freekk on Thu, 14 Apr 2005 14:45:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] aankodiging debat: kunst in de buurt


Graag willen wij jullie uitnodigen voor het debat

‘Pas op! Er is kunst in de buurt’

Debat over de rol van kunstenaarsinitiatieven in de stedelijke ontwikkeling

Donderdag 28 april, Plantage Doklaan 8-12, aanvang 20.00 uur

Op donderdag 28 april 2005 organiseert de Vrije Ruimte een debat over een
nieuw verschijnsel: kunst in de herstructurerende woonwijk. De ontwikkelaars
van de herstructurering – gemeente, woningbouwverenigingen en
projectontwikkelaars – stimuleren de komst van kunstenaarsinitiatieven in
tijdelijk leegstaande winkelpanden, onder nieuwe woonblokken en in de
openbare ruimte. De gebruikers wordt een lage (tijdelijke) huur geboden of
worden gestimuleerd door subsidies. Kunst lijkt een onderdeel van het
herstructureringsproces in de buurt dat er op gericht rijkere bevolkingsgroepen
naar de armere buurten te lokken.

De promotie van kunstenaarsinitiatieven in de herstructurerende woonwijk is
onderdeel van een bredere stedelijke ontwikkeling: de jacht op de culturele
producent. In een economie van de verleiding is met het ontwerp van die
verleiding het meeste geld te verdienen. Gemeentebesturen willen daarom dat dit
zoveel mogelijk in hun stad gebeurd. Toverwoord in deze race om de culturele
producent is ‘creativiteit’. Het behouden, opleiden en binnenhalen van de
‘creatieve klasse’ bepaalt het economische welvaren van de stad. Niet de opera,
stadsschouwburg of een nieuw stedelijk museum spreken deze nieuwe culturele
producenten aan, maar  een grootstedelijk leefklimaat. Een netwerk van kleine
innovatieve bedrijven is niet genoeg, even belangrijk is de hippe kapper, de
coole clubbingnight en de kunstexpositie in het verlaten scheepsdok. En
natuurlijk de trendy connotatie van de woonwijk; exotisch, met kunst  en ruime
lofts...

De Vrije Ruimte wil met dit debat stilstaan bij de beweegreden om kunst in de
buurt te stimuleren. Is de kunst een voorbode van de veranderingen die op stapel
staan? Moet ze de migrantenwijk klaar maken voor haar nieuwe bewoners, de
nieuwe stedelijke klasse? Wordt kunst nu gebruikt als een lapmiddel, om de pijn
van verandering te verzachten? Is kunst daardoor iets geworden waarvoor je
moet oppassen?  En wat betekent dit voor de kunstenaar?

De relatie tussen kunstenaars en stedelijke ingrepen is immers aanzienlijk
veranderd. In de jaren tachtig waren kunstenaars de culturele voorhoede die haar
plekken – vrijplaatsen - zelf verwierf. Nieuwe stedelijke ingrepen, zoals de
stadsvernieuwing, betekende vaak het einde van deze plekken. Het creëren en
behoud van werk- en expositieruimtes leidde tot een confrontatie met de
stadsvernieuwers. Kunstenaars wilden vaak hun ‘eigen plek’ creëren en zich
daarmee afzetten tegen de machinale stadsvernieuwing. De hedendaagse relatie
tussen kunstenaars en stedelijke herstructurering lijkt hieraan volledig
tegengesteld. Juist het bestaan van kunstinitiatieven in de buurt wordt
gewaarborgd door de ontwikkelaars van de herstructurering.

Hoe verloopt dit proces in Amsterdam? Wat is jullie visie op de ontwikkelingen
in een dergelijke stadsbuurt en hoe positioneren jullie jezelf hierin? Welke
mogelijkheden en onmogelijkheden biedt deze situatie aan kunstenaars? Is de
‘eigen plek’ niet meer relevant? En is het daardoor moeilijker geworden om
(publieke) ruimte toe te eigenen? Over al deze vragen willen we graag met jullie
van gedachten wisselen in een open discussie met  meerdere kunstenaars,
kunstenaarsinitiatieven en bewoners/gebruikers van vrijplaatsen. Ook worden
vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen en de gemeente uitgenodigd. 

Aan het debat zullen o.a. deelnemen 66 East (Indische Buurt), Space for artist
(Bos en Lommer), Stichting Open Ateliers Zuid Oost/Ateliers Kruitberg
(Bijlmer).
Daarnaast zijn er films en muziek.

Toegang is gratis
www.vrijeruimte.nl
tel 06 48546796______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).