richard de boer on Mon, 19 Apr 2004 13:32:41 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_: Nieuw boek Arjen Mulder 'Over mediatheorie' + boekpresentatieNieuwe publicatie van V2_Publishing en NAi Uitgevers:

Arjen Mulder
Over mediatheorie: taal, beeld, geluid, gedrag

Boekpresentatie en discussie
Datum: donderdag 6 mei
Tijd: 20.00 uur
Locatie: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam
Entree: gratis
Voertaal: Engels

V2_ nodigt u uit voor de officiŽle boekpresentatie van 'Over mediatheorie: 
taal, beeld, geluid, gedrag'.

Dit nieuwe boek van Arjen Mulder is een theoretische inleiding op zowel de 
oude als de nieuwe media. De mediatheorie biedt een verklaring voor 
praktisch alles wat er in onze wereld door mensen wordt gedacht, gedaan en 
ervaren. Dit explosieve gedachtegoed is in de afgelopen vijftig jaar 
ontwikkeld door allerlei auteurs van over de hele wereld, maar een synthese 
van hun ideeŽn bestond tot nu toe niet. 'Over mediatheorie' biedt zoín 
synthese.

Naast de nieuwste inzichten in mediatheorie behandelt Arjen Mulder de drie, 
min of meer onafhankelijk van elkaar ontwikkelde scholen binnen de 
klassieke mediatheorie. Voor het eerst worden de mediatheorie van Marshall 
McLuhan, de informatie- en communicatieleer van de cybernetici uit de jaren 
veertig, onder wie Claude Shannon en Gregory Bateson, en de filosofie van 
de symbolische vormen, zoals ontwikkeld door Ernst Cassirer en Susanne K. 
Langer, wederzijds begrijpelijk gemaakt. In 'Over mediatheorie' wordt een 
theorie ontwikkeld die op alle media tegelijk van toepassing is, of het nu 
gaat om de verrekijker, de schilderkunst of de hypertext. Gelijktijdig 
verschijnt bij V2_Publishing de Engelstalige versie 'Understanding Media 
Theory'.

Ter gelegenheid van deze nieuwste publicatie van V2_Publishing en NAi 
Uitgevers gaan Mark Federman en Rudi Laermans met Arjen Mulder in discussie 
over bepaalde segmenten van het boek.

Bioloog en essayist Arjen Mulder doceerde mediatheorie op o.m. de 
Nederlandse Film en Televisie Academie te Amsterdam, het Frank Mohr 
Instituut te Groningen en de St. Joost Academie voor Kunst en Vormgeving te 
Breda. Hij publiceerde vier essaybundels, waaronder 'Het fotografische 
genoegen' (2000) en 'Levende systemen' (2002). Samen met Maaike Post 
schreef hij in opdracht van V2_ het veelgeprezen 'Boek voor de 
elektronische kunst' (2000).

Socioloog en essayist-criticus Rudi Laermans is als hoogleraar verbonden 
aan de KU Leuven waar hij tevens het Centrum voor Cultuursociologie leidt. 
Hij verrichtte recent o.m. onderzoek rond systeemtheorie, cultuurbeleid en 
de wereld van de actuele beeldende kunsten. Laermans publiceerde o.m. 
'Communicatie zonder mensen' (1999) en 'Het cultureel regiem' (2002).

Strategisch denker Mark Federman is verbonden aan het McLuhan Program in 
Culture and Technology aan de Universiteit van Toronto. Met zijn 
decennialange ervaring in de high-technology industrie geeft hij als 
strategisch consultant advies aan bedrijven en overheidsinstanties. Samen 
met Derrick de Kerckhove schreef hij het boek 'McLuhan for Managers - New 
Tools for New Thinking' (2003).

U bent welkom op donderdagavond 6 mei bij V2_ aan de Eendrachtsstraat 10 in 
Rotterdam.

Meer informatie over het boek:
http://publishing.v2.nl  en  http://www.naipublishers.nl

Meer informatie over de boekpresentatie:
http://www.v2.nl/program/2004Richard de Boer
V2_Instituut voor de Instabiele Media
Eendrachtsstraat 10
3012 XL Rotterdam
010-206 72 77 (direct)
010-206 72 72 (centraal)
http://www.v2.nl

---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.614 / Virus Database: 393 - Release Date: 5-3-2004
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).