Geert Lovink on Mon, 9 May 2005 23:40:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Presentatie OPEN 8 & lezing Brian Holmes 12 mei in De Balie


> Brian Holmes: Activisme en de hedendaagse kunst
> Aansluitend interview door Willem van Weelden
> De Balie, Amsterdam, 12 mei, 20 uur.
>
> Ter gelegenheid van de presentatie van het achtste nummer van Open, 
> cahier voor kunst en het publieke domein, dat het thema 
> (ON)ZICHTBAARHEID heeft, houdt de Amerikaans/Franse cultuurcriticus 
> Brian Holmes een lezing over de relaties tussen activisme en 
> hedendaagse kunst. Met Willem van Weelden, een van de gastredacteuren 
> van Open #8, voert hij na afloop een gesprek.
>
> Volgens Holmes is een nieuwe cultuurkritiek wenselijk en kan deze 
> worden gearticuleerd vanuit de beeldende kunst. De hedendaagse 
> economie en de kunstpraktijk overlappen elkaar, waardoor de noodzaak 
> zich opdringt om vanuit de beeldende kunst nieuwe waardestellingen te 
> formuleren.
> De gevestigde waarden van vandaag zijn deels gevormd naar het 
> activisme in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Waarden 
> die toen vanuit de activistische kunstpraktijk krachtig werden 
> geadresseerd, zoals flexibiliteit, mobiliteit en innovatie, zijn nu 
> vanzelfsprekend in de huidige netwerkeconomie. Voorwaarde voor het 
> ontstaan van deze economie was de intrede van de nieuwe media. Die 
> brachten een andere omgang met beelden en een andere esthetiek met 
> zich mee.
> Wat is in deze maatschappelijke ontwikkeling nog de plek van de 
> (beeldende) kunst? Kan zij, zoals vroeger, nog kritische 
> waardestellingen formuleren en effectief onder de aandacht brengen? Of 
> gaat zij als (kritische) praktijk verloren in het dagelijkse 
> mediageweld en dreigt zij onzichtbaar te worden? Wat zou een 
> activistisch antwoord kunnen zijn vanuit de kunst?
>
> Brian Holmes, criticus en activist, is met name geïnteresseerd in de 
> verbanden tussen artistieke praktijk en activisme, en schrijft 
> daarover met regelmaat in bladen als Springerin, Multitudes, Parachute 
> en op Nettime. Van 1999 tot 2001 was hij lid van grafische kunst groep 
> Ne pas Plier (Niet Buigen) rondom de ontwerper Paris-Clavel. Momenteel 
> werkt hij samen met de conceptuele kunstgroep Bureau d’études, die 
> letterlijk het mondiale kapitalisme in kaart brengt 
> (contra-cartografie).
> De lezing wordt georganiseerd door Open i.s.m. SKOR.
>
> Open #8 (ON)ZICHTBAARHEID: voorbij het beeld in kunst, cultuur en het 
> publieke domein
>
> De mate van zichtbaarheid van sociale, politieke, economische en 
> culturele gebeurtenissen via publieke beelden, wordt als indicatief 
> beschouwd voor het democratische gehalte van een samenleving. Wat voor 
> positie heeft de kunst hierin? Wat kan de inzet zijn van de 
> kunstenaar, ontwerper of architect, diens engagement en legitimatie? 
> En welke specifieke ontwikkelingen in de actuele beeldcultuur spelen 
> hierbij een rol?
> Met bijdragen van o.a. Camiel van Winkel, Brian Holmes, Jorinde 
> Seijdel, Dieter Lesage, Henk Oosterling, Willem van Weelden, Jan van 
> Grunsven, en Pascale Gatzen.
> Open, cahier over kunst en het publieke domein, verschijnt twee keer 
> per jaar en is een uitgave van NAi uitgevers i.s.m. SKOR.
> www.naipublishers.nl
> www.skor.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).