Actieblad Ravage on Tue, 6 Apr 2004 17:25:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] RAVAGE: thema uitzetting


Duim zwakke punt bij voorkoming uitzetting

,,Het is raadzaam je vooral niet op te laten fokken!'' Aandachtig nemen de cursisten 
de adviezen in zich op waarmee ze later in de praktijk de uitzetting van 
uitgeprocedeerde vluchtelingen hopen te verhinderen. En, als het aan de 
Aktivistenschool ligt, gebeurt dat op grote schaal.

Tegen de zomer vangt de overheid aan met een prestigieus project. Naar schatting 
26.000 mensen, die gemiddeld vijf jaar of langer in Nederland verblijven en geen 
recht hebben op een verblijfsvergunning, dienen het land te worden uitgezet. Niet 
goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Het betreft personen die, veelal als gevolg van de traagheid en ondoorzichtigheid van 
opeenvolgende vreemdelingenwetten, hier al aardig ingeburgerd zijn. Ze wonen in 
dorpen en steden, hebben werk en hun kinderen gaan naar school. Veel van deze 
mensen hebben een goede band opgebouwd met de buurt of dorpsgemeenschap. 

Binnen afzienbare tijd krijgen deze 'illegalen' stuk voor stuk van minister Verdonk van 
Vreemdelingenzaken het dwingende advies zich te melden bij een uitzetcentrum. 
Daar wordt hun uitzetting voorbereid. Meldt men zich niet vrijwillig dan stuurt de 
overheid een deurwaarder met politie langs bij de woning.

De maatregel van de overheid is omstreden en heeft al tot de nodige beroering en 
protesten geleid. Vermoedelijk zullen veel van de 26.000 gedupeerden zich niet 
zonder meer neerleggen bij hun deportatie. Voor die mensen is er nu kans op steun 
vanuit de bevolking. 

Honderden mensen hebben inmiddels uit solidariteit hun woning bij een lokale 
vluchtelingenorganisatie aangemeld als onderduikadres. Anderen bestoken de 
verantwoordelijke politici met protestbrieven, maken kunstzinnige statements, houden 
wakes of organiseren demonstraties. 

Er zijn ook plannen om, in nauw overleg met de vluchteling, de uitzetting in de kiem 
te smoren. Dat wil zeggen, het werk van de politie ernstig te bemoeilijken danwel 
geheel onmogelijk te maken. Hiervoor zijn verschillende actievormen denkbaar, waar 
ze bij de Aktivistenschool wel raad mee weten.
 
lees verder op de site van Ravage:
http://www.antenna.nl/ravage/achtrgndarchf/0405duim.htm

ZAND IN DE VERWIJDERINGSMACHINE
Hoe lijkt het jou om een paar uurtjes op het dak van een uitzetcentrum te joggen? 
Actiegroep 'Sluit de Uitzetcentra' maakt het allemaal mogelijk. Onlangs bezette een 
groep actievoerders het uitzetcentrum op Schiphol. Dit succes werd overschaduwd 
door het politie-optreden bij een eerdere actie op Zestienhoven.
http://www.antenna.nl/ravage/achtrgndarchf/0405zand.htm

UITZETTEN NEE, BUITEN SPELEN OKE
Nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het inhumane vluchtelingenbeleid van 
dit kabinet, lijken de mogelijkheden voor een ruimer pardon van de baan. Op initiatief 
van het ASKV, Prime en andere organisaties ging 15 maart de vierdaagse bustour 
'zonder pardon op straat' van start.
http://www.antenna.nl/ravage/nieuws.htm

BRAND AUTO BONTCOUTURIER MYSTERIE
De auto van Frans Molenaar is door brand zwaar beschadigd geraakt. De 
bontcouturier beticht zijn broer ervan de brand te hebben aangestoken. Volgens het 
Dieren Bevrijdings Front strookt dit niet met de werkelijkheid, want de actiegroep zit 
achter de aanslag.
http://www.antenna.nl/ravage/nieuws.htm

TEVENS OP DE SITE:

* Investeren om te leren
* Zusje van de Wereldbank maakt het bont
* Antifa's verhinderen NNP-bijeenkomst
* Schermutseling bij Cubaanse ambassade
* Reclamezuilen ABN-Amro beklad
* Meerderheid tegen dierproeven 
* Betoging tegen Amerikaanse bezetting
* Noorse boycot van Israelische producten
* Vermoorde Hamas-leider herdacht
* Hof 'vergeeft' belediging kroonprins 
* Laat het Wad niet zakken
* Agenda/Oproep
* Columns/Strips


NIET OP DE WEBSITE MAAR WEL IN HET BLAD:

Beter ten halve gekeerd?
De uitzetservice van Verdonk
Exit Holland
Foto reportage campagne 'zonder pardon op straat'
Spaanse inlichtingendienst blundert
Een web van politiek bedrog
Het rechtvaardige drijfzand van de vrije markt
Wie bepaalt wat jij eet?
Chomsky verdient beter
Verkiezingen EU: stem blanco!
Alternatief Brugge in last
Grauw gemiddelde (expo)
Zombiehorden in het consumptieparadijs (film)
Bliksems! (column)

Deze, en de andere onderwerpen op deze site, kun je lezen door een voordelig 
abonnement te nemen op Ravage: 
http://www.antenna.nl/ravage/vastplaatjes/abonnementaa.gif


Website:
http://www.antenna.nl/ravage______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).