Jos de Mul on Mon, 4 Apr 2005 10:39:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vacatures Aio-plaatsen NWO onderzoek "Playful Identities. Fromnarrative to ludic self-construction" (EUR / RU)


De Faculteit der Wijsbegeerte (Erasmus Universiteit Rotterdam) en de Faculteit der Letteren (Universiteit Utrecht) zijn op zoek naar

3 AIO’s Filosofie van de ICT / Nieuwe Media en Digitale Cultuur 0,8

 

Functie-inhoud

In het kader van het NWO-programma Transformaties in Kunst en Cultuur is onlangs het project Playful Identities. From Narrative to Ludic Self-Construction van prof.dr. J. de Mul, dr. J. Raessens en prof.dr. V. Frissen gehonoreerd. Dit interdisciplinaire (conceptueel-wijsgerige, media-theoretische en kwalitatief-empirische) programma onderzoekt of en zo ja op welke wijze digitale informatie- en communicatietechnologieën de persoonlijke en culturele identiteit transformeren. Daartoe wordt in kritische aansluiting bij Ricoeur's narratieve identiteitstheorie een 'ludische identiteitstheorie' ontwikkeld, waarin het spel niet alleen fungeert als metafoor voor de menselijke identiteit, maar ook wordt opgevat als het middel waarmee een persoon zijn identiteit reflectief construeert. 

Naast een door de programmaleiders te schrijven monografie voorziet dit programma in drie Aio-deelprojecten: 1. Mobile Identity: Between M-Commerce and Communicative Action; 2. Web Identity: Between Globalization and  Localization en 3. Game Identity: Between Homogenization and Heterogenization. Aan de hand van deze drie case studies over (het gebruik van) de mobiele telefoon, het Internet en de computergame, zal telkens onderzocht worden op welke wijze de mediumspecifieke kenmerken de gebruikersparticipatie en daarmee de identiteitsvorming (mede) structureren. Als contrapunt wordt in iedere deelstudie telkens één voor deze media kenmerkende ontwikkeling die de identiteitsconstructie in het keurslijf van een extern systeem lijkt te drukken - respectievelijk: commercialisering, globalisering en homogenisering - centraal gesteld. 

Voor een uitgebreide beschrijving van het NWO-programma, het project en de drie deel-projecten, zie www2.eur.nl/fw/hyper/playful.html

Twee aio’s zullen worden aangesteld bij de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, een aio bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC), Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht. Als aio werkt u onder leiding van een promotor/begeleider aan een wetenschappelijk onderzoeksproject dat leidt tot een proefschrift binnen de overeengekomen periode. Voor aanvang van het promotieproject wordt een opleidings- en begeleidingsplan opgesteld. Onderdeel van het promotietraject is tevens een loopbaantraject.

Functie-eisen

Voor de drie promotieplaatsen vragen wij enthousiaste kandidaten met aantoonbare kennis en/of belangstelling op de gebieden Wijsgerige antropologie in relatie tot ICT, Nieuwe Media en Digitale Cultuur en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is een doctoraal- of MA-diploma met een specialisatie in een voor het deelproject relevant onderzoeksgebied vereist, onder meer blijkend uit de scriptie.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling als assistent in opleiding per 1 september 2005 met een 8/10 taakomvang (vierdaagse werkweek) als assistent in opleiding (aio) voor vooralsnog een periode van een half jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van eerst anderhalf jaar en vervolgens een verlenging van twee jaar na positieve evaluatie (totale periode maximaal vier jaar). In het Resultaat & Ontwikkelingsgesprek komt de evaluatie aan de orde.

Eventueel bestaat de mogelijkheid om ook onderwijs te verzorgen op het gebied van de Nieuwe Media en Digitale Cultuur (Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht) naast uw aanstelling als aio.

Uw salaris bedraagt € 1.813,- bruto per maand in het eerste jaar bij een volledige aio-aanstelling. Er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld CAO à la carte.

Inlichtingen 

Voor informatie kunt U zich richten tot prof. dr. J. de Mul, tel. 010-4088965, of tot dr. J. Raessens, tel. 06-11340241.

Solliciteren 

Heeft u belangstelling voor de aio-plaatsen? Dan dient u een beknopt onderzoeksvoorstel in (maximaal 4 A-4) waarin u een nadere invulling geeft van één van de drie geformuleerde deelprojecten. Uw sollicitatiebrief, met een onderzoeksvoorstel, een curriculum vitae, een lijst van gevolgde cursussen en behaalde resultaten, scriptie (geprinte versie), eventuele publicatie(s) en twee namen van referenten kunt u onder duidelijke vermelding van PIayful 2005, gevolgd door de naam van het project waarop u solliciteert (respectievelijk Mobile Identity, Internet Identity, Game Identity)  vóór 1 mei  2005 richten aan: 

 

Dhr. dr. W.M.J. Ophelders
Faculteit der Wijsbegeerte
Kamer H 5-33
Erasmus Universiteit
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Alleen volledige sollicitaties kunnen in behandeling worden genomen. De gesprekken vinden plaats op donderdag 2 juni 2005.
 

 

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).