H S on Sat, 11 Nov 2006 14:59:52 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Het burgerplatform 'Openheid over Irak' vraagt uwactieve steun


Aan Frits van Exter/Trouw  en zijn collega hoofdredacteuren van het
Nederlands Genootschap voor Hoofdredacteuren.
Onderstaand kaartje wordt vandaag met duizenden tegelijk verspreid. De
achterban kan er heel makkelijk een kopietje van maken . Ook op het internet
laat het zich makkelijk verspreiden. Desnoods laten we er nog 6.000.000 van
bij drukken.

Revolutionaire Partij Nederland

Robert A. Verlinden/Kandidaat nr.17 Lijst 14.

www.lijst14.nl
----- Original Message ----- 
From: "Geert Lovink" <geert@xs4all.nl>
To: <nettime-nl@nettime.org>
Sent: Friday, November 10, 2006 9:09 AM
Subject: [Nettime-nl] Het burgerplatform 'Openheid over Irak' vraagt
uwactieve steun


Het burgerplatform 'Openheid over Irak' vraagt uw actieve steun
9 november 2006

Geachte heer/mevrouw,

Over twee weken zal het kabinet-Balkenende de verkiezingen ingaan
zonder zich ooit te hebben verantwoord voor zijn omstreden besluit de
oorlog tegen Irak te steunen. Een besluit dat werd genomen op basis van
oneigenlijke argumenten, en waar 89 procent van de Nederlanders tegen
was. Een besluit dat Nederland medeverantwoordelijk heeft gemaakt aan
een gruwelijk uit de hand gelopen oorlog, die Irak in chaos heeft
gedompeld en de wereld er onveiliger en onverdraagzamer op heeft
gemaakt.

In de VS heeft de bevolking haar leiders eergisteren politiek
afgerekend op de leugens die de oorlog moesten legitimeren en op de
onbezonnenheid waarmee die is aangegaan. In Spanje gebeurde dat al
eerder. In bijna alle landen die de oorlog steunden zijn onderzoeken
ingesteld. Maar in Nederland wordt iedere vorm van waarheidsvinding
geblokkeerd door de partijen die - nota bene als demissionair kabinet -
ons medeverantwoordelijk maakten voor de oorlog. Terwijl tal van vragen
al jaren om antwoord schreeuwen. Vragen rond vaagheden en
onzorgvuldigheden, maar ook rond mogelijke misleiding en leugens.
Vragen die het functioneren van onze democratie raken, maar die de
regering weigert te beantwoorden.

En zo dreigt het te gebeuren dat de burger over twee weken zijn
democratische stemrecht mag uitoefenen zonder te weten of hij de
kandidaten wel kan vertrouwen en of ingrijpende beslissingen bij hen
wel in goede handen zijn. Dat is in strijd met de principes van onze
waardevolle democratische traditie. Het burgerplatform 'Openheid over
Irak' eist daarom dat de regering nog vóór de verkiezingen opening van
zaken geeft. Pas dan kunnen wij uitmaken of politici het waard zijn om
onze stem op hen uit te brengen.

Met ingang van vandaag zullen wij op www.OpenheidOverIrak.nu door
middel van vier open brieven de verantwoordelijke politici met klem
oproepen verantwoording af te leggen. Door de website te tekenen steunt
u dit burgerinitiatief. Ook vindt u daar hoe u zelf in actie kunt
komen. Samen kunnen wij een eigen 'coalition of the willing' vormen,
die pal staat voor zijn democratische grondrechten.

Wij verzoeken u deze e-mail door te sturen naar zoveel mogelijk
vrienden, familieleden, organisaties enz., en hen te vragen hetzelfde
te doen.


Met dank voor uw aandacht,

Namens 'Openheid over Irak'
Allard de Rooi en Hein van Meeteren
Initiatiefnemers
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).