Geert Lovink [c] on Fri, 9 Sep 2005 12:14:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ‘Vier jaar Rietveld in anderhalve dag’ (voor maar 1750 euro) [u]


‘Vier jaar Rietveld in anderhalve dag’

‘Wat is creativiteit’ en ‘wat is het proces om tot creativiteit te komen’ zijn de kernvragen van de training ’Vier jaar Rietveld in anderhalve dag’ aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

De eigen belevenis van creativiteit staat in deze training centraal. U gaat creatief aan de slag om zelf creativiteit te beleven en te leren. Tevens leert u wat creativiteit betekent voor uw organisatie en krijgt u handvatten aangereikt om de ontwikkeling van creativiteit van uzelf en uw organisatie te stimuleren.

Tijdens deze bijeenkomst neemt u een kijkje in de creatieve keuken van de meesters: Prof. dr. R.H. Dijkgraaf (Hoogleraar en uitvinder Mathematische Fysica, winnaar Spinozaprijs 2003 en voormalig Rietveld student), Dhr. P. Suyling (Oprichter Amsterdam Creativity Exchange en Young Designers en Industries), ervaren docenten van de Gerrit Rietveld Academie en professionals van Squarewise en De Baak.

Wilt u uw creatieve vermogen versterken en verrassende innovaties realiseren binnen uw organisatie? Dan mag u deze unieke managementtraining niet missen!

Organisatie: KEN Society
Plaats: Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
Meer informatie: www.kensociety.com

---

Van de kensociety site:

Er is genoeg gesproken over de kenniseconomie. Beslissers en leiders van organisaties willen nu concrete acties. Daarom is de KEN-society in het leven geroepen. De KEN-society is een netwerk van leidinggevers, beslissers, visionairs en opinion leaders die in direct dialoog de discussie over de toekomst van de kenniseconomie willen aangaan en concreet aan de slag willen. In de KEN-Executive Bijeenkomsten worden vanuit de verschillende thema’s van de kenniseconomie kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd met als doel om van elkaar te leren, actief samen te werken en gezamenlijk te bepalen wat dit betekent voor de inrichting en besturing van de eigen organisatie.

Waarom is de KEN-society bijzonder:

Kleinschalig en selectief gezelschap;
In discussie, direct dialoog en klankborden;
Actief leren, samenwerken en keuzes maken;
Unieke groep van sparring-sprekers;
Inspirerende en verrassende aanpak en omgeving.
Thema's

Innovatie, Creativiteit, kennis delen en veranderen

De belangrijke strategische thema’s van de kenniseconomie zijn complex, veel omvattend, discipline-overstijgend en voortdurend aan verandering onderhevig. Zoals bekend, is verandering de enige constante. Kennis neemt exponentieel toe, de regelgeving wordt complexer, markten worden groter, de concurrentie neemt toe en daarmee ook de noodzaak om creatief te zijn en te innoveren. Er is geen bedrijf of instelling die niet over een of meer van deze onderwerpen nadenkt, maar een verandering bewerkstelligen blijkt niet eenvoudig. Binnen de KEN-Executive Bijeenkomsten van 2005 worden deze verschillende thema’s in compacte werkbijeenkomsten aangepakt.

KEN-society; de KEN-Executive Bijeenkomsten voor 2005

De rode draad van de KEN-society is ‘Leiderschap in de kenniseconomie’. De verschillende thema’s van de KEN-bijeenkomsten hebben direct met elkaar te maken en zullen aan de actualiteit worden gekoppeld. De duur van de bijeenkomsten is wisselend van een paar uur tot een dag of dagdeel. De volgende bijeenkomsten worden het komende jaar georganiseerd:
Strategie en innovatie, ‘Grip op de toekomst’, 14 en 15 april 2005;
Creativiteit en innovatie, ‘Vier jaar Rietveld in anderhalve dag’, 6 en 7 oktober 2005;
Leren/kennis delen en innovatie, ‘Creatief leidinggeven aan professionals’;
Innovatie en veranderingsmanagement, ‘Dilemma’s van innoveren en veranderen’.
De kosten voor de KEN-Executive Bijeenkomsten zijn wisselend, afhankelijk van de duur van de bijeenkomst. De kosten voor de KEN-Executive Bijeenkomst 'Vier jaar Rietveld in anderhalve dag' bedragen €1750,-.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).