Brecht Debackere on Thu, 20 Oct 2005 13:46:24 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [PERS] Rupture Magazine voor progressieve en experimentele animatie


RUPTURE
 http://www.rupture-online.net/

RUPTURE is een nieuw online magazine dat aandacht besteedt aan 'progressieve animatie'. Werken die experiment niet uit de weg gaan, werken die de 'state of the art' bepalen, of die opvallend anders zijn. Films die vooruitgang en (r)evolutie binnen het medium bewerkstelligen. Progressieve animatie is per definitie gekoppeld aan een historische, sociale en culturele context en daarbinnen onderscheidt RUPTURE verschillende 'genres', waaronder:
live-cinema: performance georiënteerde werken waarbij het werk gebonden is aan een tijd en plaats waarop het uitgevoerd wordt.
choreographed: films die in een vaste vorm zijn gegoten, van begin tot einde vastliggen.
programmed: films die tot stand komen d.m.v. programmacode om de beelden te genereren.
Waarom een magazine over 'progressieve animatie'?


Ons uitgangspunt is dat er op dit moment zoveel gebeurt op animatie gebied dat we daar niet zomaar aan voorbij konden gaan. Animatie is in haar verscheidenheid van vormen overal te zien: op televisie, in reclames, in bijna iedere film, op festivals en in clubs, op internet en in computer games,... Hoewel het internet een veelzijdige informatiebron is, is de hoeveelheid amper te overzien. Het is dan ook onze intentie om als filter te fungeren en vanuit onze verschillende achtergronden de relaties tussen verschillende vormen en disciplines aan het licht te brengen. We proberen verbanden te leggen, inzichten te verschaffen in ontwikkelingen die aan de gang zijn en een beeld te bieden van de geschiedenis. Daar ontbreekt het volgens ons op dit moment vooralsnog aan. We willen ook geen ellenlange reeks links en titels van werken die men dient te bezoeken en lezen opsommen, maar door middel van selectie een toonaangevend magazine worden waarbij openheid van geest en interesse gestimuleerd worden en kritiek aangemoedigd.
Voor wie is het bedoeld?


We willen zowel makers als toeschouwers aanspreken. Terwijl de ideeën achter bewegend beeld ouder zijn dan film, bestaat animatie in z'n huidige vorm bij gratie van de technologie. RUPTURE gaat de technologie dan ook niet uit de weg en wil een brug slaan tussen maker en toeschouwer door het medium en diens mogelijkheden inzichtelijk te maken.

Momenteel werkt iedereen op vrijwillige basis. We zijn ook altijd zoek naar schrijvers/kunstenaars/animators die hun ideeën over diverse animatieonderwerpen, -performances, -producties willen uitdragen via rupture-online. Maar ook filmmakers die hun werk onder de aandacht willen brengen zijn welkom om hun werk op te sturen, te mailen of langs te komen.

Inititatiefnemers:
Sarah Lugthart studeerde 'Nieuwe Media en Digitale Cultuur' aan de Universiteit Utrecht en is momenteel werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf).
Brecht Debackere, actief in verschillende audiovisuele projecten waaronder de Live-cinema performance 'Rotor' en de Belgische stichting 'Visualantics', studeerde af als MA Image Synthesis and Computer Animation aan de HKU.


Rupture Magazine
F.C. Dondersstraat 58
3572 JL Utrecht
info@rupture-online.net

www.rupture-online.net
Rupture Magazine
F.C. Dondersstraat 58
3572JL Utrecht
Netherlands______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).