Patrice Riemens on Thu, 6 Jul 2006 12:33:12 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Een staaltje politiek fatsoen (uit vervlogen tijden?)


Een dezer dagen wordt het honderd jaar geleden dat, in een arrest dat is 
gaan gelden als een hoogtepunt van rechtspleging, het Franse hof van 
cassatie Alfred Dreyfus van alle beschuldigingen vrijsprak en hem volledig 
en zonder voorbehoud onschuldig verklaarde van landverraad en spionnage.

In 1994 wijdde het legerblad van het Franse leger in een artikel aandacht 
aan deze beruchte affaire, en melde dat "de onschuld van Dreyfus is een 
gegeven dat nu algemeen onder historici aangenomen wordt". De 
hoofdredacteur van het blad werd hierop door de toenmalige minister van 
defensie, Francois Leotard, op staande voet ontslagen.


het arrest (in het Frans):

http://www.courdecassation.fr/manifestations/colloques/colloques_2006/dreyfus_19_06_06/arret_dreyfus_12_juillet_1906.pdf
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).