Rob Schrama on Thu, 6 Jul 2006 06:54:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vrede voor Jeruzalem


Vrede voor Jeruzalem 
door Rob Schrama

Op dinsdag 11 juli a.s. is het precies 6 jaar geleden, dat in Camp David de
Palestijnse leider Arafat en de Israëlische president Barak met
vredesonderhandelingen begonnen. Zij namen voor, vóór midden september 2000
tot een akkoord te komen, maar al gauw liepen de besprekingen vast, ondanks
de intensieve bemiddeling van hun Amerikaanse gastheer Bill Clinton. Hoewel
de onderhandelaars van beide partijen na die tijd doorgingen met gesprekken
en steeds dichter tot elkaar leken te komen, is de vrede er niet gekomen.
Sharon luidde op 28 september 2000 met zijn tocht naar de Tempelberg een
nieuwe geweldsperiode in tussen Palestijnen en Israëliërs, die nog steeds
niet is gestopt. De toekomst ziet er somber uit. Het geweld zal steeds
verder escaleren en kan uiteindelijk leiden tot een uitroeiing van alles wat
leeft in het Midden-Oosten. Een holocaust voor alle volkeren in dat gebied
dreigt te gaan gebeuren. 

De Palestijnen hunkeren naar een eigen staat, maar alle politieke en
materiele ondersteuning van regeringen en non-gouvermentele organisaties
lijkt verdwenen te zijn, nu de Hamas-regering is aangetreden. Er heerst een
groot stilzwijgen over het feit dat Israël eigenhandig het Palestijnse Volk
opsluit in ommuurde thuislanden en als overheerser deze nieuwe grenzen als
definitieve oplossing aan de wereld dicteert. Waar blijft de hulp uit de
wereld voor dit onderdrukte volk? Is de Palestijnse roep naar gerechtigheid
en een eigen staat niet meer van belang nu een democratisch gekozen Hamas
regeert? Zijn onze huidige politieke leiders in Europa niet bezig een foute
weg te bewandelen door het kritiekloos volgen en militair ondersteunen van
de Verenigde Staten in hun inmenging in het Midden Oosten? Moeten wij ons
als burger niet meer bewust worden van een eigen verantwoordelijkheid voor
de wereld? Wordt het niet de hoogste tijd om zelf in te gaan grijpen? 

Het is nu het moment in de wereldgeschiedenis, dat de mensheid zijn
bewustzijn als wereldburger kan transcenderen naar een hoger niveau.
VN-commissaris Jan Pronk spreekt in dit kader over een ?verlicht
burgerschap?. De mensen moeten gaan beseffen dat zij zelf de kracht hebben
om in te grijpen om een nieuwe, reeds op gang gezette wereldoorlog stop te
zetten. Een nieuw soort Renaissance kan beginnen; een tijdperk van vrede en
verlichting ligt in het verschiet. Om de stap naar wereldvrede dichterbij te
brengen, is de totstandkoming van vrede tussen Israël en het Palestijnse
volk de belangrijkste gebeurtenis voor het oplossen van de conflicten in het
gehele Midden Oosten. Dit wordt echter niet bereikt door het eenzijdig
dicteren van grenzen. Er moet een mondiaal burgerverzet op gang worden
gebracht die het opneemt voor het universele mensenrecht dat ieder volk
recht heeft op een eigen staat. Dit moet eindelijk ook voor de Palestijnen
gaan gelden. Dit recht op een zelfstandige staat moet worden afgedwongen bij
de Israëliërs. Het is de taak aan ons, wereldburgers, om dit tot stand te
brengen.

De angel in het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen steekt in een heel
klein gebied, slechts één vierkante kilometer groot: de Oude Stad Jeruzalem.
Haar status dient zodanig te worden opgelost, dat alle partijen die strijden
om haar zeggingsmacht, zich daarmee kunnen verzoenen. Een brand over de
gehele wereld kan worden voorkomen, door vrede te brengen op deze bijzondere
plek. Als wij allen daar onze positieve energie gaan bundelen en
samenbrengen, dan wordt de weg naar een wereldvrede op gang gezet. 

Oorlog is vooral een mannenzaak. Het zijn in eerste instantie juist de
vrouwen die vrede kunnen brengen. Vrouwelijke energie is noodzakelijk om het
geweld te stoppen. Vrouwen uit de gehele wereld: komt massaal naar
Jeruzalem, om warmte en energie naar deze stad te brengen. Bezet de stad met
uw aanwezigheid en gaat pas weg als de vrede een feit is. De nauwe steegjes
binnen de stadsmuren zijn in eerste instantie het gebied van de mannen, die
in hun winkeltjes hun nering trachten te verkopen. Maar boven deze straatjes
ligt een immens openbaar toegankelijk dakencomplex, waar vooral de vrouwen
uit de Oude Stad komen, omdat hun huizen er op uitkomen. Zij gebruiken dit
dakenplein, dat precies ligt op de plek in de stad waar de Islamitische,
Christelijke, Joodse en Armeense wijk samenkomen, om de was op te hangen en
om een praatje te maken met andere vrouwen. Het is een uniek gebied, dat
zich leent voor samenkomsten van vele honderden vrouwen.

Vrouwen van Jeruzalem; opent uw poorten voor vrouwen uit de wereld, geeft uw
?zusters?  begeleiding en onderdak. Zij zullen door middel van healings en
meditatie rust in dit gekwelde gebied brengen en troost en hoop aan haar
bewoners. De aanwezigheid van vrouwen draagt bij tot verzoening. De mannen
uit de wereld kunnen zich solidair verklaren, door hun partners te laten
gaan naar Jeruzalem. Juist de aanwezigheid van vele vrouwen is strategische
zet in het proces om het geweld te staken. Mannen kunnen hun voorbeeld ook
volgen. Het gaat immers niet om een strijd tussen vrouwen en mannen, maar om
het aanzwengelen van de vrouwelijke energie in het Midden Oosten. Ook mannen
kunnen helpen om deze ook bij hen aanwezige energie verder tot ontwikkeling
te brengen. 

Het ?vrij? geven van de ommuurde Oude Stad aan God, als een ?Status Aparte?
is de meest haalbare weg om uit de huidige impasse te komen. Israëlische en
Palestijnse bewoners behouden dan hun eigen paspoort maar wonen niet meer in
een gebied dat door een autoriteit van een specifiek land wordt overheerst.
Het gaat een stapje verder het Genève-Akkoord uit 2003 waarin juist een
gecompliceerde opdeling van de Oude Stad wordt voorgesteld. Door de eenheid
van de stad te bewaren voorkomt men spanningen tussen bewoners, die veelal
boven, onder of tussen heiligdommen leven waarvan de grenzen en
eigendomsrechten vaak moeilijk te traceren en te verdelen zijn. Dit, terwijl
deze heiligdommen al eeuwenlang naar tevredenheid van ieder door diverse
religies worden beheerd en onderhouden. Door een permanente aanwezigheid van
vrouwen op de daken van de Oude Stad, wordt de optie van het vrij geven van
dit kleine stukje heiligdom aan God voor de strijdende partijen een waardige
oplossing om tot een permanente vrede te kunnen komen. 

Vanaf het voorjaar in 2007 moet een permanente bezetting van het
dakencomplex door vrouwen een feit worden. Er bestaan voldoende contacten
via vrouwengroepen, vredesbeweging en via spirituele netwerken, hier en in
het Midden-Oosten, om een menselijke energiestroom naar Jeruzalem op gang te
brengen. Vakanties kunnen door vrouwen bewust benut worden, om voor korte of
langere tijd een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van vrede. In
Amsterdam is de organisatie ?Peace for Jerusalem? opgezet, die de krachten
wil gaan bundelen; een mondiaal functionerend reisbureau, dat zorgt dat de
vrouwen in contact komen met Palestijnse en Joodse vrouwen, die bezoeken
organiseert naar de bezette gebieden, naar de controleposten van het
Israëlische leger en zorgt voor samenkomsten op het pleinencomplex boven de
stad. De aanwezigheid van zo vele vrouwen zal het geweld drastisch doen
verminderen. 

?Peace for Jerusalem? neemt het voortouw en zwengelt het vliegwiel aan van
een stroming, een beweging naar Jeruzalem toe. Amsterdam, ?Mokum? in het
Hebreeuws, betekent: de plek waar het gebeurt. Dinsdag 11 juli a.s. is het
zover. ?Peace for Jerusalem? roept vrouwen in Amsterdam op hun
verantwoordelijkheid te nemen en met een gedenklichtje naar ?De Dokwerker?
te komen. Van 22.00 tot 23.00 uur wordt rondom dit verzetsmonument een
lichtcirkel gecreëerd. Waren het in de Tweede Wereldoorlog de mannen die
opstonden om in verzet te komen, nu zijn het de vrouwen, die gaan zitten in
een cirkel van licht, om een opkomende oorlog tot stilstand te brengen. 

Peace for Jerusalem
Ada Mulders, Jeannette Albers, Joske de Wachter, Netty Gelijsteen, Dvora
Pearlman, Mohammed Sabet, Ton van der Kroon, Guido Hoogenboom en Rob Schrama

Krom Boomssloot 16, 1011 GW Amsterdam
Tel: 06-46608660/020-6265554
robschrama@wanadoo.nl  
www.peaceforjerusalem.org 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).