keesstad on Tue, 12 Apr 2005 23:44:20 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] vuile oorlog om pensioenstelsel in de VS


De slag om de pensioenen in de Verenigde Staten  

Uit de nieuwste WTO.Zip. nr 53 
(http://www.globalinfo.nl/article/articleview/582/1/1/)  

Een van de toonaangevende progressieve columnisten in de VS, New 
York Times' Paul Krugman, gooide in februari de knuppel in het 
hoenderhok door te schrijven hoe er een geoliede conservatieve 
smeercampagne gelanceerd was tegen de Amerikaanse coalitie van 
ouderenorganisaties AARP. Deze verzet zich namelijk tegen plannen 
om het pensioenstelsel drastisch te hervormen en te privatiseren. 
Krugman baseerde zich wederom deels op het onthullende nieuwste 
boek van Thomas Frank, "What's The Matter with Kansas" [1]. In dat 
boek onderzoekt Frank hoe de bevolking van Kansas de laatste tijd 
steevast politici steunt die beleid maken dat vierkant tegen hun 
belangen ingaat. PR-operaties en smeercampagnes blijkt een van de 
voornaamste geheime wapens van rechts te zijn.  

Dergelijke wapens werken alleen als ze niet teveel aan het daglicht 
blootgesteld worden. Vandaar dat datzelfde rechts furieus reageerde op 
de aanhoudende columns van Krugman in de (onder opinie- en 
beleidsmakers best belangrijke) krant New York Times. Hij nam even 
de plaats in van Michael Moore, die tot dan toe de populairste 
schietschijf van de conservatieve brulboeien was. Na zijn column over 
Frank op 25 februari ging Krugman namelijk door met schrijven over de 
privatisering van het pensioenstelsel [2].  

De kritische organisatie PR watch, die bewustzijnscampagnes van 
politiek en bedrijfsleven in de VS in de gaten houdt, heeft een overzicht 
gemaakt van de slag om de pensioenen [3] waarin goed beschreven 
wordt wat er aan de hand is. Dat laatste te doorzien is voor de doorsnee 
kiezer/lezer in de VS al een bijna onmogelijke klus. De strijd om de 
sociale zekerheid is door de politieke campagnes beland in een 
"spiegelpaleis vol echozalen". Als je de regering Bush mag geloven, zijn 
de maatregelen juist nodig om het pensioenstelsel van de ondergang te 
redden. Net als hun collega's in Nederland, stellen de neo-liberalen het 
daar ook voor alsof je er persoonlijk op vooruit gaat omdat je 'meer 
keuze' hebt. 'Personal Retirement Accounts' wordt het geprivatiseerde 
model genoemd. En dan zijn er ook nog merkwaardige pro-
privatiseringsorganisaties opgericht als de "Alliance for Worker 
Retirement Security". Die presenteert zich als een belangenorganisatie 
van pensionerende arbeiders, maar is feitelijk opgericht door de 
ondernemersbond National Association of Manufacturors. En dat is 
maar een van de vele.  

Om dergelijke schaduworganisaties en hun oprichters en de leidende 
personen daarbinnen te kunnen doorzien, heeft het Centre for Media 
and Democracy, die ook al PR Watch onder haar hoede heeft, het 
project Source Watch in het leven geroepen [4]. Het biedt een bron van 
informatie over verborgen lobbygroepen die van onschatbare waarde is.  

PR Watch wijst op de recente naamswijziging van de United Seniors 
Association (Verenigde Bond van Ouderen). Deze heet nu USAnext. 
Een van de leden is de eerdergenoemde Alliance for enzovoorts. Een 
ander lid heet COMPASS: Coalition for the Modernization and 
Protection of America's Social Security. Dat klinkt alweer zo positief, 
maar het is een venijnige lobbyorganisatie van 
ondernemersorganisaties zoals de bond van hoteleigenaren. En die zijn 
sterk voorstander van het privatiseringsbeleid van Bush.  

De New York Times berichtte in februari dat deze USAnext 10 miljoen 
dollar had vrijgemaakt om campagne te voeren tegen de 
ouderencoalitie AARP. Met dat geld werd onder meer het 
reclamebureau ingehuurd dat eerder verantwoordelijk was voor een 
belangrijkste propagandaslag in de laatste presidentsverkiezingen. Het 
was dit bureau dat voor de dag was gekomen met Swift Boat Veterans 
for Truth: een obscure groep Vietnam-veteranen die twijfel zaaide over 
het oorlogsheldendom van Kerry, waar deze zich dermate slecht tegen 
wist te verdedigen dat het hem een aanzienlijke hoeveelheid punten in 
de populariteitspercentages kostte. In een van de eerste advertenties 
werd AARP dan ook al gelijkgeschakeld met mensen die 'spugen op de 
soldaten in het buitenland en het homohuwelijk toejuichen'. Dat soort 
campagnes dus. De coordinator van de campagne van USAnext, Chris 
LaCivita,  werkt ook voor de Conservatieve lobbyorganisatie Progress 
for America, die al 20 miljoen dollar opzijgezet heeft om de 
privatiseringsplannen te helpen. En dan zijn er nog de oude bekenden: 
het Cato Institute, de Heritage Foundation, de schaamteloze Club for 
Growth etc, die allemaal hun duit in het zakje zullen doen. "De guerrilla 
oorglogsvoering is duidelijk begonnen," merkt PR Watch op. En 
concludeert bemoedigend dat de pro-bedrijfsleven lobby's zo aan de 
bak moeten omdat ze weten dat ze 'tegen de berg op moeten vechten'. 
PR Watch roept om om mee te helpen terug te vechten door nieuwe 
business-fronts bekend te maken op de website.  

Noten: 
[1] Zie voor een interview met Frank over een van zijn vorige boeken 
("One Market Under God"): http://www.globalinfo.nl/article/view/59 
[2] Zie voor Krugman's verzamelde columns: 
http://www.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/oped/columnists/
paul krugman/ 
[3] Exposing the Echo Chamber Behind Social Security Privatisation: 
http://www.prwatch.org/node/3310 
[4) http://www.sourcewatch.org/index.php?title=SourceWatch  


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).