Kees Stad on Fri, 17 Nov 2006 11:33:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] help mee met 2.Dh5


Help mee bij komende 2.Dh5-festival

Over een kleine maand zal het 2e 2.Dh5-festival een feit zijn, namelijk van
1-3 december. De inhoudelijke invulling begint aardig vorm te krijgen.

http://www.2dh5.nl

We hebben het festival in het leven geroepen om samen uit te vinden hoe
we effectief veranderingen kunnen bereiken. Er zijn heel veel mensen actief
in Nederland e.o. maar die hebben steeds meer het gevoel dat ze verzuipen
in hun eigen thema of campagne. Op 2Dh5 willen we juist over de randen
van de eigen tuintjes heenkijken. Wij willen kennis verspreiden en delen
over "technieken, methoden en strategieën om de wereld te versleutelen".
Wij willen dat op verschillende niveaus en manieren: van theoretische
lezingen tot praktische workshops, of kunstzinnig verbeeld. Dat alles
proberen we ook nog eens in een fijne sfeer te doen. Wij gaan verder uit van
het belang van basisorganisatie en transparantie.

Maanden geleden hebben we met de voorbereidingsgroep bedacht dat we
in ieder geval een paar zaken in het programma naar voren wilden brengen:
Wat te doen tegen het huidige migratiebeleid; De komende G8-top in
Duitsland; En de geschiedenis en praktijk van Directe Actie. Daar is nog van
alles bijgekomen. In verband met het aantal beschikbare ruimtes zal er nog
wel wat maar niet veel meer op het laatste moment aan toegevoegd kunnen
worden.

In totaal hebben we nu zo'n dertien 'inhoudelijke' workshops op het
programma staan, en bijna evenveel 'praktische'. Het precieze programma
over waar en wanneer elke workshop is, wordt later deze maand
uitgebracht.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
*) Asiel- en Migratiebeleid (een discussie over effectieve tegenstrategie,
mogelijk een tweede over de geschiedenis van het beleid).
*) Directe Actie: Een workshop over de herkomst en ontwikkeling van de
ideologie van directe actie en een over het ontwikkelen van een effectieve
campagnes
*) Media-strategie
*) De economie over-leven: een workshop over de postieve aspekten van
economische krimp en een over weggeefwinkels
*) Anti-militarisme: een dubbele workshop over effectieve actievormen tegen
oorlog en militarisme
*) Anti-fascisme en organiseren in 'losse netwerken'.
*) Een evaluatie van de aktivistenschool en het nut van 'zelftraining'
*) Hoe verder met het NSF (Ned. Sociaal Forum)?

Praktische workshops zullen, onder enig voorbehoud, gaan over:
*) Zeefdrukken en ontwerpen
*) Zelf radio maken
*) Koken voor (grote) groepen
*) Clown army
*) Blokkades en geweldloos verzet
*) Besluitvorming met grote groepen
*) Het bezetten van ingewikkelde gebouwen
*) Omgang met commerciele media/interviewtraining
*) EHBO en natuurlijke middelen
*) Hoe overleef ik de G8?

Het weekend zal op vrijdagavond 1 december beginnen met een bonte
Alarm-avond, met onder meer sterke verhalen uit Oaxaca, in de grote zaal
van Moira (Wolvenstraat 10 Utrecht). Zaterdag en zondag zijn er vooral veel
workshops (in Moira, de Kargadoor, waar op zaterdag ook de Anarchistische
Boekenmarkt is, en enkele andere lokaties). Zaterdag-avond wordt in Moira
een presentatie gegeven van de komende G8-top in Duitsland en wat daar
aan verzet te verwachten is, waarna er elders nog een feest (met
revolutionaire pubquizz!) is. Na workshops op zondag wordt het festival
afgesloten met een plenaire sessie in Moira en een filmavond ism. Pasthei
in Acu. Ook zijn er nog andere attracties zoals doorlopende filmpjes in een
mobiele cinema en wordt er natuurlijk weer geweldig gekookt door de
Kitchenpunks. Alle verdere details zijn te vinden in een programmaboekje
dat vlak voor het festival uitkomt.

Zie voor een verslag van het vorige festival en het komende programma de
website: http://www.2dh5.nl/

Help!

Het festival wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd, en met een miniem
budget. Hulp is meer dan welkom. We zoeken bijvoorbeeld mensen die op
het weekend zelf hand- en spandiensten willen verlenen, techneuten,
mensen die verslagen van workshops willen maken, etc. Binnenkort komen
er posters en folders klaar, en zoeken we ook mensen die willen helpen om
die te verspreiden. Een beetje meer geld is ook altijd welkom. (op giro
7660436 t.n.v. VB Solidariteitsfonds, Tilburg (o.v.v.Festival 2dh5)). Mochten
er mensen in Utrecht zijn die slaapplaatsen voor onze deelnemers ter
beschikking willen stellen, dan worden we daar ook heel blij van. Geeft het
allemaal door aan het contactadres hieronder.

De eerstvolgende plenaire vergadering is zondag 19 november in Utrecht.
Mocht je zin hebben om al in de aanloop mee te gaan helpen en mee te
vergaderen, stuur dan even een mailtje...

De 2.dh5-crew

2.Dh5
Voorstraat 71-bis
3512 AK Utrecht
e-mail: info@2Dh5.nl
website: www.2Dh5.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).