Marieke Kruithof on Mon, 14 Nov 2005 17:26:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Maandag 21/11 lezing door Michiel Schwarz - Nieuwe media beleid wat is dat?


Lezingenreeks Nieuwe Media In Nederland

Maandag 21 november: lezing door Michiel Schwarz
Nieuwe media beleid wat is dat? ? over ecultuur en creatieve industrie
Tijd & Plaats: 16.00u HvA Weesperzijde 190 (naast amstelstation,
Amsterdam), zaal C01.02 (eerste verdieping), vrij entree voor alle
geïnteresseerden

?Nieuwe-media?, zijn allang niet meer nieuw. Bovendien zijn ze niet alleen
aan alle kanten verbonden met ?oude media?, ze hebben zich genesteld in
grote delen van de cultuursector, alsook de economie. Geen wonder dat
beleidsmakers de afgelopen tien jaar hebben geworsteld met het idee van
een ?nieuwe-media?-beleid. En laten we wel wezen, ?nieuwe-media?-beleid,
waar moet dat in hemelsnaam over gaan? Toch zijn er wat patronen te
herkennen.

De afgelopen vijf jaar heeft het denken in overheid en politiek over
'nieuwe-media' een nieuwe wending gekregen. Ten eerste omdat binnen het
cultuurbeleid het woord 'nieuwe media' is vervangen door
'e-cultuur'. En ten tweede omdat bij de recente aandacht voor de
zogenaamde 'creatieve industrie', digitale media-ontwikkelingen een
belangrijke positie krijgen.
Achter deze verschuiving in (beleids)perspectief ligt een proces van
digitalisering dat vooral nieuwe dwarsverbanden en crossovers tussen
sectoren en domeinen tot gevolg heeft. De kern van het
'e-cultuurbeleid', zeker in de context van de 'creatieve industrie', moet
dan ook op die plaatsen worden gezocht. Implicatie: 'nieuwe-media'-beleid
moet in de toekomst minder worden vormgegeven vanuit de technische
mogelijkheden van ict en meer oog hebben voor de culturele en
maatschappelijke dynamiek van de netwerksamenleving. Advies: laten we het
vooral niet meer 'nieuwe-media'-beleid noemen!

Michiel Schwarz is onafhankelijk consultant en onderzoeker op het gebied
van de technologische cultuur. Oorspronkelijk opgeleid en gepromoveerd als
technieksocioloog in Engeland, was hij de afgelopen jaren onder meer
adviseur van Infodrome en schreef hij op verzoek van toenmalig
staatssecretaris voor Cultuur en Media, Rick van der Ploeg een
beleidsessay over digitale media en cultuurbeleid. Eerder dit jaar was hij
mede-programmeur van de internationale ?Creative Capital?-conferentie van
stichting Kennisland en Waag Society. Deel van zijn tijd is hij als hoofd
?Forum? betrokken bij de Design Academy Eindhoven. Hij is sinds 2000 lid
van de Raad voor Cultuur, waar hij onder meer voorzitter is van de
commissie e-cultuur.

---

Komende lezingen:
Ma, 28 november 16u, Bauke Freiburg - Fabchannel

Voor meer informatie over de lezingen in de serie Nieuwe Media in
Nederland, kun je contact opnemen met Marieke Kruithof,
marieke@networkcultures.org.-- 
Marieke Kruithof
Nieuwe Media in NL
Institute of Network Cultures
www.networkcultures.org
t: 020 5951866
f: 020 5951840

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).