de uiterste
grens tussen kunst en politiek, trokken zij de conclusie dat er geen vrije,
autonome kunst meer vervaardigd kan worden in een wereld waar 'het spektakel'
heerst. Het spektakel zou alle maatschappelijke verschijnselen inkapselen, dus
ook de kunst. Na een groot conflict zijn de kunstenaars in 1962 allen uit de
beweging gezet. De overgeblevenen vormden een politieke beweging die een
totaalkritiek formuleerden op de maatschappij en de cultuur.

Bij dit debat vragen wij ons af hoe kunst en politiek zich tegenwoordig tot
elkaar verhouden. Is er sprake van een conflict, is er een spanningsveld?
Hedendaagse kunstenaars laten zich opnieuw inspireren door de ideeën van de
situationisten. Hoe geëngageerd zijn hedendaagse kunstenaars en welke radicale
invulling geven zij aan hun artistieke ideeën? Is er nog sprake van een
alomvattende maatschappijkritiek? Of is die fragmentarisch geworden?

Debat o.l.v. Will Tinnemans, journalist, met: Tjebbe van Tijen, kunstenaar, Marc
Bijl, kunstenaar, Siebe Thissen, filosoof en hoofd afdeling BKOR Centrum
Beeldende Kunst Rotterdam en Hestia Bavelaar, kunsthistorica Universiteit
Utrecht.

Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht.  Entree: entreekosten Centraal
Museum (?8,-, ?,- met korting, gratis voor museumkaart). Tijd: 15.00 -
16.30 uur. (Info en reserveren: 030-2332430/http://www.tumultdebat.nl)

bron: http://www.ravagedigitaal.org/oproepen.htm

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).