P.N. den Hertog on Fri, 17 Feb 2006 09:55:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] MediaLAB Amsterdam presenteert: Mark Meadows over "Spirituality and Robots"


Lectori salutem,

--English version below-- 

Op 1 maart van 17:00 tot 18:00 uur presenteert MediaLAB Amsterdam: Mark
Meadows over "Spirituality and Robots"

In deze lezing kijkt Meadows op welke wijze de mens langzaam vervangen
wordt door machines. Hij zal enkele belangrijke zaken onder de loep
nemen zoals magnetrons, Hans Moravec, Spiderman, The Gorillaz, Japan en
nieuwe vormen van elektronische kunst. Meadows presenteert zijn recente
werk en bespreekt de opkomst van de homo digitalis. De lezing heeft er
alle schijn van bijzonder boeiend te worden; Meadows beloofde ons met
een aantal opmerkelijke conclusies te komen.

Mark Stephen Meadows (alias pighed) werkt op en met de raakvlakken van
kunst, literatuur en  interactiviteit. In het verleden werkte hij voor
onder andere Xerox-PARC, Stanford Research Institute en hij is
medeoprichter van drie bedrijven op het gebied van kunstmatige
intelligentie, interactieve vertellingen en virtual reality. Zijn 3D
animaties en interactieve ontwerpen worden graag gebruikt door een flink
aantal bedrijven, zoals Lucasfilm, Sony Pictures en Microsoft. Sinds
1987 wordt zijn kunst verkocht door galerieën in Europa en de Verenigde
Staten. Met zijn werk verdiende Meadows enkele prestigieuze awards,
waaronder de Ars Electronica Golden Nica en De Cooper-Hewitt National
Design Museum’s highest honors. 

In 2002 schreef hij Pause & Effect; The Art of Interactive Narrative en
op dit moment werkt hij aan Simulus & Response: The Art of Digital
Humans. Tegelijkertijd werkt hij als creative director aan een
driedelige videogame samen met enkele creatieve geesten als Frank Gehry,
Radiohead en Annie Lennox. In de weinige vrije tijd die hij overhoudt
gaat Meadows graag zeilen. Zijn website “The BOAR.DOM” is te bereiken
via www.bore.com, www.boar.com, en www.boor.com.

MediaLAB Amsterdam is een creatieve, interdisciplinaire werkplaats
waarin high potential hbo en wo studenten en onderzoekers samenwerken
aan innovatieve toepassingen van interactieve media. In het MediaLAB
Amsterdam bestuderen studenten van diverse instituten van de Hogeschool
van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam samen hoe digitale
interactieve producten kunnen bijdragen aan innovatieve oplossingen voor
maatschappelijke problemen. Zij doen dat in de vorm van projecten waarin
voor innovatievraagstukken van organisaties in de publieke sector
concrete applicaties gemaakt worden. Productie en disseminatie zijn
integraal onderdeel van het onderzoek in het Media Lab Amsterdam. 

De lezing is in het engels en vindt plaats op 1 maart van 17:00 tot
18:00 uur, in het auditorium van ‘De Leeuwenburg’ van de Hogeschool van
Amsterdam aan de Weesperzijde 190 (naast het amstelstation). De entree
is gratis en een routebeschrijving vindt u op 
http://www.hva.nl/hva/locatie_weesperzijde.htm

--English version--

MediaLAB Amsterdam presents: Mark Meadows lecturing on "Spirituality and
Robots"

In this lecture Mark looks at how machines are replacing humans.
Addressing such important issues as microwave ovens, Hans Moravec,
Spiderman, The Gorillaz, Japan, and new forms of electronic art, Meadows
presents his recent work and discusses the rise of the digital human.
The lecture promises to be very interesting as he is planning on
"throwing one hell of a curveball!"

Mark Stephen Meadows (alias pighed) works at the point where visual art,
literature, and computer interactivity coincide. He has spent time at
Xerox-PARC, Stanford Research Institute, and has co-founded three
companies that relate to artificial intelligence, interactive narrative,
or virtual reality. His 3D animation and interactive design has been
flown by a list of companies that include Lucasfilm, Sony Pictures, and
Microsoft. Since 1987 he has been selling his artwork in galleries and
museums throughout the United States and Europe, with his work winning
awards that include the Ars Electronica Golden Nica, and The 
Cooper-Hewitt National Design Museum’s highest honors. 
In 2002 he wrote, Pause & Effect; The Art of Interactive Narrative and
he is currently writing Simulus & Response: The Art of Digital Humans.
He is also working as creative director on a 3-part video game that
includes the creative talents of Frank Gehry, Radiohead, and Annie
Lennox. He spends his spare time sailing, painting, and playing
accordian. His website, “The BOAR.DOM” consists of www.bore.com,
www.boar.com, and www.boor.com.

The MediaLAB Amsterdam is a creative, interdisciplinary workplace where
high potential professional and technical students, and researchers work
together on innovative interactive media ideas. In the MediaLAB
Amsterdam the smartest students from the various institutes of the
Hogeschool van Amsterdam and the University of Amsterdam study how
digital interactive products can contribute to innovative solutions for
societal problems.

The lecture takes place at the first of March from 17:00 till 18:00 in
the auditorium at the Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190 (next
to Amsterdam Amstel railwaystation). There is free entrance for everyone
who is interested and a route description can be found online at
http://www.hva.nl/hva/locatie_weesperzijde.htm
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).