ravage on Mon, 31 Oct 2005 11:38:29 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Bevrijd de stad


[ op verzoek doorgestuurd ]Uitnodiging

Regelzucht helpt creatief Amsterdam om zeep

Uitnodiging voor een actiebijeenkomst over doorgeslagen regelzucht

De Vrije Ruimte organiseert op donderdag 10 november een actiebijeenkomst over
de doorgeslagen regelzucht van de overheid. Amsterdam is een ?creatieve
stad', maar alleen als het allemaal keurig aan de regels voldoet. Terwijl
creativiteit juist gedijt als grenzen worden opgezocht en overschreden.
Door de regels zo streng te handhaven als momenteel gebeurd, dreigen veel
creatieve initiatieven in de kiem te smoren of te verdwijnen.

De doorgeslagen regelzucht van de overheid laat zich het meest voelen bij
kunstenaars, kleine (beginnende) ondernemers en uiteenlopende sociale
functies. Zij moeten voldoen aan regels die, om ze naar de letter van de
wet uit te voeren, vaak handenvol geld kosten. Voor grotere (commerciële)
initiatieven en bedrijven is hier financieel vaak nog wel een mouw aan te
passen, maar kleinere initiatieven kunnen deze investeringen eenvoudigweg
niet opbrengen.

Talloze ideeën blijken bij voorbaat onuitvoerbaar omdat ze moeten voldoen
aan milieuregels, brandvoorschriften, auteursrecht, politieverordeningen,
anti-terreurmaatregelen, veiligheidsnormen en overlastclausules. Dat moet
worden toegezien op excessen is voor iedereen duidelijk, maar door de
regels zo streng te handhaven als momenteel gebeurd in Amsterdam dreigt de
creatieve sfeer door de overheid te worden lamgeslagen

Vooral plekken die hun bestaansrecht ontlenen aan het feit dat ze zich
buiten de bestaande orde wensen te handhaven, de vrijplaatsen, zijn niet
langer opgewassen tegen de allesoverheersende regelzucht van de overheid.
Zo voert de NDSM-werf al jaren een uitzichtloos gevecht met de
bureaucratie en legde Vrankrijk bijna het loodje. Afrika is er onlangs
zelfs aan ten onder gegaan en nu dreigt ook de ADM eraan te moeten
geloven.

Het begint erop te lijken dat de autoriteiten met het aanscherpen van
verordeningen een effectief middel in handen hebben genomen om Amsterdam
voor eens en altijd van dwarsliggers te doen. Waar justitie geen soelaas
kon bieden, worden nu eisen omtrent veiligheid en het milieu erbij
gesleept om de boel voor eens en altijd op te ruimen.

Op deze avond willen we zoveel mogelijk voorbeelden en ervaringen
uitwisselen van initiatieven die dreigen te stikken onder de doorgeslagen
regelzucht. Gezamenlijk willen we plannen bedenken om de stad te bevrijden
van deze toegenomen regelzucht.

Kom daarom donderdag 10 november naar de Plantage Doklaan 10-12.
Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis


Vereniging de Vrije Ruimte
Info: 06 48546796
http://www.vrijeruimte.nl
----------------------------------------------------------------
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).