H S on Tue, 27 Apr 2004 18:10:10 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: kenniseconomie en culturele innovatie


hallo nettime,

bijgaand verslag virtueel platform:

----- Original Message ----- 
From: "Martine Posthuma de Boer" <martine@virtueelplatform.nl>
To: "Martine Posthuma de Boer" <martine@virtueelplatform.nl>
Sent: Tuesday, April 27, 2004 5:06 PM
Subject: kenniseconomie en culturele innovatie


Debat 'kenniseconomie heeft cultuur nodig' op www.centraalstation.net

Afgelopen 13 april organiseerden Virtueel Platform en Stichting Nederland
Kennisland een debat rondom kenniseconomie, cultuur en innovatie. Maar
liefst twintig prominenten uit de nieuwe media cultuur, de wetenschap en
beleid waren aanwezig om hun visie op dit onderwerp te geven. Belangrijkste
thema's in het debat waren het aangaan van allianties met wetenschap en
bedrijfsleven, en voorwaarden voor het versterken van de rol van cultuur bij
onderzoek en innovatie. De aandacht ging grotendeels uit naar het formuleren
van bouwstenen voor nieuw beleid. De erkenning voor de rol van de
cultuursector in de kenniseconomie is niet een kwestie van forse
investeringen vanuit de cultuurbudgetten, maar de juist een profilering van
de cultuursector in onderzoeks- ontwikkelingstrajecten die nu met name
gereserveerd zijn voor wetenschappelijke of commerciŽle partners.

Het debat is integraal te zien op www.centraalstation.net
Voor een schriftelijk verslag van het debat www.virtueelplatform.nl


Positief advies Raad voor Cultuur voor Virtueel Platform en e-cultuur

'Culturele innovatie is in de ogen van de Raad de kern van e-cultuur'
schrijft de Raad voor Cultuur in het cultuurnota advies dat vorige week werd
uitbracht. Een groot aantal instellingen verbonden aan het Virtueel Platform
kregen een positief advies op hun aanvraag, waaronder Waag Society, V2_,
Mediamatic, STEIM ook de nieuwe aanvragers Fabchannel en Submarine. Hiermee
geeft de Raad aan dat zij belang hecht aan het pionierswerk dat deze
instellingen verrichten op het gebied van e-cultuur. De Raad adviseerde
eveneens positief op de plannen van Virtueel Platform voor het uitbreiden
van de organisatie tot een projectbureau voor e-cultuur.

Meer over het Virtueel Platform en het advies van de Raad
www.virtueelplatform.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).