FranK on Fri, 21 Jul 2006 21:10:36 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] unsubscribenettime-nl-request@nettime.org schreef:

> Send Nettime-nl mailing list submissions to
>     nettime-nl@nettime.org
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>     http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-nl
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>     nettime-nl-request@nettime.org
>
> You can reach the person managing the list at
>     nettime-nl-owner@nettime.org
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Nettime-nl digest..."
>
> Onderwerpen van vandaag:
>
>  1. Bits of Freedom stopt per 1 september 2006 (Modified   by Geert
>    Lovink) (Bits of Freedom)
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Fri, 21 Jul 2006 10:30:03 +0200
> From: Bits of Freedom <info@bof.nl>
> Subject: [Nettime-nl] Bits of Freedom stopt per 1 september 2006
>     (Modified    by Geert Lovink)
> To: bofpers-l@bof.nl
> Message-ID: <f54681888d5930b44bd969329c2e5efe@bof.nl>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
>
> Persbericht
> Bits of Freedom
> Amsterdam, 21 juli 2006
>
> BITS OF FREEDOM STOPT PER 1 SEPTEMBER 2006
>
> Na zes jaar gaat Bits of Freedom haar activiteiten staken. De stichting
> Bits of Freedom (BOF) heeft zich sinds 2000 ingezet voor digitale
> burgerrechten zoals privacy op internet en vrijheid van meningsuiting.
>
> Het bestuur ziet geen mogelijkheid om Bits of Freedom voort te zetten
> nu de twee vaste medewerkers van BOF (Maurice Wessling en Sjoera Nas)
> allebei vertrekken. Het kantoor van Bits of Freedom wordt daarom per 1
> september 2006 gesloten. Na die datum zijn er geen medewerkers meer in
> dienst. De stichting blijft wel bestaan, zodat het bestuur de
> jaarlijkse uitreiking van de Big Brother Awards kan voortzetten met
> behulp van vrijwilligers.
>
> In de afgelopen maanden heeft het bestuur allerlei scenario's bedacht
> om Bits of Freedom met andere medewerkers voort te zetten. Maar geen
> van deze mogelijkheden bleek uiteindelijk realistisch. Karin Spaink, de
> voorzitter van het bestuur, kan door ziekte een eventuele doorstart
> niet begeleiden. Een andere, bijkomende, oorzaak voor de opheffing is
> de voortdurende onzekerheid over de financiën van BOF. De stichting
> heeft geen reserves en ondanks genereuze sponsoring van bedrijven en
> gulle donaties van particulieren was het elk jaar erg moeilijk om een
> sluitende begroting te maken. De beslissing valt het bestuur en
> medewerkers zwaar en is pas genomen na lang nadenken en zorgvuldig
> overwegen van alternatieven.
>
> Bits of Freedom heeft zich sinds de oprichting ingezet voor de
> handhaving van grondrechten in het digitale tijdperk. In die zes jaar
> hebben zowel overheden als bedrijven heel veel maatregelen genomen
> waarbij burgerrechten in de knel zijn gekomen. De overheid heeft haar
> bevoegdheden op veel terreinen uitgebreid. In plaats van gerichte
> speurtochten naar de activiteiten van mensen die verdacht worden van
> ernstige misdrijven, werpen de opsporingsautoriteiten steeds
> gemakkelijker grote sleepnetten uit naar het alledaagse gedrag van
> onverdachte burgers. De persoonlijke levenssfeer wordt daardoor onnodig
> ver ingeperkt. Daarbij zijn de noodzakelijkheid en effectiviteit van
> veel beoogde maatregelen ten onrechte vaak onderbelicht.
>
> Waar in de jaren negentig de transparante overheid nog onderwerp van
> het debat was, lijkt de overheid nu vooral de transparante burger als
> doel na te streven. Ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in
> de toenemende controle op het gedrag van burgers en consumenten.
> Ontwikkelingen zoals de bewaarplicht verkeersgegevens, de voorgestelde
> centrale opslag van biometrische gegevens en de centrale opslag van
> reisgegevens (OV-chipkaart) geven daarbij de toon aan.
>
> Burgerrechten en in het bijzonder privacy blijven belangrijke
> onderwerpen. Het is ook zeker niet zo dat Bits of Freedom stopt omdat
> op dit terrein niets meer te bereiken valt. Sterker nog, een
> burgerrechtenbeweging is harder nodig dan ooit.
>
> Gelukkig zijn er nog tenminste twee initiatieven die doorgaan in de
> geest van Bits of Freedom. European Digital Rights, de Europese
> coalitie van digitale burgerrechten organisaties, zal haar activiteiten
> gewoon voortzetten. Bits of Freedom was in 2002 één van de
> initiatiefnemers voor de oprichting van deze organisatie die zich
> vooral op lobby-werk in Brussel richt. Ook de Nederlandse Big Brother
> Awards die elk jaar door Bits of Freedom worden uitgereikt, verdwijnen
> niet. Het bestuur van de stichting Bits of Freedom wil de jaarlijkse
> uitreiking voortzetten.
>
> ------------------------------
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>
> Eind van Nettime-nl Digest, Volume 40, Nummer 15
> ************************************************


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).