Eric Kluitenberg on Thu, 13 Oct 2005 21:35:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De Balie zoekt een nieuwe directie


geacht nettime-nl,

Een ongebruikelijke posting in ongebruikelijkje tijden - graag zo breed mogelijk verspreiden!

vriendelijke groet,

Eric Kluitenberg

-----------------------------------------

De Balie zoekt een nieuwe directie

De Balie – politiek, theater, media, cinema, eten en drinken in het hart van Amsterdam – is op zoek naar een artistiek directeur en een zakelijk directeur. Momenteel zijn er gesprekken gaande met de eerste kandidaten, maar we laten ons graag verrassen door talentvolle leidinggevenden die willen helpen de nieuwe Balie vorm te geven. Het gaat in beide gevallen om een baan van vier dagen per week, met een voor het culturele circuit reguliere honorering.


De artistiek directeur inspireert en leidt als hoofdredacteur de brede inhoudelijke koers van De Balie, door een integrale programmering van politiek, cultuur, theater, cinema en media, met oog voor nieuwe vormen van verbinding tussen podium en buitenwereld. .


Naast de eindverantwoordelijkheid voor de inhoudelijke programmering draagt hij/zij, in overleg met de Verenigingsdirecteur/zakelijk directeur, mede-verantwoordelijkheid voor de contacten met subsidiënten, sponsors en maatschappelijke partners.
In overleg met de zakelijk directeur is hij/zij mede-verantwoordelijk voor de logistieke en personele gang van zaken in De Balie: personeel, planning, horeca, verhuur, innovatie van het gebouw en de technische infrastructuur etc.
Beslissingen op deze gebieden staan ten dienste van de geïntegreerde programmering van De Balie.


Functievereisten:
Een brede kennis van culturele en politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland, met een snelle intuïtie voor de jongste, meest urgente initiatieven op de gebieden die De Balie bestrijkt.
Een uitgebreid netwerk van contacten in de werelden van politiek en cultuur, die hij/zij weet te benutten voor de programmering van De Balie.
Grote organisatorische kwaliteiten, in staat om op basis van heldere inhoudelijke keuzes en intellectueel gewicht een samenbindende werking te hebben tussen de verschillende programmamakers en hun programma’s.
Een wervende persoonlijkheid met de gastheerskwaliteiten die De Balie weer tot een welkom en vanzelfsprekend podium maken voor nieuwe en oude generaties bezoekers, nieuwe en oude culturele en maatschappelijke partners van buiten.
Voldoende kennis van en inzicht in het zakelijk beheer en de cultuurpolitieke voorwaarden voor een middelgrote instelling als De Balie.

De zakelijk directeur is tevens directeur van de nieuwe Vereniging, een netwerk van organisaties, bedrijven en individuen die zich betrokken weten bij De Balie. Hij/zij onderhoudt het netwerk en is het aanspreekpunt voor leden die kwesties op de agenda willen zetten of De Balie willen attenderen op nieuwe politieke en culturele ontwikkelingen. Hij/zij is de makelaar tussen de programmamakers van De Balie en leden van de Vereniging.
De zakelijke leiding van De Balie bestaat verder uit het leiden van de financiële administratie, het personeelsbeleid, de planning, de horeca, de zalenverhuur, de fondsenwerving en het onderhouden van de contacten met subsidiënten en financiers. Daarnaast overziet hij/zij het onderhoud en de renovatie van het gebouw. Dit alles in nauw overleg met de artistiek directeur.


Functievereisten:
Politiek ondernemerschap, zakelijk vernuft en een scherp oog voor politieke ontwikkelingen. Hij/zij beschikt over uitmuntende sociale vaardigheden om het netwerk van de Vereniging optimaal te laten functioneren.
Hij/zij heeft ervaring met het zakelijk beheer van een middelgrote organisatie. Hij/zij is bedrijfseconomisch sterk en vindt inventieve oplossingen voor de bedrijfsvoering van een multidisciplinair centrum op de langere termijn.
Aanmeldingen graag voor 20 oktober naar Chris Keulemans, tijdelijk directeur: chris.keulemans@balie.nl
Van geïnteresseerden in de post van artistiek directeur vragen wij bij voorkeur een korte omschrijving van wat de nieuwe Balie in hun ogen moet worden.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).