knock on Tue, 5 Apr 2005 10:48:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [ STEIM ] Concert Announcement Thursday April 14th
[English version see below]

Donderdag 14 april presenteert STEIM om 20.30u
een concertavond met Schlammpeitziger en David Michael DiGregorio


David Michael DiGregorio

De Amerikaanse musicus en kunstenaar David Michael DiGregorio studeert 
bij DasArts, de Amsterdamse school waar research plaatsvindt naar 
nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van theater en 
dans.
DiGregorio is tevens een singer / songwriter die zich bedient van 
elektronica. Hij studeerde film / video en elektro-akoestische 
compositie in Harvard.
Naar eigen zeggen is DiGregorio geïnteresseerd in het ontstaan van een 
meta-sexuele relatie tussen het veranderende omgevende landschap van de 
bezoeker en de door geluid gevulde lucht.
DiGregorio heeft een voorkeur voor een gelaagd en dicht geluid en maakt 
daarbij graag gebruik van piano en accordeon of het rondslingerende 
geluid van een Leslie-cabinet.
Zijn teksten kenmerken zich door het tussentijds stoppen van een stroom 
van ideeën en sentimenten. Niet zelden zijn de woordstromen gelaagd en 
blijken de woorden te bestaan uit zelf ontwikkelde alfabets.

Schlammpeitziger

De Duitse elektronica-act Schlammpeitziger, waarachter Jo Zimmermann 
schuil gaat, heeft ontegenzeggelijk een eigen signatuur. Vriendelijke 
Casio-grooves en onweerstaanbare melodieën gaan hand in hand.
Onder de oppervlakte klinken echter subtiele geluidslagen door, waaruit 
een serieuze benadering blijkt. Er is sprake van een zekere mate van 
ambiguïteit in de muziek van Schlammpeitziger.
Muziek waaruit overigens ook humor en melancholie spreekt. 
Schlammpeitziger’s laatste CD "Everything Without All Inclusive" is een 
echt popalbum met diepte en met de potentie om te luisteraar te 
verslaven.
Het is “Homerecording for the masses.”
De shows van Schlammpeitziger worden vergezeld door videowerken van 
Ulrike Göken, die zich het beste laten omschrijven als een 
schimmenspel.

Datum: 14 april 2005
Tijd: 20.30 uur
Plaats: STEIM, Utrechtsedwarsstraat 134 Amsterdam
Entree: 5 euro
Reserveringen: via knock@steim.nl

English version

The American musician and artist David Michael DiGregorio currently 
studies at DasArts, the Amsterdam school for advanced research in 
theatre and dance studies.
DiGregorio is also a singer / songwriter, who’s using electronics. He 
studied film/video making and electro-acoustic composition at Harvard 
College. According to DiGregorio, he’s interested in forming a type of 
meta-sexual relationship between the surrounding shifting landscape of 
audience and sound-filled air. His desire for a kind of thickness in 
that air perhaps explains his attraction to powerful machinery such as 
pianos and accordions and whirling windy devices like Leslie cabinets. 
In terms of text, DiGregorio has been working with interrupted ideas 
and sentiments, moments when text and music suddenly separate or cause 
the degeneration of the other. Furthermore, DiGregorio believes that 
new alphabets, made-up vocabularies, and dense layers of voices are 
tools for bridging the gap from person to person across space and time.

The German electronics act Schlammpeitziger, an alias for Jo 
Zimmermann, undoubtedly has its own signature sound. Friendly but oddly 
twisted Casio-grooves and irresistible melodies are combined in an ever 
changing unpredictable manner. Underneath the poppy surface of his 
songs (he remixed depeche mode amongst others) subtle layers of never 
heard sound are shining through, showing a more serious approach. The 
music of Schlammpeitziger seems to have a certain ambiguity. Also, 
humor and melancholy are never far away. Schlammpeitziger’s most reent 
CD "Everything Without All Inclusive" is a real pop album with depth 
and the potential of leaving its listeners addicted. It’s 
“homerecording for the masses.” The shows of Schlammpeitziger are 
accompanied by videos of Ulrike Göken, that can best be described as 
shadowplays.

Date: April 14th
Time: 20.30 hour
Venue: STEIM, Utrechtsedwarsstraat 134, Amsterdam
Entrance: 5 euro
Reservations: knock@steim.nl

This concert is partly funded by gemeente Amsterdam.

To unsubscribe from this list please go to 
http://list2.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
STEIM					
(studio for electro instrumental music)
(studio voor elektro instrumentale muziek)	

Achtergracht 19
1017 WL Amsterdam
Nederland

tel 00 31 (0) 20 6228690
fax 00 31 (0) 20 6264262
WEB SITE : http://www.steim.nl
_______________________________________________
STEIM mailing list
STEIM@list.xs4all.nl
https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/steim
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).