STEIM on Thu, 24 Nov 2005 09:18:43 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] Concert Announcement November 28thEnglish version below

Op maandag 28 november presenteert STEIM een avond in theater Frascati
met Æ, Keith Rowe en Disinformation.
Æ

Æ bestaat uit Andrew Sharpley, elektronica en Emiko Ota, drums en percussie. Met zijn vorige groep, Stock, Hausen & Walkman, maakte Sharpley furore met de hevige en vaak grappige geluidscollages. Na SH&W verlaten te hebben, begon Sharpley in 1998 met Ota Æ. Deze groep maakte aanvankelijk een soort van trash electro-punk. In een tweede fase richtte de groep zich echter meer op songstructuren dan voorheen. Hun laatste CD, “Bootleg” op Sonig, is een mengvorm van ritmische cut-ups, geschreeuwde punkcollages en zo waar ook zoete melodieën.

Keith Rowe

Jackson Pollock veranderde de regels in de schilderkunst door zijn canvas op de grond te leggen. Keith Rowe deed enkele tientallen jaren geleden al iets soortgelijks door zijn gitaar op een tafel te leggen. In plaats van noten en akkoorden te spelen, benadert Rowe de gitaar met strijkstok, veren, ventilator, lineaal en talloze andere objecten. Op deze wijze maakte Rowe van de gitaar een geluidsgenererend systeem. Door een radio vlak bij zijn pick up element te houden, sluipen flarden van liedjes, dialoog en ruis zijn muziek in, vergelijkbaar met Marcel Duchamp’s gevonden kunst. Rowe is mede-oprichter van de legendarische improvisatiegroep AMM, samen met Eddie Prévost en John Tilbury en is tegenwoordig ook regelmatig te zien met een jongere generatie van improvisatoren zoals Axel Dörner, Fennesz en Toshimaru Nakamura.

Disinformation

Als je afstemt op het laagste frequentiebereik van het radiospectrum, kan de luisteraar onverwachte fenomenen tegenkomen, die een inzicht geven in een wereld die bruist van de elektrische activiteit. Fluitende atmosferische geluiden van de bliksem en thermonucleaire processen schieten langs velden van de magnetosfeer, kaatsend tussen de hemisferen. Stormen kraken, biostatische processen fluisteren, ruisen en zuchten. Televisies schreeuwen en elektrische spanningsvelden creëren luidruchtige drones. Disinformation verwerkt deze geluiden in zijn muziek. Zo ook militaire signalen, de muzikale pulsen van navigatiesystemen, tijdcodes en gecodeerde dataverzendingen diep onder de zee. Disinformation schetst een geluidsbeeld, waarin tijd en ruimte gescheiden zijn, waarin de illusie van stilte in de ruimte verstoord wordt.


English version

Æ

Æ is a musical outfit consisting of Andrew Sharpley on electronics (Stock, Hausen & Walkman, Dummy Run, Mami Chan band a.o.) and Emiko Ota on drums and percussion (Urban Sax, Mami Chan Band, etc.). Formed in 1998, the group started as a kind of trash electro-punk duo with shouting. The addition of Noel Akchoté the next year found them forcing themselves to clean their act up a bit and attempt more traditional song structures. After this, Æ hopped onto the musical elevator again. “Bootleg”, their great album on Sonig, is a mixture of laptop based rhythmic cut ups, shouty punk collages and a return to the sweeter more melodic stuff.

Keith Rowe

Jackson Pollock changed the rules of painting by laying his canvases on the floor. Keith Rowe did much the same for the guitar four decades ago by placing it on a table. Instead of playing notes and chords, the British musician agitates the instrument with bows, rulers, springs, electric fans, and a host of other items, turning the guitar into a sound-generating system. He also uses it as a sound conductor: playing radios near the pickups, he inserts snatches of songs, dialogue, and static into the music, creating an auditory analogue to Marcel Duchamp's found art. Until last year Rowe's main gig was in the free-improv group AMM, which he cofounded in 1965--he didn't record a solo album until 1989, but lately he's forged connections with a younger generation of improvisers, such as Axel Dörner, Fennesz and Toshimaru Nakamura.

Disinformation

Tuning down into the lowest reaches of the radio spectrum, particularly in night`s shadow of the solar wind, the listener encounters a range of diverse phenomena, opening a window on a world alive with electrical activity. Whistling atmospherics from lightning and thermonuclear EMP ricochet along field lines of the magnetosphere, bouncing between hemispheres of the globe. Storms crackle, biostatics whisper, hiss, and sigh. Televisions scream, pylons and power loops drone and roar. Disinformation uses these sounds in his music. Also military signals, the musical pulses of navigation systems, timecodes, and coded data broadcast deep beneath the sea. Disinformation creates a sound image, where time and space are divided, where the illusion of quiet in space is disturbed.Datum: Maandag 28 november 2005
Plaats: Theater Frascati
Adres: Nes 63
Aanvang: 20.30 uur

Entree: € 11.- / € 9,50 (korting bij stadspas, cjp en studentenkaart)
Reserveringen: uitsluitend bij Theater Frascati
Meer informatie: 020 6266866 (Theater Frascati) www.nestheaters.nl of 020-6228690 (STEIM) www.steim.nlTo unsubscribe from this list please go to http://list.xs4all.nl/ mailman/listinfo/steim


STEIM
(studio for electro instrumental music)
(studio voor elektro instrumentale muziek)

Achtergracht 19
1017 WL Amsterdam
The Netherlands

Tel: 020-6228690
Fax: 020-6264262
Email: knock@steim.nl
Website: www.steim.nl_______________________________________________
STEIM mailing list
STEIM@list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).