H S on Wed, 12 Oct 2005 20:56:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: KUNST! MUZIEK! SENSATIE! KOP IS VERHUISD!


>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: kop . publiciteit [mailto:publiciteit@stichtingkop.nl]
> Verzonden: woensdag 12 oktober 2005 9:50
> Aan: undisclosed-recipients:
> Onderwerp: KUNST! MUZIEK! SENSATIE! KOP IS VERHUISD!
>
>
> Nieuwsbrief oktober 2005
>
> KUNST!
> MUZIEK!
> SENSATIE!
>
> KOP heeft op tramsingel 88 laten zien dat het mogelijk is om voor jonge
> kunstenaars een dynamisch en interessant programma neer te zetten.
> Nu is met het huidige inmiddels zevenkoppige bestuur KOP uitgegroeid tot
> serieuze maar jonge kunststichting die klaar is voor meer. Meer kunst,
meer
> muziek, meer sensatie!
>
> KOP zat de afgelopen maanden zonder presentatieruimte... Hoewel er toch
> genoeg
> succesvols te zien was van KOP in die periode, met het eenmalige
> postertijdschrift 5x490x670, het MUPIproject in de binnenstad van Breda en
> de
> deelname aan BredaPhoto met FW: en Froempatjoeki, wist KOP zeer goed dat
het
> hebben van een vaste plek uiteindelijk onmisbaar is. Breda kan niet zonder
> een
> kunstenaars ontmoetingsplaats.
> De tramsingel was een tijdelijke oplossing. Maar KOP heeft al vanaf het
> begin
> hard gewerkt om te laten zien wat er bereikt kan worden met de minimale
> hulpmiddelen.
>
> En KOP is nu ontzettend trots om je te mogen uitnodigen voor de opening
van
> deze
> nieuwe en bijzondere presentatieruimte!  Op 21 oktober om 21:00 uur opent
> KOP
> zijn deuren officieel voor het eerst in het ELECTRON pand aan
speelhuislaan
> 171.
>
> HET PROGRAMMA BELOOFT EEN SENSATIONELE AVOND!!!
> KOP rolt zijn gele lopers uit om 21.00 uur. Daarbij zal de ruimte worden
> ingewijd door Nada Brahma (de wereld is geluid), zeven leden die met
drums,
> klankschalen, didgeridoo?s en stem (in totaal 40 instrumenten!) de ruimte
> sfeervol zullen vullen.
> Ondertussen zal onze gastvrouw Nienke Korthoff allen een warm welkom
bieden
> en
> een lot schenken aan de eerste honderd bezoekers? Bewaar deze
zorgvuldig..!
> Dan volgt daarop de officiële openingsfilm van KOP, waaraan de loterij met
> bijzondere KOPprijs verbonden zal zijn, gepresenteerd door de enige echte
> Willum Geerts?
>
> Maar er is meer!!! Nog meer?! Ja, NOG meer!!!
> De avond zal verder gevuld zijn met het optreden van de Skabadivers, met
een
> vernieuwd repertoire en onze zeer geliefde qualityDJ  mr. Balkenende...!
> Nu is mij verboden aan u meer te verklappen dan dit, hetgeen toch al
genoeg
> stimulans moet zijn deze bijzondere memorabele avond bij te wonen!
>
> ER WORDT GEWERKT MET EEN GASTENLIJST, dus meld je aan via
> postbus@electronbreda.nl,
>
> De muzikale aankleding wordt mede mogelijk gemaakt door DOK19.
www.dok19.nl
>
> Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: Dennis Elbers
> (voorzitter),
> Lot van de Putte (programmamedewerkster), Ineke van Dijk (kopshop),
Miranda
> Kronenberg (vrijwilligercoördinator), Stanley van der Meer (secretaris),
> Debby
> Snelders (penningmeester) en Lisette Spee (PR).
>
>
>
> KOP heeft naast de opening ook sinds kort haar externe exposities in de
> Bredase
> binnenstad, die het hele jaar door werk tonen van jonge kunstenaars. Met
> deze
> maand:
>
> Stefan Verster - Cafe de Vulling, grote markt 16
>
> (vanaf 15 oktober:)
> Pascal Bastiaenen ? Play it Again, Nieuwstraat 10
>
> Wil je ook je werk terugzien op drukbezochte locaties? Stuur dan
> documentatiemateriaal (bij voorkeur digitaal) naar stichtingkop, postbus
> 1070
> Breda. Vergeet niet je eigen contactgegevens duidelijk te vermelden!
>
>
> Tot 21 oktober!
> Met vriendelijke groet,
> Lisette Spee
>
> kop . publiciteit
> speelhuislaan 171 . 4815 cd breda
> postbus 1070 . 4801 bb breda
> publiciteit@stichtingkop.nl . www.stichtingkop.nl
>
>
>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).