Patrice Riemens on Fri, 16 Sep 2005 13:02:58 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] AFRIKA EN GLOBALISERING - DE GROEIENDE CONTROVERSE


----- Forwarded message from xminy@xminy.nl -----

Date: Fri, 16 Sep 2005 11:37:59 +0200 (CEST)
Subject: [Attacnl-nieuws] AFRIKA EN GLOBALISERING - DE GROEIENDE CONTROVERSE


UITNODIGING

PUBLIEK DEBAT:
'AFRIKA EN GLOBALISERING - DE GROEIENDE CONTROVERSE
ROND ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS  (EPAs)'

Mmv. Yash Tandon *), Kris Douma

Georganiseerd door: XminY Solidariteitfonds, Transnational Institute (TNI)

Plaats: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam (tel: 020-6262321)

Op 30 september wordt in Felix Meritis in Amsterdam een forum-discussie
gehouden over Afrika en globalisering, en met name over de gevolgen van
Europees handelsbeleid voor het continent.

Afrika heeft van alle continenten veruit het meest te lijden onder het
globaliseringsbeleid dat door internationale financiele instellingen, door
de WTO, en ook door de Europese Unie wordt gevoerd. Maar Afrika verzet
zich steeds krachtiger tegen vanuit het Noorden opgelegd beleid, getuige
de actieve rol die Afrikaanse boerenorganisaties, niet-gouvernementele
organisaties en regeringen met name sinds de gestrande WTO-top in Cancun
spelen in het debat rond 'vrijhandel'.

Ook het beleid van de Europese Unie is onderhevig aan toenemende kritiek.
Momenteel onderhandelt de EU met groepen van landen in Afrika, de
Caraibische zee en de Stille Zuidzee over het sluiten van Economic
Partnership Agreements (EPAs). Inzet is ervoor te zorgen dat uiteindelijk
90 procent van alle handel wordt geliberaliseerd, en dat zuidelijke landen
waaraan de EU in het verleden handelsvoorrechten verleende uiteindelijk al
hun tariefmuren slopen. Vanuit Afrika worden grote vraagtekens gesteld bij
dit vrijhandelsbeleid.

In Nederland is de kritiek op EPAs ondermeer verwoord door de Coalitie
voor Eerlijke Handel, en ook door het Platform VN-Millennium Doelen. Beide
maatschappelijke coalities hebben de gevaren van het huidige EU-beleid aan
de orde gesteld bij de Nederlandse regering en bij de Tweede Kamer. Maar
er moet meer gebeuren. Ook het Nederlandse publiek heeft recht te weten
wat er aan de hand is.

Op 30 september gaan Yash Tandon en Kris Douma in Felix Meritis in debat
over Globalisering, Afrika en EPAs.

De van oorsprong Oegandese wetenschapper Yash Tandon is een van de meest
vooraanstaande handelsdeskundige uit Afrika. Hij is momenteel directeur
van het in Geneve gevestigde South Centre. Yash Tandon is criticus van het
EU-vrijhandelsbeleid.

Kris Douma is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, en heeft
globaliserings- en handelsvraagstukken in zijn portefeuille. Hij zal de
visie van zijn partij op EPAs vertolken.

Andersglobalisten, Afrikakenners, WTO-Conferentie-gangers en
-niet-gangers, ontwikkelings-deskundigen, journalisten - iedereen wordt
van harte uitgenodigd deel te nemen aan het debat.

De avond wordt voorgezeten door Evelijne Bruning, hoofdredactrice van Vice
Versa, en wordt ingeleid door Peter Custers, XminY Solidariteitsfonds.

Zaal-open: 19.45
Het debat duurt van 20.00 tot uiterlijk 22.30
*) Yash Tandon is in Nederland vanwege zijn deelname aan de 3e Dag van
Alternatieven "Economische alternatieven en (tegen)macht"
die door het project "Vioor de Verandering" op zaterdag 1 oktober wordt
georganiseerd. Zie http://www.globalternatives.nl

-- 
XminY Solidariteitsfonds
De Wittenstraat 43-45
1052 AL  Amsterdam
Netherlands

http://www.xminy.nl


----- End forwarded message -----
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).