nieuwsbriefspreeksteen on Tue, 14 Nov 2006 11:58:12 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 15: zaak ligt bij NJCM, petitie en 'Hui', 19 november.Inhoud:

1. de petitie (principiële achtergrond)
2. juridische achtergrond
3. spreekster op 19 november


1. de petitie (principiële achtergrond) http://spreeksteen.petities.nl (al 150+ ondertekeningen)

Ach, maar daar gaat het natuurlijk niet om. De bottom-line is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat om het open en vrij maken en houden van het publieke debat in de eerste plaats. Tot op zekere hoogte gaat het daarnaast ook om het creëren van debat voorzover het niet gevoerd wordt.

Vanaf dinsdag 14 november is bijvoorbeeld de Thomas Moore lezing die Jonathan Israël hield op vrijdag 10 november te lezen via:

http://www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/publieksactiviteiten/ thomas_more_lezing/

Hij geeft daarin (onder meer) een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse maatschappij:
- Kunnen zeggen wat je wilt is belangrijker dan kunnen geloven wat je wilt.
- Het is sinds de 18e eeuw irrelevant en contraproductief geworden om de gevoelens van de mannen (en vrouwen) van het geloof (welk geloof dan ook) te ontzien.
- De verbondenheid van de Nederlandse samenleving zou versterkt moeten worden met de beste, meest relevante elementen uit zijn eigen verlichtingstraditie.
- De innige banden tussen democratie, vrijheid van gedachte en individuele vrijheid moeten beslist krachtiger worden uitgedragen, gekoppeld aan de egalitaire, democratische tak van de verlichting.
- Die kernwaarden moeten worden begrepen als de grondslag van een moderne universele morele en politieke orde.
- Volstrekt onmisbare denkers voor de tot standkoming van die kernwaarden en traditie zoals Spinoza en Bayle verdienen dan ook veel meer aandacht in samenleving en onderwijs; te denken valt aan standbeelden, straatnamen, vrije dagen, opname in het onderwijscurriculum etc.
- De gedachte en de praktijk dat religieuze leiders, van welk slag dan ook, invloed (moeten) hebben op de koers van onze samenleving, de wetgeving en de politiek, dient nog actiever bestreden te worden.
- Theologische criteria moeten actief worden verwijderd en losgekoppeld van juridische en constitutionele instellingen en processen.
- Er mag niet worden toegegeven aan beweringen dat religieuze gevoelens het hoogste goed in de samenleving zijn.


Het passief en actief ondersteunen en beschermen door de staat, van een vrij en openbaar debat lijkt helemaal in deze suggesties te passen, eveneens als het wegwuiven van antidemocratische en bijna religieuze argumenten van groepen die deze vrijheid willen blokkeren en verstoren.

Hier ligt een taak van volksvertegenwoordiging en van de staat. Een opdracht tot democratische, rationaliteit en zindelijkheid.
De petitie http://spreeksteen.petities.nl die wij (Spreeksteen) ter ondertekening online hebben gezet, geeft aanzet tot zo'n actievere opstellingen van volksvertegenwoordiging (en de staat) bij het garanderen van die vrijheid. Onderteken A.u.b. deze petitie dus alsnog als steun aan deze verandering die Jonathan Israël ook voorstelt (en vergeet niet de mail die dan terugkomt daarover te bevestigen...).2. Juridische achtergrond

Een vriendin van Spreeksteen was zo aangegrepen door de toestand op 5 november, de lawaaidemonstratie tegen Michiel Smit, dat ze een brief schreef naar het NJCM, de Nederlandse afdeling van de International Commission of Jurists.

  "Beste mensen van NJCM,

Mijn naam is (...) en ik ben sinds een paar jaar lid van het NJCM. Aanleiding om u te benaderen is dat ik op zoek ben naar iemand die wil meedenken over het volgende vraagstuk. Het betreft een zaak over horizontale werking van de vrijheid van meningsuiting, met name in een situatie van een hostile audience in de openbare ruimte. Ik wil wat meer te weten komen over de positieve verplichtingen van de overheid, in het bijzonder die van de gemeentelijke overheid, t.a.v. het beschermen van dit recht.

In het Amsterdamse Oosterpark is na de dood van Theo van Gogh een Spreeksteen opgericht, met eenzelfde functie als Speaker's Corner in Hyde Park in Londen en afficheert zich met de vrijheid van meningsuiting. De steen - genaamd Spreeksteen - wordt op zondagmiddag geprogrammeerd door de organisatie van de Stichting Spreeksteen, maar is tevens vrij beschikbaar voor eenieder die zijn mening wil uiten. Een betoog wordt gewoonlijk gevolgd door een min of meer stevig debat met de toehoorders. Dit programmeren gebeurt gevarieerd en mensen uit alle gelederen, uit alle kleuren van het politieke spectrum en met wat voor mening dan ook hebben sinds de oprichting in mei 2005 op de steen gestaan. Een weergave hiervan is te vinden op <http:// www.spreeksteen.nl>www.spreeksteen.nl. Recentelijk hebben de volgende twee incidenten zich voorgedaan. Begin oktober 2006 heeft de Spreeksteen aangekondigd dat Michiel Smit (van Nieuw Rechts) die zondagmiddag op de steen zou staan, niet waarover hij zou spreken. Hierop is een lawaaidemonstratie georganiseerd door de Antifascistische Actie Amsterdam, om te voorkomen dat iemand zou horen wat bewuste persoon te zeggen zou hebben. Door de spreker te beletten het woord te kunnen voeren wilde een deel van de ongeveer 100 aanwezige demonstranten "het fascisme" bestrijden. Het is inderdaad niet tot een verstaanbare speech gekomen om deze reden. De politie was vooraf geïnformeerd en op de bewuste zondagmiddag aanwezig, maar heeft de spreker slechts geflankeerd op 6 paarden en heeft nagelaten iets te doen wat de verstaanbaarheid van de spreker zou bevorderen. Omdat de organisatie van de Spreeksteen de vrijheid van meningsuiting wil bevorderen, is na dit voorval besloten Michiel Smit een tweede kans te gunnen, hetgeen op 5 november jl. gepland was. Vooraf was e.e.a. met de gemeente en politie doorgesproken - exacte instructie ben ik niet van op de hoogte - maar opnieuw speelde zich een tafereel af wat vergelijkbaar was met hetgeen boven beschreven staat. Tot de tweede keer toe was de spreker niet verstaanbaar. Aanwezigheid en opstelling van de politie verhinderde bovendien dat degenen die wel wilden horen wat de persoon te zeggen had, en hierover in discussie hadden willen gaan, Michiel Smit te benaderen.

Zoals ik boven al aangaf, ben ik met name benieuwd naar de verplichtingen van de gemeentelijke overheid in deze. Op Europees niveau heb ik het arrest EHRM, 16 maart 2000, Özgür Gündem v.Turkije (Appl. no. 23144/93), para. 43 gevonden maar ik heb moeite om nationale rechtspraak hierover te vinden.

Ik ben benieuwd of er iemand in uw gelederen is die interesse heeft om hierover mee te denken. Bij voorbaat dank voor uw hulp. Ik zie uit naar uw reactie.

  Met vriendelijke groet,
  (...)
  Research Associate

  Netherlands Institute for the Law of (...)
  University of (...)
  Faculty of Law"


Het voorlopige antwoord:

"Beste (...),

Interessant onderwerp. We zullen het bespreken op de eerstvolgende bestuursvergadering van NJCM op 4 december. Daarna hoor je meer.

 Met vriendelijke groet,
(...) NJCM"

Wilt u de petitie alsnog ondertekenen? Ga naar http:// spreeksteen.petities.nl en vergeet niet daarna de u toegestuurde mail te bevestigen...


3. 19 november

In ieder geval: Lenore Molenaar-Stremler

Lenore organiseerde een spontaan en massaal protest tegen de detentie en uitzetting van het kindje Hui enkele weken geleden. Sinterklaas komt Amsterdam binnen op 19 november, maar wie weet komt hij ook wel naar de Spreeksteen om steun te geven aan protest tegen het vreemdelingenbeleid dat onmenselijk is en kinderen vermorzeld tussen de regels. Lenore vind dat verkiezingen ook daarover moeten gaan, kom haar en haar zaak steunen of tegenspreken bij de Spreeksteen!
Voorts naar alle waarschijnlijkheid de Nederlandse Jongeren vertegenwoordiger bij de VN (hoe staat het bijvoorbeeld nou met die milleniumdoelen?)
vriendelijke groet,

Bart de Groot


_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list http://www.spreeksteen.nl
Nieuwsbriefspreeksteen@spreeksteen.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).