SQUARE on Mon, 19 Sep 2005 15:52:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] TIME SUSPENDED in Aalst - Netwerk


(doorscrollen voor Nederlandse tekst aub)

please join us for
TIME SUSPENDED [Uitgestelde Tijd]

an exhibition by
Herman Asselberghs, Els Opsomer, Pieter Van Bogaert
& Taysir Batniji
in collaboration with Ann Clicteur

September 24 - October 29 2005
Netwerk Galerij
Houtkaai z/n
B-9300 Aalst
www.netwerkgalerij.be

opening: saturday September 24th at 8.30pm
Open from Wednesday till Saturday from 2 till 6 pm

In November 2002, three artists and critics from Brussels journeyed to
Palestine for a ten-day visit. The knowledge they possessed about the
unresolved conflict between Israel and Palestine was about as much as any
westerner who watches news on TV and reads newspapers. On arrival though,
they witnessed first-hand the complexities of daily life in the region, a
reality that does not fit into slick media sound bites. Two years on, they
have published a book on that journey, illustrated with photos to accompany
the text. It is called: TIME SUSPENDED. The time they needed to comprehend
the situation was long, particularly at a time when images and reports on
the conflict zones across the globe compete on an almost daily basis.

The trio have put together an exhibition for WORK IN TRANSIT, using the same
title. New individual works engage in a dialogue with works created in the
last few decades of the twentieth century. The clash between the past and
the present enables the clarification of a personal perspective from engaged
outsiders. The distance between here and yonder seems to be constantly
shifting, what seems far away becomes a close-up and vice versa. The works
on show diametrically oppose the familiar media hype and sketch the
'timeless' nature of the Israeli/Palestinian conflict.

Even after the death of Arafat, even after the last colonists left the Gaza
Strip, the situation seems like a dead end. TV-viewers are blinded by highly
mediated events. Focussing on 8.000 colonists leaving Gaza , nobody watches
the more than 12.000 new settlers that arrived on the West Bank between
September and July of this very same year. Handing over one third of the
tiny Gaza Strip, nobody notices the grounds taken by the wall separating
Israel from the West Bank .

Today, everything but nothing seems to have changed in the ongoing crisis.
1948, 1967, 1987, 1993, 2000, 2005: a never-ending parade of historic
moments with devastating consequences for Israeli and Palestinian citizens.
The images from the past are the images of today. Military prowess, armed
resistance, check points, road blocks, houses destroyed, inhabitants
evicted, bloody murderous attacks, fatherless sons, motherless daughters.
They may be the same images but they hit harder, are more harrowing and
heinous.

Pressure is rising and at the same time everyone is on hold in the waiting
game. Waiting for a passport; waiting at the border; waiting in the transit
zone; waiting at the check point; waiting for the next curfew. Waiting for
the next attack. For the next reprisal. The reprisal in return for the
reprisal. Waiting for a political solution to resolve this side, the other
side, no side, all sides. And finally, waiting for it all to pass.

As if time were suspended.


visit the exhibition and get your copy of the book:

TIME SUSPENDED [Uitgestelde Tijd]
A book by Herman Asselberghs, Els Opsomer, Pieter Van Bogaert
published by SQUARE vzw
ISBN 90 8088 391 3
256 pages
(english edition - nederlandse vertaling beschikbaar / dutch translation
available)

www.squarevzw.be

also, do not forget to look for the last issue of
AS 175
with a special cluster on
TIME SUSPENDED

Waiting as Ethnic Cleansing
A Review of Time Suspended
by Omar Barghouti

The Problem With These Walls
On the Changing Nature of our Walls
by Eyal Weizman

The Crevice of Thought
On Herman Asselberghs' AM/PM, 2004
by Cyril Neyrat

http://www.muhka.be/denkt_as.php?la=nl&jaargang=2005


NL

TIME SUSPENDED [Uitgestelde Tijd]

een tentoonstelling van
Herman Asselberghs, Els Opsomer, Pieter Van Bogaert
& Taysir Batniji
i.s.m. Ann Clicteur

24 september - 29 oktober 2005
Netwerk Galerij
Houtkaai z/n
B-9300 Aalst
www.netwerkgalerij.be

Opening: zaterdag 24 september 20:30u
Open van woensdag tot en met zaterdag van 14:00u tot 18:00u

In november 2002 vertrekken drie kunstenaars en critici uit Brussel voor een
tiendaags bezoek aan Palestina. Hun kennis van het aanslepende conflict
tussen de Israëli's en de Palestijnen was die van de gemiddelde westerse
tv-kijkers en krantenlezers. Ter plaatse waren ze getuige van een complexe
werkelijkheid die onmogelijk in de geijkte mediavormen weergegeven kan
worden. Twee jaar later maken ze een boek over hun reis met foto's en
teksten: TIME SUSPENDED [Uitgestelde Tijd]. De tijd die ze nodig hadden om
de situatie te begrijpen is lang, zeker op een moment waarin beelden en
berichten over de conflictzones in de wereld elkaar dagelijks overschrijven.

Voor WORK IN TRANSIT maakt het drietal een tentoonstelling met dezelfde
titel. Nieuw eigen werk gaat de confrontatie aan met werk uit de laatste
decennia van de twintigste eeuw. Deze confrontatie tussen toen en nu maakt
het mogelijk om het persoonlijk perspectief van verschillende betrokken
buitenstaanders expliciet te maken. De afstand tussen hier en daar blijkt in
permanente beweging: veraf wordt dichtbij en omgekeerd. De werken in deze
tentoonstelling staan haaks op het gekende mediaspektakel en schetsen het
'tijdloze' karakter van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Anno 2005 lijkt in deze aanhoudende conflictzone alles en niets veranderd.
1948, 1967, 1987, 1993, 2000: een eindeloze stoet van historische momenten
met vérstrekkende gevolgen voor de Israëlische en Palestijnse
burgerbevolking. De beelden van toen zijn de beelden van nu: militair
vertoon, gewapend verzet, controleposten, wegversperringen, vernielde
huizen, moordende aanslagen, zonen zonder vaders, moeders zonder dochters,
Sharon en Arafat. Dezelfde beelden, maar steeds directer, schrijnender,
gruwelijker.

De druk op de ketel stijgt. En ondertussen zit iedereen in de wachtkamer.
Wachten op een paspoort. Wachten aan de grens. Wachten in de transitzone.
Wachten aan het controlepost. Wachten op de volgende avondklok. Wachten op
de volgende aanslag. Wachten op de represaille. Wachten op de represaille
van de represaille. Wachten op een politieke oplossing van deze kant, de
andere kant, geen kant, alle kanten. En wachten tot dit alles eindelijk zal
voorbij zijn.
Alsof de tijd is uitgesteld.


Work In Transit - TIME SUSPENDED [Uitgestelde Tijd] is een productie van Witte de With i.s.m. Netwerk Gallerij en SQUARE vzw. Ann Clicteur stond in voor de vormgeving van de tentoonstelling.


---> www.squarevzw.be


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).