H S on Wed, 12 Oct 2005 11:16:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: e TWA Themadag Technology+Creativity=Business 8 november a.s. - TU Delft


----- 
 
Beste nettime ,  

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw interesse  voor de  TWA Themadag, welke plaatsvindt op dinsdag 8 november a.s.  in TU Delft. 

Op dit moment hebben zich  bijna 700 mensen aangemeld, voor deelname aan onze conferentie .  Mocht u nog collega's willen interessen voor deze conferentie dan verzoeken wij u hier niet al te lang mee te wachten. 

Bijgaand stuur ik u tevens een update van het conferentie programma toe. 

Twee weken voorafgaand aan de conferentie ontvangt u alle logistieke  en organisatorische informatie per email. 

Heeft u vragen kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende. 

Met vriendelijke groet, 

Fieke Raaijmakers

Ministerie van Economische Zaken
TWA Thuisbasis 
Bezuidenhoutseweg 20
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
+31 70-3797417

www.twanetwerk.nlAan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.
This message shall not constitute any obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its contents.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).