Patrice Riemens on Wed, 1 Nov 2006 12:55:54 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] wijvertrouwenstemcomputersniet.nl: [persbericht] Stichting spant geen kort geding aan


Persbericht
"Wij vertrouwen stemcomputers niet"
Amsterdam, 1 november 2006


Stichting spant geen kort geding aan


De stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" zal geen kort geding tegen de
Staat beginnen. Eerder overwoog de stichting via de rechter een verbod op
stemcomputers te eisen. Bovendien roept de stichting iedereen op te gaan
stemmen.

De huidige stemcomputers zijn bewezen onveilig. Dat komt doordat zelfs de meest
basale beveiligingseisen niet zijn opgenomen in de "Regeling goedkeuring
stemmachines 1997". Ook regelt de wetgeving niets met betrekking tot de
controleerbaarheid van de verkiezingsuitslag. Feitelijk staat of valt de
democratie momenteel bij blind vertrouwen in een aantal slecht tot geheel niet
gecontroleerde processen en private ondernemingen. De keuze om alle
stemcomputers aan de kant te schuiven en terug te grijpen naar een verkiezing
met alleen stembiljetten ligt wat ons betreft voor de hand.

Wij menen meer dan afdoende te hebben aangetoond dat alle bestaande
stemcomputers volkomen onveilig zijn: de Nedap ES3B waar 90% van Nederland op
stemt hebben we zelf onderzocht en ongeschikt bevonden, de Sdu Newvote waar 9%
van Nederland op zou gaan stemmen is na nader onderzoek door de AIVD door de
minister afgekeurd. Bovendien beschikt de stichting over een Nedap stemcomputer
die tot op 25 meter afstand afluisterbaar is.

De minister van Bestuurlijke Vernieuwing geeft echter aan voor de komende
verkiezingen vast te willen houden aan de Nedap stemcomputers omdat landelijke
overschakeling naar stembiljetten in zijn ogen op deze korte termijn niet
mogelijk is. Zijn keuzes zijn nadrukkelijk de onze niet. De noodverbanden die de
minister nu aanlegt werken niet tegen manipulatie door insiders en maken de
verkiezingsuitslagen ook niet beter controleerbaar. Wij geloven echter wel dat
de minister de aard en de omvang van de problemen inziet. We zijn ervan
overtuigd dat de minister, samen met de Tweede Kamer, na de verkiezingen schoon
schip gaat maken. De toezegging om een onafhankelijke technische commissie in te
stellen die het hele stemproces tegen het licht gaat houden is een belangrijke
stap.

We stonden voor de keuze. We vinden het gerechtvaardigd om ons te blijven
verzetten tegen het gebruik van deze generatie stemcomputers. Echter, een
dergelijke juridische strijd kan de organisatie van de verkiezingen van 22
november flink in de war schoppen. En dat willen we helemaal niet: om die
verkiezingen is het ons allemaal te doen. Het belang van een goed verloop van de
aanstaande verkiezingen weegt zwaar voor ons.

We hebben geen onthullingen in petto in de aanloop naar de verkiezingen.
Bovendien gaan we op 22 november zeker niet met ontvangers in de weer om af te
luisteren wat mensen stemmen. Afluisteren wat andere mensen stemmen is (terecht)
strafbaar. We zijn nadrukkelijk niet van plan het verkiezingsproces op welke
manier dan ook te verstoren. Wel observeren we aandachtig en controleren we,
daar waar mogelijk, of de procedurele maatregelen die zijn aangekondigd ook
werkelijk iets aan de beveiliging toevoegen. Wie op een computer moet stemmen
kan beleefd protest aantekenen en van de voorzitter van het stembureau verlangen
dit bezwaar te vermelden in het Proces-Verbaal. Daarnaast organiseren we een
bescheiden en gezellige verkiezingsuitslagenavond in Amsterdam, speciaal ook
voor mensen die naar Amsterdam komen om te kunnen stemmen met potlood en papier.
(Daarvoor moeten zij dan wel in de komende week bij de eigen gemeente een
zogenaamde 'kiezerspas' aanvragen). Wij roepen iedereen nadrukkelijk op om hoe
dan ook te gaan stemmen.

Het is belangrijk dat het debat in de komende weken en maanden om de hoofdzaken
gaat. Computerbeveiliging en radiostraling hebben nu even genoeg aandacht gehad:
het is hoog tijd voor een constructieve discussie over hoe we onze verkiezingen
transparanter en de verkiezingsuitslagen controleerbaar maken. De overheid heeft
zich de controle over onze verkiezingen uit handen laten nemen door het
bedrijfsleven en moet deze controle nu terugnemen. Alle komende
veranderingsprocessen gaat onze stichting goed in de gaten houden en waar nodig
bijsturen. En hopelijk wij niet alleen: de democratie is erbij gebaat als we
allemaal meekijken.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).