Floor van Spaendonck on Tue, 1 Nov 2005 17:06:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuw! Leren in de innovatiemaatschappij - Deel 2: CREATIVITEIT


UITNODIGING

Nieuw! Leren in de innovatiemaatschappij - Deel 2: CREATIVITEIT

woensdag 2 november 2005
aanvang; 20.00 uur
lokatie; Theatrum Anatomicum- Waag Society,  Amsterdam

Het Expertisecentrum voor Culturele vakken en ICT van Waag Society organiseert een programmaserie over de burgers van de toekomst en vernieuwing in het onderwijs. Wat moeten kinderen leren om optimaal voorbereid te zijn op een samenleving waarin digitale media, globalisering en innovatie sleutelbegrippen zijn?
De eerste avond op 26 oktober leverde een interessante discussie op over mediawijsheid. Er blijven nog drie avonden over waarop u kunt meepraten over respectievelijk creativiteit, sociaal gedrag en innovatie.


Deel 2: CREATIVITEIT
woensdag 2 november 2005. 20.00 uur
De kenniseconomie verlangt steeds nadrukkelijker van haar burgers dat ze creatief zijn. Zonder creativiteit geen innovatie, geen nieuwe ideeën, geen nieuwe producten, diensten, strategieën, etc. Maar creativiteit is ook nodig om in een multiculturele samenleving open te kunnen staan voor de ander en samen met de ander tot nieuwe ideeën en inzichten te komen. Op de meeste scholen wordt weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van creativiteit. Vaak beperkt de aandacht voor creativiteit zich tot de creatieve vakken en daarbinnen wordt van de leerlingen slechts verwacht dat ze een voorbeeld reproduceren. Maar hoe leiden we mensen op om creatief te denken en te handelen? Hoe zouden we het onderwijs, de scholen, de lessen of juist de buitenschoolse activiteiten zo kunnen inrichten en organiseren dat kinderen meer geprikkeld worden en gefaciliteerd worden om zelf iets te bedenken, iets eigens te maken, een lastig probleem op te lossen, een nieuwe invalshoek te kiezen, vragen te blijven stellen, etc. Wat zijn geschikte methoden en kunnen de digitale media hierbij een hulpmiddel zijn?


Renee Jonker (Société Gavignies) laat zien hoe creativiteit in het onderwijs een plek kan krijgen, hoe leerlingen geprikkeld kunnen worden om zelf iets te bedenken. Jonker laat een aantal projecten zien waarin ‘leren door doen’ centraal staat.
Henry Vorselman en Rinske Hordijk vertellen over het project Digital Playground, waar jongeren geïnspireerd worden om zelf digitale mediaproducties te maken.
Peter Mensink (projectleider) en Alexandra van der Hilst (kunstcoördinator) geven een toelichting op het vernieuwend onderwijsconcept Wanita, gebaseerd op de drie pijlers authentiek leren, kunst en community building.
Dingeman Kuilman (directeur Premsela Stichting) onder voorbehoud. Reageert op het thema in het licht van de ontwikkeling van 'creative industries'.
Henk van Zeijts inleider en presentatie Sandra Rottenberg.Deel 3: SOCIAAL GEDRAG
woensdag 9 november 2005. 20.00 uur
In het 'nieuwe leren' is veel aandacht voor sociale vaardigheden. Als tegenwicht tegen het individualisme staat de vorming van sociale cohesie, het werken in teams en het samenleven met andere culturen steeds vaker op de agenda. Wat houdt sociaal leren in en hoe kan dit vorm krijgen in een digitale leeromgeving? Hoe kunnen scholen hiermee uit de voeten en hoe kan het informele onderwijs een bijdrage leveren?


Met onder meer: Jeanne van Heeswijk (FaceYour World), Brecht Teerlings (Montessori College Oost, Amsterdam) en Annematt Collot d'Escury (ontwikkelingspsycholoog, Universiteit van Amsterdam).


Deel 4: INNOVATIE
woensdag 16 november 2005. 20.00 uur
Innovatie is een sleutelwoord in onze samenleving. De burger van de toekomst moet leren innoveren, maar hoe doe je dat? Moet het onderwijs niet eerst zelf vernieuwd worden? Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit en welke andere maatschappelijke instanties kunnen daarin een rol spelen?


Voor de allerlaatste update van het programma kunt u terecht op:
http://nieuw.waag.org


Waar: Theatrum Anatomicum, Nieuwmarkt 4, Amsterdam, Wanneer: 2, 9, 16 november, 20.00 uur Entree: gratis reserveren@waag.orgDe lezingen worden gestreamd en gearchiveerd op: http://connect.waag.org_______________________________________________________
floor van spaendonck | waag society | nieuwmarkt 4 | 1012 cr amsterdam
p+31 20-5579898 | f+31 20 5579880| floor@waag.org | www.waag.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).