richard de boer on Thu, 8 Apr 2004 16:56:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] V2_: Capturing Unstable Media


CAPTURING UNSTABLE MEDIA

Onderzoek van V2_Archive naar documentatie van elektronische mediakunst
http://www.v2.nl/Projects/capturing/
________________________________________________________________________________

Elektronische kunst en cultuur zijn de voorbije jaren en decennia sterk in 
belang toegenomen. Tot nu toe werden er echter nog maar weinig pogingen 
ondernomen om de activiteiten en geschiedenis van dit domein te 
documenteren en te bewaren voor de toekomst.

Sinds een aantal jaren is V2_Instituut voor de Instabiele Media, een 
centrum voor kunst en mediatechnologie in Rotterdam, actief hiermee bezig, 
door de opbouw van een archief met documentatie over twintig jaar 
elektronische mediakunst.

Van maart tot december 2003 heeft het archiefteam van V2_ onderzoek 
verricht naar "Capturing Unstable Media"  in andere woorden de 
documentatie-aspecten van de conservering van activiteiten op het gebied 
van elektronische kunst. Voor dit doel werden twee case studies 
geanalyseerd: "whisper" (2002-2003) door Thecla Schiphorst en Susan Kozel, 
een project over de relatie tussen draagbare technologieŽn, performance en 
het lichaam; en een reeks zogenaamde "DataClouds", een langlopend 
onderzoekstraject (1998-heden) rond 2D- en 3D-visualisering van complexe 
informatiestructuren. Beide case studies zijn (deels) ontwikkeld bij 
V2_Lab, V2_'s interdisciplinaire medialab.

Op basis van de onderzoeksresultaten van "Capturing Unstable Media" werden 
een aantal aanbevelingen geformuleerd:
- documentatiestrategieŽn voor activiteiten op het gebied van elektronische 
kunst;
- beschrijving van deze activiteiten in een formeel model en via metadata;
- uitwisselbaarheid tussen verwante archieven.
Verder heeft het project een aantal technische realisaties opgeleverd, 
waaronder een publieke online web portal voor V2_Archive, gebaseerd op een 
framework met open standaarden (XML en RDF).

Een belangrijk resultaat van "Capturing Unstable Media" is een formeel 
beschrijvingsmodel (een ontologie) voor activiteiten op het gebied van 
elektronische kunst, dat verschillende detailniveaus dekt. Dit 
beschrijvingsmodel biedt een reeks uitwisselbare concepten die bruikbaar 
kunnen zijn voor een brede waaier van spelers en instellingen in het 
domein, samen met aanbevelingen hoe deze concepten zich tot elkaar kunnen 
verhouden. Het model kan op de projectwebsite (zie onder) geraadpleegd worden.

Het archiefteam van V2_ heeft de intentie om dit onderzoekstraject te 
vervolgen met de nadruk op internationale archiefuitwisseling, afstemming 
van meertalige terminologie, ontologieŽn en het Semantic Web.

"Capturing Unstable Media" werd financieel ondersteund door de Mondriaan 
Stichting en door de Daniel Langlois Foundation (CA). Een groep experts uit 
Nederlandse archieven, onderzoeksinstellingen en organisaties op het gebied 
van cultureel erfgoed heeft het onderzoeksproces begeleid.

Links

http://www.v2.nl/Projects/capturing/
De onderzoeksresultaten (Engelstalig) van "Capturing Unstable Media" zijn 
beschikbaar op de projectwebsite.

http://archive.v2.nl/
V2_'s publieke archiefportal, met documentatie over een brede doorsnede van 
activiteiten en projecten op het gebied van elektronische kunst van de 
laatste 10 jaar.


V2_Instituut voor de Instabiele Media
Eendrachtsstraat 10, 3012 XL Rotterdam
Tel. (010) 206 72 72 / Fax (010) 206 72 71
E-mail: v2@v2.nl / URL http://www.v2.nl


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.614 / Virus Database: 393 - Release Date: 5-3-2004
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).