Internet Society on Thu, 8 Feb 2007 13:52:16 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: ISOC waarschuwt voor verkreupeling internet


ISOC waarschuwt voor verkreupeling internet 

                       Den Haag, 7 februari 2007

Internet Society, de vereniging van Internetprofessionals, maakt zich
ernstig zorgen om de recente trend dat Nederlandse ISP's zich ongevraagd
inhoudelijk bemoeien met het internetverkeer van hun klanten. De
afgelopen week kondigden zowel UPC als KPN/Het Net/Freeler/Planet aan
om op verschillende manieren in te grijpen op de rechten van
internetgebruikers. UPC kondigde een vrijwillige overeenkomst met KLPD
om bepaalde IP-nummers die (ook) moreel verwerpelijke content
bevatten vrijwillig volledig te blokkeren. KPN en enkele van haar
dochters maken het voor hun gebruikers voortaan onmogelijk om zelf een
autonome mailserver te draaien. De maatregelen gaan in beide
gevallen voor alle gebruikers gelden. 

"De doelen waarvoor men zich inzet zijn an sich lovenswaardig, maar
het blijft symptoombestrijding die het internet verkreupelt", aldus
ISOC-directeur Michiel Leenaars. "Straks zit men alleen wel met
technische maatregelen die ook onvrijwillig opgelegd zouden kunnen gaan
worden - ook voor doelen waar men niet achter staat, bijvoorbeeld via
internationale verdragen met de VS". Met behulp van simpele
tegenmaatregelen - respectievelijk een onion routing netwerk als Tor of
het kiezen van een andere poort - zijn de maatregelen vrij simpel te
omzeilen. Volgens de vereniging moeten ISP's het hoofd niet op hol
laten brengen en er voor blijven uitkijken dat het hek niet van de dam
raakt. Tijdens een debat afgelopen maandag in De Balie in Amsterdam
rondom internetfiltering werd er door verschillende partijen op gewezen
dat al dit soort maatregelen ISP's juridisch op een hellend vlak
plaatsen omdat ze zich inhoudelijk met informatiestromen gaan bemoeien.
Ondertussen zijn de legitieme gebruikers van het internet het
slachtoffer. 

"De neutraliteit van de ISP is een groot goed dat hiermee onder druk
komt te staan. Ook de kwaliteit van het internet loopt gevaar. Dat
is het niet waard", aldus Leenaars. Hij wijst bovendien op de
burgerrechtelijke aspecten ervan: straks met de Europese dataretentie
worden burgers klemgezet tussen een ISP die weigert om gebruikers een
eigen mailserver te laten draaien, en overheden die zich willen
vergewissen van ieder mailcontact dat een burger heeft via die ISP". De
vereniging doet een oproep aan beide bedrijven om van de aangekondigde
maatregelen af te zien. 

-------------------


*** Noot voor de redactie

Dit persbericht staat ook online op: 

      http://isoc.nl/info/pers/2007-verkreupelinginternet.htm

Voor meer informatie:

Michiel Leenaars
Internet Society Nederland
tel: +31 (0)6 27050947
sip: michiel@isoc.nl
mail: michiel@staff.isoc.nl

Internet Society is een onafhankelijke vereniging van
internetprofessionals met twintigduizend leden in honderdzeventig
landen. Ook in Nederland is een onderdeel van deze organisatie actief:
Internet Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo'n
duizend leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven,
consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De
belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar
internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van
projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een
alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook
levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op
ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het
internet raken.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).