Geert Lovink [c] on Wed, 21 Sep 2005 21:55:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] op planet.nl: EZ stelt 80 miljoen voor ICT beschikbaar [u]


EZ: 80 miljoen voor ICT

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2005

(P7) In de periode 2005-2009 stelt het ministerie van Economische Zaken 80 miljoen euro beschikbaar voor betere benutting van ICT. Dit blijkt de Memorie van Toelichting 2006 op de begroting van Economische Zaken voor volgend jaar.

Ondanks dat de besteding van die 80 miljoen al dit jaar begint en niet pas in 2006, gaat het volgens de woordvoerder van Economische Zaken om een nieuwe bekendmaking:

"En binnenkort zal de regering daarover een uiteenzetting sturen naar de Tweede Kamer waarin de specificaties van de bestedingen nader gespecificeerd worden."

"De Nederlandse economie kan nog in belangrijke mate profiteren van een betere benutting van ICT", schrijven minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip over de besteding van het geld.

Dat zal met name naar ICT-toepassingen in onderwijs, zorg, mobiliteit en veiligheid gaan naar 'innovatieve en/of breedbandige ict-toepassingen en -diensten'.

Een interdepartementale programmacommissie onder voorzitterschap van EZ besluit over de toewijzing van de middelen.

Er komt in elk geval meer geld voor de voorlichtingscampagne 'Surf op safe', om burgers attenter te maken op de gevaren van online handelen.

Ook gaat er geld naar het project Bescherming Vitale Infrastructuur, dat al een jaar of vijf loopt.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).