Sabine Niederer on Mon, 9 May 2005 23:43:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] incommunicado 05


PERSBERICHT – tweede bericht
Incommunicado 05: Information Technology for Everybody else
15-17 juni, 2005, De Balie, Amsterdam.
www.incommunicado.info/conference
Organisatie: HvA Instituut voor Netwerkcultuur (Amsterdam), Waag 
Society (Amsterdam) en Sarai (New Delhi). Incommunicado 05 wordt 
financieel gesteund door Hivos en het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken.
Meer informatie en inschrijving: www.incommunicado.info/conference.
Contact: info@networkcultures.org.

Incommunicado 05
Incommunicado 05 is een avondprogramma en werkconferentie rond het 
thema van nieuwe media en ontwikkelingssamenwerking. Bij veel 
ontwikkelingsprogramma’s staat het zogenaamde ICT for Development, vaak 
afgekort tot ICT4D, hoog op de agenda. Tot voor kort waren de meeste 
computernetwerken en de kennis over informatietechnologie voornamelijk 
gesitueerd in het Noorden. Ontwikkelingssamenwerking richtte zich 
daarom vooral op kennisoverdracht van Noord naar Zuid. Het nog altijd 
populaire concept van de ‘digital divide’, de digitale kloof tussen 
rijk en arm, en dus Noord en Zuid, is tegenwoordig door de 
werkelijkheid ingehaald. Het veld van de nieuwe media en 
ontwikkelingssamenwerking is veel complexer geworden met de toename van 
nieuwe grootmachten zoals India, Taiwan, Hong Kong, China, en 
Singapore, en met de opkomst van een groot aantal nieuwe belangrijke 
partijen die een wereldwijd netwerk vormen.

Incommunicado 05 begint met een avondprogramma op woensdagavond 15 
juni. Tijdens dit evenement zal het publiek bekend gemaakt worden met 
het onderwerp informatietechnologie en ontwikkelingssamenwerking. Aan 
de hand van een introductie door de initiatiefnemers Geert Lovink en 
Soenke Zehle en verschillende case studies, bijv het project 
Cybermohalla van Sarai (www.sarai.net), wordt het veld verkend en in 
kaart gebracht.
Op 16 en 17 juni vindt de werkconferentie plaats. Een werkconferentie 
houdt in dat er wordt afgezien van het standaard academische format, 
maar dat er wordt gekozen voor een afwisselend programma van plenaire 
lezingen met workshops. Deze methode past beter bij een dergelijk 
event, dat er ook op is gericht om informeel netwerken te bevorderen.

Op de website www.incommunidaco.info/conference is het gehele programma 
te lezen.
De volgende thema’s komen onder andere aan de orde:
- Verschuivingen in de opvattingen over ontwikkelingswerk. Waar 
enerzijds stemmen opgaan voor vergroting van de budgetten van 
ontwikkelingsorganisaties, wordt anderzijds gepleit voor de 
alternatieve aanpak waarbij vooral de handelspositie van 
ontwikkelingslanden moet worden versterkt. Een parallelle ontwikkeling 
is dat ontwikkelingshulp thans is gekoppeld aan strenge 
veiligheidsmaatregelen om terroristen en andere migranten buiten de 
landsgrenzen te houden.
- Verschuivingen in het discours rond ontwikkelingssamenwerking. Zoals 
eerder aangegeven werd voorheen vooral gesproken over hoe het Noorden 
hulp bood aan het arme Zuiden. Tegenwoordig verschuiven deze 
verhoudingen, en sluiten verschillende nieuwe grootmachten onderlinge 
verbanden. Welke nieuwe bewoordingen passen bij deze nieuwe 
ontwikkelingen?
- Het gebruik van open source software bij ontwikkelingsprojecten.
- De rol van NGOs bij ontwikkelingsprojecten
- de volgende WSIS (UN World Summit on the Information Society) vindt 
medio november plaats in Tunis. Wie zijn de afgevaardigden? Wat staat 
er op de agenda, en wie bepaalt dat?

Incommunicado.info
Op de website www.incommunicado.info/conference is uiteraard alle 
praktische informatie te vinden over de conferentie, en de mogelijkheid 
tot inschrijving voor het event. Ook is er een uitgebreide 
programmabeschrijving opgenomen, met links naar sprekers, organisaties 
en relevante literatuur. Naast deze conferentie website is er een wiki 
opgestart, een online encyclopedie zoals wikipedia.org, waar bezoekers 
zelf definities kunnen inbrengen en informatie aan kunnen toevoegen. 
Daarnaast is er een mailinglijst begonnen, waar inhoudelijk 
gediscussieerd wordt over de verschillende mogelijkheden van en kritiek 
op ‘ict for development’.

WSIS Awards
Op de laatste dag van Incommunicado 05 zullen de Nederlandse nominaties 
van de World Summit Award worden bekendgemaakt. Deze genomineerde 
projecten zullen meedingen naar de World Summit Award 
(www.wsis-award.org), een prijs voor best practice multimedia 
projecten, die tijdens het Gala op de eerste avond van de WSIS in Tunis 
wordt uitgereikt.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot :
Matthijs Rutten (matthijs@networkcultures.org),
Instituut voor Netwerkcultuur, 020 5951862.
www.networkcultures.org
-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
sabine niederer
researcher and producer
institute of network cultures
sabine@networkcultures.org
t: +31 (0)20 5951866
f: +31 (0)20 5951840
www.networkcultures.org
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).