Stoffel Debuysere @ argos on Tue, 28 Feb 2006 12:43:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] PACKED vacature


Wazig en haperend beeld op afgedragen videotapes, benevelde klanken op verweerde audiocassettes, schimmen van films op verschroeide nitraatfilm, gedeformeerde CD-ROM’s, in onbruik geraakte soft- en hardware: steeds meer media worden het slachtoffer van technologische veroudering en culturele vergetelheid. Ook in de kunstensector is de uitdaging van de bewaring van video en andere mechanische, elektronische, analoge of digitale, kortom ‘onbestendige’ media uitgegroeid tot een fundamentele kwestie, die steeds sneller doorsijpelt in alle geledingen van musea, archieven en kunstencentra. De musea SMAK, MuHKA en MDD en het centrum voor audiovisuele kunsten argos hebben de krachten gebundeld in PACKED (‘Platform voor Archivering en Conservering van Kunstcreaties op Elektronische en Digitale dragers’) om dit probleem in Vlaanderen gericht aan te pakken.
PACKED (www.packed.be) wil zich ontplooien en profileren als kenniscentrum op het gebied van inventarisering, documentering, archivering en ontsluiting van audiovisuele en multimediale kunstcreaties en documenten over kunst, met aandacht voor het bredere kader van cultureel erfgoed. De historische en actuele relatie tussen kunst, technologie en media vormt daarbij een belangrijke leidraad. PACKED verzamelt en wisselt, zowel lokaal als internationaal, informatie en expertise uit, overlegt en doet beleidsvoorbereidend werk. Binnen dit kader neemt het platform een mediërende functie op tussen actoren uit verschillende domeinen (cultureel, academisch, industrieel). PACKED wordt vanaf 2006 structureel gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.


PACKED zoekt een voltijds coördinator om de werking van het platform uit te bouwen. Deze coördinator stimuleert, zowel lokaal als internationaal, de ontwikkeling en uitwisseling van kennis van de technieken en praktijken nodig om elektronische en digitale werken en erfgoed in het domein van de audiovisuele, beeldende en podiumkunsten en architectuur te archiveren en ontsluiten.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden

·   Algemene coördinatie en leiding van de organisatie

· Uitbouwen van een lokaal en internationaal, transversaal kennisnetwerk

· Ontwikkelen van een kennistransfer tussen artistieke, culturele, academisch en industriële actoren, onder andere actief in de domeinen van digitale archivering en behoud en beheer van hedendaagse kunsten

· Analyseren van de bestaande noden binnen de Vlaamse gemeenschap, implementatie van de werking binnen de cultuursector, complementair met reeds bestaande initiatieven

· Pro-actief opvolgen van ontwikkelingen met betrekking tot digitale archivering van audiovisuele documenten, online databanken, formaten en standaarden, auteursrechtelijke problematiek en documenteringsmodellen rond mediakunst.

· Actief zoeken naar best practices, vernieuwende invalshoeken en mogelijke samenwerkingsverbanden

·   Sensibilisering en stimuleren van onderzoek en educatie

·   Rapportering aan de raad van bestuurFunctieprofiel

Kennis

• Ervaring met en kennis van audiovisuele en/of digitale technologieën en (digitale) archiveringsmethodologieën is een pluspunt

• Vertrouwdheid met elektronische en digitale vormen van mediakunst

• Kennis van Nederlands, Engels en FransGedragscompetenties

• Zelfstandig en planmatig kunnen werken en een organisatie in al zijn facetten (financieel, beleidsmatig, juridisch...) kunnen coördineren

• Ervaring met projectmanagement

• Doel- en resultaatgerichtheid

• Beschikken over zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve

vaardigheden

• ondernemingszin en flexibiliteit


Bijzondere vereisten

• Universitaire opleiding of gelijkgesteld door ervaring

• Fulltime

• Snelle indiensttreding

• Minimaal 3 jaar ervaring in een relevante werkcontext

• Gevoeligheid voor culturele diversiteit en internationale werking

• Bereid zijn om geregeld naar het buitenland te reizen

• Standplaats Brussel, argos

Aanbod

een contract van onbepaalde duur
een uitdagende functie binnen een dynamisch en transversaal kennisdomein in een internationale context
permanente vorming, opleiding en ruimte voor creativiteit.Praktische informatie

E-mail met uw kandidatuur (een CV met een gemotiveerd schrijven) naar

jan.devree@muhka.be. Deadline voor de inzendingen: 15 maart 2006


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).