Wouter Tebbens on Wed, 14 Sep 2005 14:06:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Overheid treuzelt met invoeren transparante software


Naar aanleiding van de overhandiging van de Open Standaarden en Open Source 
Petitie gisteren aan een groep kamerleden van de grootste partijen, hierbij 
het persbericht dat we verztuurd hebben.

Persbericht

redacties: binnenland, Den Haag

voor foto's zie http://isoc.nl/floss/petitie/fotos

Overheid treuzelt met invoeren transparante software
Nederland in achterhoede van Europa

Den Haag, 13 september 2005. Vandaag kreeg Tweede Kamer
EZ-commissievoorzitter Dhr. Pieter Hofstra (VVD) uit handen van de
Internet Society Nederland een petitie aangeboden namens 500
vertegenwoordigers van organisaties en individuen die zich zorgen
maken om de politieke en economische consequenties van een
treuzelende overheid. Inzet is een unaniem aangenomen motie uit 2002
- de zogenaamde motie Vendrik - waarin gevraagd wordt open
standaarden te verplichten. De overheid loopt behoorlijk achter met
het halen van deze doelstellingen en het lijkt bij vrijblijvend
experimenteren te blijven. Op het gebied van transparante, open
source software is al helemaal geen voortgang.

Van vijf grote politieke partijen waren specialisten aanwezig om de
petitie in ontvangst te nemen. Petitionaris Wouter Tebbens: "Het feit
dat ze bijna allemaal zijn gekomen en we uitgebreid met ze hebben
gesproken zie ik als het bewijs dat een groot gedeelte van de
Kamerleden het probleem onderkent. Maar de motie Vendrik is al drie
jaar oud en er is nog niets concreets gebeurd!." Aanwezig waren:
Martijn van Dam (PvdA), Szolt Zabo (VVD), Arda Gerkens (SP), Paul
Jungbluth (GroenLinks) en Bert Bakker (D66).

De vele programma's die de overheid ­gefinancierd door de
belastingbetaler- gebruikt zijn gesloten en daardoor niet
controleerbaar op bijvoorbeeld door virussen geïnstalleerde
'achterdeuren' waardoor informatie naar kwaadwillenden kan lekken. We
weten niet exact wat er 'onder de motorkap' in de computers van de
bureaucratie functioneert, de leverancier zelf vaak ook niet. "Wij
hebben als maatschappij een situatie gecreeërd die scenario's zoals
in de film 'The Net' griezelig dichtbij brengt," aldus Wouter
Tebbens, voorzitter van de werkgroep Vrije Software bij de Internet
Society Nederland.

Wanneer de overheid (de bestandsformaten van) die applicaties
gebruikt in haar processen en communicatie met buitenstaanden, leidt
het niet navolgen van de motie Vendrik volgens de vereniging tot
marktsturing en gedwongen winkelnering. Denk bijvoorbeeld aan de
belastingaangifte die tot voor kort alleen maar met een windows-
computer kon en waardoor gebruikers van andere besturingssystemen
werden geweerd. "Niet gebruiken van open standaarden werkt
monopolisme en kartelvorming in de hand," aldus Wouter Tebbens.
"daardoor helpt de overheid in feite bedrijven om concurrerende
softwareproducenten uit de markt te drukken."

Niet alleen de transparantie van de overheid en de waarborging van
veiligheid met betrekking tot datatransport ­ denk alleen al aan de
vele persoonsgegevens die in systemen van overheidsinstanties (zoals
ook patiëntengegevens in ziekenhuizen) ligt opgeslagen- is in het
geding. Gesloten software gebruiken betekent ook de belemmering van
innovatie. Gesloten software mag alleen onder licentie worden
gebruikt. Dit betekent dat alleen de bedrijven die 'eigenaar' zijn
van de software, producten verder kunnen ontwikkelen.

Al met al een zeer ernstige situatie, die door de Nederlandse
overheid echter schromelijk onderschat wordt. "Nederland loopt
inmiddels in alle opzichten achter op andere landen in Europa. Met
deze petitie willen we de schijnwerpers richten op de laksheid van
onze regering en hen tot actie aanzetten", aldus de petitionaris.

-------------------------  Einde Bericht ------------------------
Noot voor de redactie:

Meer dan 500 ondertekenaars uit verschillende hoeken van de
ICT-sector daarbuiten steunen de petitie. Zoals uit  diverse
maatschappelijke organisaties als Nederland Kennisland,
Milieudefensie, Waag Society, LLiNK DeNieuwe Omroep, Vereniging Open
Domein en Stichting Vrijschrift, en ondernemingen zoals bijvoorbeeld
SUN, LogicaCMG, Novell en Twijnstra Gudde. De hele lijst
ondertekenaars is na te lezen op http://opensource.petities.nl

Het gebruik van open, vrije software en van formaten die niet het
eigendom zijn van een bepaalde partij is erg belangrijk om een aantal
redenen die in de petitie worden genoemd:
- Politiek. Het handelen van het openbaar bestuur moet
transparant blijven, het automatiseren van processen moet niet
betekenen dat ze daardoor in de zwarte doos van een computerbedrijf
belanden;
- Economisch. Het gebruiken van gesloten software en
formaten leidt zichtbaar tot het stagneren van innovatie binnen de
Nederlandse overheid en daarbuiten.
- Sociaal. De burger mag niet verplicht worden bepaalde
software of zelfs hardware te kopen om bijvoorbeeld onderwijs te
genieten of informatie te raadplegen.

Over Internet Society Nederland
Internet Society is een onafhankelijke vereniging van
internetprofessionals met duizenden leden in honderdzeventig landen.
Ook in Nederland is een onderdeel van deze organisatie actief:
Internet Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door
enkele honderden leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven,
consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De
belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar
internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel
van projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan
een alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet.
Ook levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie

Ter informatie, niet voor publicatie:

Foto's van de overhandiging staan ter download op
http://isoc.nl/floss/petitie/fotos/
Gebruik onder vermelding van http://www.MichaelBroekmeulen.nl
Meer materiaal op te vragen bij de fotograaf.

Voor meer informatie over de petitie:
Wouter Tebbens, voorzitter ISOC werkgroep Vrije en Open Source software
Tel: +31 (0)6 22500981 http://isoc.nl/floss
Mailto:w.tebbens@isoc.staff.nl

Voor meer informatie over Internet Society Nederland:
Michiel Leenaars, directeur Internet Society Nederland
Tel: +31 (0)6 27 050947
Mailto:michiel@staff.isoc.nl

ReindeR Rustema, Bestuurslid Internet Society Nederland
Tel: +31 (0)6 212 247 75
Mailto:r.rustema@board.isoc.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).