Geert Lovink on Sun, 24 Apr 2005 08:52:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Kino-Eye: Emotion Pictures


Van: Tom Paulus [mailto:tompaulus@hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 22 april 2005 9:29
Aan: info-krc-fgw
Onderwerp: conferentie Emotion Pictures

http://www.muhka.be/

Kino-Eye: Emotion Pictures
MuHKA-Filmmuseum
29-30 April 2005
toegangprijzen: 4 EUR (per lezing), 7 EUR (vrijdagavond), 12 EUR 
(zaterdag)

VR 29/04:
20.00-22.00
'Ter Verdediging van Sentimentaliteit':
een weerlegging van de vooroordelen die bestaan tegen sentimentaliteit 
als
ongepast, vervormend, buitensporig, of vals en onoprecht. Vanuit het
perspectief van die meest artificiŽle prikkel, film, wordt 
sentimentaliteit
herbeschreven als een aanspreken van tedere gevoelens. Dit onderdeel
behandelt de emotionele kracht van film en gaat na hoe stijl en 
vertelvormen
het systeem van de emoties weten te beroeren.

Sprekers:

Thomas Elsaesser: Professor Media en Cultuur aan de Universiteit van
Amsterdam en auteur van 'Tales of Sound and Fury: The Hollywood Family
Melodrama' (1972), nog steeds het meest invloedrijke essay over
filmmelodrama, en talloze werken over stille film, klassiek Hollywood, 
nieuw
Hollywood, nationale cinema's, televisie en digitale media.

Greg M. Smith: Professor Communicatiewetenschap aan Georgia State
University, auteur van Film Structure and the Emotion System (2003) en
editor (met Carl Plantinga) van Passionate Views: Films, Cognition, and
Emotion (1999).

ZA 30/04:
14.00 - 17.00
'Emoties, Waarden, Empathie en Moraliteit':
een verkenning van emoties als waardeoordelen, waarbij aan personen en 
zaken
waarover we zelf geen controle hebben grote waarde wordt toegekend voor 
onze
persoonlijke ontwikkeling. Emoties duiden zo op de erkenning van 
behoefte en
de onmogelijkheid van volledige onafhankelijkheid. Dit leidt naar het
terrein van menselijke gemeenschap, wetspraak, moraliteit, medeleven en
liefde, maar roept ook vragen op over 'empathie' en de fictieve 
moraliteit
van kunstvormen met een hoge werkelijkheidswaarde

Sprekers:

Aaron Ben-Ze'ev: Professor Filosofie aan de Universiteit van Haifa en 
auteur
van (met R. Goussinsky) In The Name of Love (2005), Love Online: 
Emotions on
the Internet (2004), The Subtlety of Emotions (2000) en Emotions in 
Everyday
Life (1998).

John Deigh: Professor Politieke Filosofie en Recht aan de University of
Texas at Austin en auteur van verschillende publicaties over morele en
politieke filosofie zoals The Sources of Moral Agency: Essays in Moral
Psychology and Freudian Theory (1996) en Ethics and Personality: Essays 
in
Moral Psychology (1992).

Kendall Walton: Professor Filosofie aan de University of Michigan en 
auteur
van Mimesis and Make Believe: On the Foundations of Representational 
Arts
(1993), over de relatie tussen fictie, schijn, fantasie en de 
representatie
in kunst, en talrijke werken over fictie en emotie, fictie en ontologie 
en
de esthetische waarde van muziek en metafoor, zoals Listening, Looking 
and
Imagining: Essays in Aesthetics (2005) en Art and Value (2005).

20.00-22.00
'Denken en Voelen'
over het gebruik van cognitieve wetenschap als 'verklaring' van de 
werking
van emoties: is een cognitieve en/of ethische lectuur van de emoties te 
zeer
gericht op het ontwaren betekenis, en wordt er te weinig aandacht 
besteed
aan de specifieke affectieve manier waarop kunst zich tot ons verhoudt?
Dreigt hierdoor eens te meer het fundamentele onderscheid te vervagen 
tussen
denken en voelen? Wat bedoelen we eigenlijk met cognitie (in relatie 
tot de
emoties): overtuiging, gedachte of waardeoordeel?

Sprekers:

Charles Altieri: Professor Engelstalige Literatuur en 
Literatuurwetenschap
aan de University of California, Berkeley en auteur van The Particulars 
of
Rapture: An Aesthetics of the Affects (2004), over emoties en de 
esthetische
ervaring van literatuur en schilderkunst, naast werken over 'esthetisch
humanisme' en twintigste-eeuwse Amerikaanse poŽzie zoals Self and
Sensibility in Contemporary American Poetry (1984) en Subjective 
Agency: A
Theory of First-Person Expressivity and its Social Implications (1994).

Greg Currie: Professor Filosofie aan de University of Nottingham en 
auteur
van Arts and Minds (2005), over representatie, interpretatie en 
ontologie
van kunst zoals die is gegrond in de menselijke culturele maar ook
biologische geschiedenis, en talrijke werken over cognitieve wetenschap,
verbeelding, evolutie en ontwikkeling, zoals Recreative Minds: 
Imagination
in Philosophy and Psychology (2002) en Image and Mind: Philosophy, Film 
and
Cognitive Science (1995)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).