Wilfried Hou Je Bek on Wed, 19 Oct 2005 14:01:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] zaterdag 22 september: crystalpunk thema: speculative organisatie (breng je eigen bier)


Zaterdag, 22 Oktober 2005
Speculatieve Organisatie
met Saul Albert, Mary Harrington en Wilfried Hou Je
Bek
14.00-18.00

Zaterdag, 22 Oktober 2005
Bring-Your-Own-Beer Party
met iedereen
Tot Laat

De voertaal is Engels, toegang is gratis, zie de
website voor de volledige (Engels) talige uitleg van
deze events. website bereikbaar via
http://www.impakt.nl/works. De Crystalpunk Workshop is
geïnstigeerd door socialfiction.org en wordt
geproduceerd door Impakt. 

Crystalpunk Adres: de achteringing van de voormalige
Sociale Dienst aan de Oudenoord 275, Utrecht.

--------------------------

Speculatieve Organisatie

Een belangrijke doel van de "Crystalpunk Workshop for
Soft Architecture" is een plaats bieden waar hen die
actief willen worden, of dat al zijn, op het snijvlak
waar architectuur, software, kunst, nieuwe media en
design, elkaar kunnen ontmoeten en de mogelijk hebben
te experimenteren met nieuwe ideeën en technologie. De
wijze waarop een workshop gestructureerd is
ongetwijfeld een van de condities die bijdraagt aan de
uiteindelijke uitkomsten van de workshop. Vandaar deze
middag over speculatieve wijzen om fantasie
werkelijkheid te maken en events (zo klein als een
diner en zo groot als een jaarlijks festival voor
nieuwe media) zo te organiseren en structureren dat
alle betrokken er zo veel mogelijk kunnen uithalen. 

Vanuit persoonlijke ervaring zullen de sprekers hun
onzekere organisatie tactieken voorstellen. Saul
Alberts, (mede)-instigator van vele sociale projecten
als de 'The University of Openess' en de 'The World
Summit on Free Information', heeft jaren ervaring in
het organiseren van ad-hoc samenwerkingsverbanden
waarin mensen die elkaar niet begrijpen op zo'n manier
weten samen te werken dat wonderbaarlijk genoeg toch
voor iedereen nuttig blijkt. Mary Harrington zal
proberen GOOM te verklaren. GOOM (Generatieve
Object-Georiënteerde Mythologie) is tegelijkertijd een
zichzelfverklarende entiteit en een zichzelf
onmogelijk makend principe dat beschrijft hoe uit
niets iets kan ontstaan. GOOM is zelf het beste
voorbeeld van GOOM. Wilfried Hou Je Bek, instigator
van de Crystalpunk Workshop for Soft Architecture, zal
aan de hand van de crystalpunk principes de workshop
verklaren in termen van zoek, vind en haar
consequenties. 

In de aard van het onderwerp zal de middag overlopen
in de Bring-Your-Own-Beer-Party en dit is geen loze
kreet. Dit feest (of disco of slempparty of bridge
extravaganza of verjaardagspartijtje of gekostumeerd
bal) zal zich ontwikkelen zoals de bezoekers het zich
wensen.  

----

Over de Crystalpunk Workshop for Soft Architecture

In september nam in de oude "rekenkamer" van de
voormalige sociale dienst de 'Crystalpunk Workshop for
Soft Architecture' haar aanvang. Deze kamer is
tegelijkertijd de ruimte en het onderwerp van deze
workshop waarin iedereen die actief is of actief wil
zijn op het snijvlak tussen kunst, nieuwe media,
architectuur, design en software zich kan uitleven.
Tot het eindigen van deze workshop kunnen
geïnteresseerden van onze voorzieningen (sensoren,
webcams, computers) gebruik maken om hun eigen ideeën
over wat soft architecture is uit te voeren.  

Soft Architecture staat voor het samengaan van
architectuur met informatie technologie:  ruimtes
kunnen geheugen hebben, vloeren kunnen weten waar je
bent, je stoel is op internet aangesloten?. wat ooit
hard en voorgeprogrammeerd was, wordt zacht en
veranderbaar. De Crystalpunk Workshop for Soft
Architecture wil door aan te tonen dat iedereen deze
technologie kan leren beheersen, het belang
onderstrepen van open technologische ontwikkeling die
de keuze aan de gebruiker laten om te bepalen wat
technologie doen kan.  ---------------------

Crystalpunk Workshop for Soft Architecture

"What the Elephant Man is to the Athletic Body, the Crystalpunk Room 
will be to the Smart House"

http://socialfiction.org/crystalpunk

----------------------


		
__________________________________ 
Yahoo! Music Unlimited 
Access over 1 million songs. Try it free.
http://music.yahoo.com/unlimited/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).