paul keller on Mon, 27 Feb 2006 09:15:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Creative Commons NL: Brein vliegt uit de bocht met foutieve voorlichting


Gisteren publiceerde de Nederlandse Unix Gebruikersgroep (NLUUG) een open brief (pdf) aan Stichting Brein. Deze brief werd opgesteld na aanleiding van een folder “Piraterij op de werkplek” (pdf) waarbij Stichting Brein nogal kort door de bocht gaat met betrekking tot software en auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De NLUUG stelt dat Stichting Brein hier te algemeen te werk gaat en geen duidelijk onderscheid maakt tussen software die vrij mag worden verspreid (free/open-source) en software waarbij dit niet het geval is (proprietary software). Brein suggereert namelijk dat het nooit is toegestaan software te kopiëren of te verspreiden.

In aanvulling op deze open brief van de NLUUG will Creative Commons Nederland specifiek ingaan op de onjuistheden en foutieve generalisaties met betrekking tot auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals muziek en film die in de folder genoemd worden.

Ook in het geval van auteursrechtelijk beschermde werken wekt Stichting Brein de indruk dat het verspreiden en hergebruiken van dit materiaal nooit is toegestaan.

Een groeiend aantal rechthebbenden distribueren hun werken op een manier die verspreiding en remixen juist aanmoedigt. Creative Commons heeft hiervoor een aantal standaardlicenties ontwikkeld die makers in staat stellen om sommige vormen van gebruik van hun werken (zoals het kopiëren, verspreiden, opvoeren of bewerken) toe te staan. In de folder wordt hier volledig aan voorbij gegaan en er wordt verondersteld dat iedereen alle rechten aan zijn of haar materiaal voorbehoudt. Er zijn inmiddels legio voorbeelden van interessante projecten of materiaal, waarbij de bescherming die het auteursrecht biedt juist gebruikt wordt om anderen in staat te stellen legaal materiaal te delen, te bewerken of verder te verspreiden.

De volgende passages uit de folder tonen echter aan dat stichting BREIN met deze ontwikkelingen geen rekening heeft gehouden:

“Het verspreiden van muziek via het netwerk of via het Internet komt overeen met het hebben van een illegaal distributie- netwerk.”

(pagina 5 “Wat zijn de risico’s?”)

Zoals al eerder opgemerkt is dit niet waar. Auteurs kunnen zelf bepalen of hun bestanden verspreid, gebruikt en gekopieerd mogen worden. Voor bestanden die niet meer onder de bescherming van het auteursrecht vallen, omdat het auteursrecht verlopen is, geldt dit zelfs onafhankelijk van de intenties van de auteurs. Er bestaat geen algemeen verbod op het verspreiden van muziek en filmbestanden.


“Muziek- en filmbestanden mogen alleen voor eigen gebruik worden gedownload of gekopieerd en zijn niet bestemd voor gezamenlijk gebruik, voor het maken van kopieën voor of door anderen of voor Internetverspreiding”

(pagina 7 “Wat kunt u doen?” punt 3)

Dit is onzin, er bestaan legio initiatieven die op een legale manier muziekbestanden via netwerken distribueren. Dit zijn bijvoorbeeld uitwisselplatforms zoals ccmixter.org of netlabels zoals magnatunes.com en dishfish.com.


a) “Een kopie weggeven, ruilen of verkopen mag niet”

b) “Een internetbestand (met muziek of een film) downloaden mag als dat zonder direct of indirect commercieel oogmerk gebeurt en de download uitsluitend voor eigen gebruik is. Oplettendheid is geboden bij p2p uitwisseldiensten, want daarbij wordt de downloader automatisch uploader, dat is ‘ter verspreiding aanbieden’ en dat mag niet.”

c) “Openbaar vertonen mag niet. Vertoning in huiselijke kring mag wel.”

(pagina 11 “Wat mag nu wel en wat mag niet?”)

Door van Creative Commons licenties gebruik te maken kiezen steeds meer makers er expliciet voor om de bovengenoemde handelingen van derden vrij toe te staan. Auteurs kunnen hierbij verschillende gradaties kiezen en een groeiend aantal auteurs staat zelfs commercieel gebruik van hun werken toe, mits hun naam wordt vermeld.


Met deze folder gaat Stichting Brein dus volledig aan de praktijk van makers voorbij die het Internet en andere digitale distributiekanalen niet als een bedreiging ervaren, maar als een kans om van de nieuwe mogelijkheden op het gebied van delen en samenwerken gebruik te maken.

Wij betreuren Stichting Brein’s eenzijdig en generaliseerde beeld van het auteursrecht en verzoeken daarom dan ook dat Stichting Brein haar folder en eventueel ander voorlichtingsmateriaal zodanig aanpast dat dit een meer genuanceerd beeld biedt op het auteursrecht en gebruik van auteursrechtelijk materiaal. We hopen dat Stichting Brein haar voorlichting voortzet, maar daarbij meer kleuren inzet dan zwart en wit.

Voor Creative Commons Nederland,
Paul Keller
--
waag society | nieuwmarkt 4 | NL-1012 CR Amsterdam
e: paul@waag.org |  t: +31 20 557 9898 | f: +31 20 557 9880


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).