Geert Lovink [c] on Tue, 13 Sep 2005 20:33:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Stichting tART opgeheven [u]


From: Anne Tol <A.Tol@ArtEZ.nl>

Beste mensen,
Hiermee stellen we u op de hoogte van het feit dat Stichting tART heeft besloten haar werkzaamheden als stichting niet langer voort te zetten.
 
De Stichting tART heeft haar functie als wegbereider overgedragen aan nieuwe vaandeldragers. Aanvankelijk was er binnen verschillende onderwijsinstellingen geen loket voor vraagstukken en (onderwijs)projecten op het gebied van kunst en techniek. Inmiddels kent zowel AKI/ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten als Saxion Hogeschool Enschede, een eigen lectoraat Kunst & Techniek, en beschikt de Universiteit Twente over een bijzondere leerstoel op dit gebied.
Een ieder die in de toekomst een project of vraagstuk heeft op het gebied van kunst en techniek kan zich wenden tot deze lectoren en/of het professoraat Kunst & Technologie.
 
Uw mailadres wordt opgenomen in het bestand van het lectoraat Kunst & Techniek van AKI/ArtEZ, waar ook het tART-archief wordt bewaard. We zullen u in de toekomst uitnodigen voor nieuwe initiatieven op het raakvlak van kunst en techniek.
 
Met vriendelijke groet,
Petran Kockelkoren, oud-voorzitter Stichting tART
053-482 44 53
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).