Eric Kluitenberg on Wed, 1 Nov 2006 22:52:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] SKOR Lezing Saskia Sassen: Publieke Interventies - 18 november in De Balie


A A N K O N D I G I N G
(English version below)


Saskia Sassen: Publieke interventies De verschuivende betekenis van de stedelijke conditie


De Balie, Amsterdam, 18 november 2006 SKOR-lezing 3 Aanvang: 20.30 uur

Live-stream webcast:
http://www.debalie.nl/live


De SKOR-lezing wordt dit jaar gegeven door Saskia Sassen, die zal spreken over het 'maken' van publieke ruimte via architectonische en artistieke interventies. Tevens wordt Open nr. 11 over hybride ruimte gepresenteerd waarin Sassen een essay schreef. De menselijke ervaring staat onder druk van de massieve architectuur van wereldsteden en de dichtheid van (digitale) infrastructuren die ten dienste staan van het internationale kapitaal en de wereldeconomie. Hiertegenover moeten ontregelende verhalen worden geproduceerd, die het lokale en tot zwijgen gebrachte zichtbaar maken en nieuwe vormen van 'bescheiden publieke ruimten' doen ontstaan, aldus Sassen.


Saskia Sassen, Ralph Lewis Professor of Sociology aan de Universiteit van Chicago en Professor aan de London School of Economics, verwierf wereldwijde bekendheid met studies als The Global City en Cities in a World Economy. Onlangs verscheen haar nieuwste boek Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton University Press 2006).

Co-referenten:
Arnold Reijndorp, stadssocioloog
Willem van Weelden, kunstenaar en theoreticus
Onder leiding van Bahram Sadeghi

Organisatie: SKOR / Open / De Balie

SKOR - Stichting Kunst en Openbare Ruimte, ontwikkelt kunstprojecten in relatie tot de openbare ruimte door middel van advies en financiële ondersteuning.
http://www.skor.nl


Open, cahier over kunst en het publieke domein, verschijnt twee keer per jaar en is een uitgave van NAi Uitgevers i.s.m. SKOR.
Open 11 over hybride ruimte onderzoekt hoe draadloze media de publieke ruimte mobiliseren en veranderen.


Met bijdragen van Howard Rheingold, Saskia Sassen, Frans Vogelaar/ Elizabeth Sikiardi, Noortje Marres, Koen Brams/Dirk Pultau, Marion Hamm, Kristina Andersen, Arie Altena, Daniel van der Velden, Klaas Kuitenbrouwer, Max Bruinsma en Assia Kraan.
Gastredacteur: Eric Kluitenberg


http://www.naipublishers.nl/art/open11_e.html

__________

De Balie
Kleine Gartmanplantsoen 10
Amsterdam
http://www.debalie.nl


--------------------------------------------

A N O U N C E M E N T


Saskia Sassen: Public Interventions The Shifting Meaning of the Urban Condition

De Balie, Amsterdam, November 18, 2006

Live-stream webcast:
http://www.debalie.nl/live

This year's SKOR lecture is delivered by Saskia Sassen, who will talk about the 'making' of public space by means of architectural and artistic interventions. The evening includes the presentation of Open 11, which takes hybrid space as its theme and includes an essay contributed by Sassen. Human experience is threatened by the massive architecture of world cities and the density of infrastructures - digital and otherwise - that exist to serve international capital and the global economy. Sassen argues that there is a need for the production of subversive narratives as a counterbalance to this, to make the local and what has been silenced manifest and to generate new forms of 'modest public spaces'.

Saskia Sassen is Ralph Lewis Professor of Sociology at the University of Chicago and Professor at the London School of Economics. She has gained worldwide acclaim for studies such as The Global City and Cities in a World Economy. Her most recent publication is Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton University Press, 2006).

Panellists:
Arnold Reijndorp, urban sociologist
Willem van Weelden, artist and theorist
Moderator: Bahram Sadegi

Organised by: SKOR / Open / De Balie

SKOR is a nationally operating organization, which develops exceptional art projects in relation to public spaces.
http://www.skor.nl


Open, a cahier about art and the public domain, is published twice a year by NAi Publishers in association with skor.
Open 11, "hybrid space", investigates how wireless media mobilise and transform public space.


With contributions by Howard Rheingold, Saskia Sassen, Frans Vogelaar/ Elizabeth Sikiardi, Noortje Marres, Koen Brams/Dirk Pultau, Marion Hamm, Kristina Andersen, Arie Altena, Daniel van der Velden, Klaas Kuitenbrouwer, Max Bruinsma en Assia Kraan.
Guest-editor: Eric Kluitenberg


http://www.naipublishers.nl/art/open11_e.html

____________


PRACTICAL INFORMATION:

De Balie,
Kleine Gartmanplantsoen 10,
Amsterdam

Reservering / Reservations:
De Balie t 020-5535100, of
via www.debalie.nl/agenda

Toegangsprijs / Admission:
12,50 (studenten & cjp / students: 7,50)

Meer informatie / Further information:
SKOR, http://www.skor.nl
en http://www.opencahier.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).