C.M. de Witt on Fri, 23 Sep 2005 10:29:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Zappconomy! in ARMINIUS vanaf 4 oktober a.s.


PROGRAMMA OVERZICHT ZAPPCONOMY!

Zappconomy!
Kies maar: telefoonabonnementen, TV-zenders, stroomleveranciers en binnenkort kun je zelf bepalen in welk ziekenhuis je geholpen wordt. Idee is uiteraard dat concurrentie zorgt voor meer efficiÃntie, wat dan weer zou leiden tot welvaart en werkgelegenheid. Maar kan dit economisch basisprincipe wel zomaar overal toegepast worden? Als je ruziet met je partner, dan âinvesteert deze te weinig in de relatieâ; patiÃnten zijn verworden tot âafnemers van zorgâ. 

De lezingenreeks Zappconomy! gaat in op de gevolgen van de algehele economisering van ons denken en van de maatschappij. Wat zijn de voor- en nadelen? Worden we er gelukkiger van? Waar eindigt het? 

Wanneer: dinsdag 4 oktober eerste aflevering, daarna wekelijks op dinsdagavond 
          t/m 22 november 
Aanvang:  20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) 
Toegang:  â 2,50 

Locatie: 
ARMINIUS podium voor kunst cultuur en debat 
Museumpark 3 
3015 CB Rotterdam 
www.arminius.nu (voor downloaden programma-info en routebeschrijving)


4 oktober â 20.00 u â Economie en geluk â door Ruut Veenhoven
Voor veel mensen is geluk het belangrijkste in het leven. Maar wat is geluk? Vandaag voel je je happy, maar morgen heb je weer een rotdag. âGeluksprofessorâ Ruut Veenhoven doet al decennialang onderzoek naar geluk. Waardoor worden mensen gelukkig? Wat is de relatie tussen economie en geluk? In hoeverre maakt geld gelukkig? Ruut Veenhoven is hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/ 

11 oktober â 20.00 u â Economie en migratie â door Adjiedj Bakas
Door de toegenomen welvaart en het wegvallen van grenzen kunnen mensen steeds gemakkelijker reizen en verhuizen. Trendwatcher en demograaf Adjiedj Bakas stelt dat we maar snel Chinees moeten leren en toch onvermijdelijk moeten inschikken voor de opkomende Europese Arabische cultuur. Welke trends zijn er de komende 15 jaar qua bevolking? Wat is de invloed hiervan op de economie? Adjiedj Bakas is schrijver van de boeken âMegatrends Nederlandâ en âMegatrends Europaâ en directeur van communicatiebureau Dexter. 

18 oktober â 20.00 u â Economie en huisvesting â door Hugo Priemus
Minister Dekker deed veel stof opwaaien met het plan de huurprijzen vrij te geven. Daarnaast weet ze niet goed wat ze aan moet met de woningcorporaties, die ze wil opsplitsen in overheid en markt. Maar ook de Europese Commissie bedreigt de Nederlandse volkshuisvesting via het mededingingsbeleid. Moet de markt gaan overheersen in het Nederlandse volkshuisvesting? Krijgen we dan geen Amerikaanse gettoâs? Of is er mÃÃr nodig dan marktwerking? Hugo Priemus is decaan van de Faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. 

25 oktober â 20.00 u â Economie en de âzachteâ waarden â door Irene van Staveren
In de economie draait het altijd om koele cijfers en spijkerharde deals. Maar zonder "zachte" waarden als vertrouwen, wederkerigheid en zorgzaamheid kan de economie helemaal niet bestaan. Hoe is de relatie tussen zachte waarden en economie? En hoe moet onze kijk op de economie veranderen? Irene van Staveren is bijzonder hoogleraar economie en christelijke ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. www.het-klankbord.vuurwerk.nl/staveren.htm 

1 november â 20.00 u â Economie en relaties â door Justine van Lawick 
Uitspraken als âik stop er meer in dan dat ik eruit haalâ en âje moet investeren in je relatieâ geven aan dat mensen steeds meer economisch over hun relaties praten. Is dit een betere, realistischere benadering dan de romantiek? Of leidt dit juist tot (te) snelle verbreking van relaties? Justine van Lawick is psycholoog, relatie- en gezinstherapeut.

8 november â 20.00 u â Economie en overvloed â door Karin Benammar 
De economie bestudeert de verdeling van schaarse goederen, maar hoe moeten we dan omgaan met onze overvloedige productie en consumptie? Als we in onze ontwikkelde landen het einde van het economisch probleem naderen, zoals Keynes in 1930 al voorspelde, worden we dan allemaal levenskunstenaars? Welke verspillingsprojecten, om met Georges Bataille te spreken, kenmerken onze cultuur? Karim Benammar is filosoof en lector 'reflectie op het handelen' aan de Hogeschool van Amsterdam. http://www.oro.hva.nl/detailscherm.php?obj_id=1872 

15 november â 20.00 u â Economie en zorg â door Trudie Knijn
PatiÃnten zijn tegenwoordig "klanten" geworden en worden geacht zelf hun zorg te regelen. Familieleden gaan voor elkaar zorgen op basis van contracten. Wordt kinderen krijgen een persoonlijke hobby en niet meer ondersteund vanuit de overheid? Wat gebeurt er als welzijnswerk wordt afgerekend op het aantal geslaagde behandelingen? Kun je zorg en welzijn wel economiseren? Trudie Knijn is hoogleraar zorg en welzijn aan de Universiteit van Utrecht. 
www.uu.nl/content/oratieknijn.pdf 

22 november â 20.00 u â Economie en koopverslaving â door Carien Karsten
Elke dag worden we bestookt met honderden reclameboodschappen die ons meestal oproepen om te kopen en te genieten. Koopverslaving klinkt exotisch maar is het niet: Nederland kent maar liefst 300.000 koopverslaafden. Meer dan de helft van de Nederlanders te dik. Wat is de rol van reclame bij verslavingen als koopverslaving en vraatzucht? Zouden mensen zonder reclame niet gewoon aan andere dingen verslaafd raken? Carien Karsten is psychotherapeut en schrijfster van vele boeken. www.carienkarsten.nl

-------------------------------------------------------------------
ARMINIUS podium voor kunst cultuur en debat
C.M. de Witt 
CoÃrdinator Communicatie & Publiciteit 
 
Museumpark 3 
3015 CB Rotterdam 
T + (0) 10 436 38 00 
F + (0) 10 436 38 05
E c.m.dewitt@arminius.nu 
 

-- 
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.344 / Virus Database: 267.11.4/109 - Release Date: 21-9-2005
 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).