richard de boer on Fri, 17 Feb 2006 13:55:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] TANGENT_FEAR: Inviting Horror (vrijdag 3 maart @ V2_)


*****************************************
TANGENT_FEAR: INVITING HORROR

V2_, Eendrachtsstraat 10, 3012 XL Rotterdam
Vrijdag 3 maart 2006, 19.00-22.00 u.
Toegang: 2,50 EUR
Live stream & IRC chat: http://www.v2.nl/live
*****************************************

?Wat door het symbolisch systeem wordt afgewezen en geweigerd, duikt weer
op in de werkelijkheid. Geesten, spoken en fantomen waren er rond.?
(Peter Weibel over Jacques Lacan)

TANGENT_FEAR presenteert Inviting Horror, een artistiek onderzoeksproject
van Karen Lancel en Hermen Maat, waarin ze ingaan op de beleving van angst
in de openbare ruimte. In een wereld waarin we bij onze dagelijkse
bezigheden worden gadegeslagen door middel van elektronische technologieën
die worden gekenmerkt door genetwerkte bewakingssystemen, biometrische
scans en profileringsmechanismes, wordt van ons verlangd dat we onze
persoonlijke handel en wandel blootgeven. Onder het mom van veiligheid op
straat en anti-terrorismemaatregelen wordt totale transparantie van ons
verlangd. Er wordt spanning opgebouwd, en de stedelijke ruimte wordt een
fobisch gebied, een ?horror-scape? waarin een gevaarlijke mix van agressie
en verlangen leidt tot een irrationele behoefte om onze eigenheid uit de
publieke sfeer terug te trekken, om incognito te zijn.

Om horror ?uit te nodigen? en het een toevluchtsoord te bieden binnen onze
persoonlijke sfeer van welzijn en verlangen, impliceert zowel een
duidelijke onmogelijkheid als een potentieel tegenwicht tegen het verlies
aan macht over ons publieke domein. Gebruik makend van de betekenis die
?horror? heeft in de filmwereld, zoeken we naar kunststrategieën en
scenario?s waarin de overgang van verlangen en angst naar een sociale
fobie kan worden ge(re)construeerd als een realtime en realspace handeling
die zich voltrekt in de openbaarheid. Karen Lancel en Hermen Maat hebben
een aantal kunstenaars en onderzoekers uitgenodigd die zich bezighouden
met noties als angst, het lichaam en waarneming. Daarmee willen ze een
breder publiek betrekken bij het bespreken en verkennen van deze kwesties,
om de horror ?binnen? te brengen vanuit de openbaarheid.

*****************************************
Inviting Horror: KPN Media Façade 'City Mobile Monument'

In het kader van TANGENT_FEAR wordt de inwoners van Rotterdam gevraagd om
korte beschrijvingen van een stedelijke ervaring te uploaden naar het
lopende tekstvenster aan de KPN Communicatietoren. Het City Mobile
Monument maakt deel uit van het ervaringsarchief van Inviting Horror dat
wereldwijd talloze stedelijke centra doorsnijdt en met elkaar verbindt. Om
een beschrijving in te zenden, kunt u een korte tekst mailen naar
info@invitinghorror.org
KPN Telecommunicatie / Toren Erasmusbrug, Rotterdam, van 25 februari tot 5
maart 2006.

*****************************************
Deelnemers

Jordan Crandall, mediakunstenaar en theoreticus, Universiteit van
Californië San Diego; zijn meest recente werk is Homefront, een
video-installatie die de psychologische dimensies van de nieuwe
veiligheidscultuur aftast. http://jordancrandall.com/homefront

Dennis Del Favero is een kunstenaar en researcher uit Sydney. Hij
presenteert zijn videowerk Pentimento, en gaat in op de problematische
esthetiek van traumatische ervaringen in Nachtraglichkeit, een werk waarin
hij zich baseert op de theorieën van Pierre Janet.
http://www.icinema.unsw.edu.au

Jill Magid is zowel performer als regisseur en houdt zich bezig met de
disciplinaire systemen in onze maatschappij, zoals de politie, gesloten
tv-circuits en politietekenaars, door gebruik te maken van de sluimerende
mogelijkheden van hun diensten. Ze maakt gebruik van het systeem, via de
onvermoede eigenschappen ervan, om zo tot een intieme en poëtische
ervaring te komen. http://www.jillmagid.net

Marc de Kesel, Lacaniaans filosoof en onderzoeker aan de Jan Van Eyck
Academie Maastricht, spreekt over de inherente gewelddadigheid van de mens
en over de onmogelijkheid om op een heldere, verstandelijke manier met
geweld om te gaan. Een onmogelijkheid die geweld des te kwaadaardiger
maakt.

Karen Lancel en Hermen Maat experimenteren met nieuwe vormen van kunst
voor sociale samenhang, waarbij ze gebruik maken van elektronische
communicatiemiddelen. In hun performances en installaties combineren
Lancel en Maat online en offline media, waarbij ze het publiek uitnodigen
om deel te nemen. Ze ontwerpen projecten voor de openbare ruimte, zoals
voor stations, luchthavens, museumentrees, theaters,
universiteitsgebouwen, bouwplaatsen en pleinen. Ze ontwikkelen veel werk
in samenwerking met V2_Lab (Rotterdam) en Montevideo / TBA Nederlands
Instituut voor Mediakunst (Amsterdam). http://www.lancelmaat.nl

Speciale dank aan: EYEBEAM New York <www.eyebeam.org>

*****************************************
V2_, Institute for the Unstable Media
Eendrachtsstraat 10, NL-3012 XL Rotterdam
PO Box 19049, NL-3001 BA Rotterdam, NL
Tel + 31 10 206 72 72 | Fax + 31 10 206 72 71
E-mail info AT v2.nl | URL http://www.v2.nl
*****************************************

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).