Leon Kuunders on Fri, 2 Apr 2004 14:18:47 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Spinoza's Ethica online - deel 2 gedigitaliseerd


*** Spinoza's Ethica online -- deel 2 gedigitaliseerd ***

Rond 1860 werd door Dionijs Burger, een in 1820 geboren Rotterdammer,
een vertaling gemaakt van het werk "Ethica" van Benedictus de Spinoza.
Door lezers van Filosofie Magazine werd de Ethica eerder dit jaar
verkozen tot de top tien van belangrijkste filosofiewerken aller 
tijden. Dankzij Burger's vertaling wordt de Ethica nu voor het eerst, 
in het Nederlands, online gepubliceerd. De publicatie wordt uitgevoerd
onder auspiciŽn van Vereniging Het Spinozahuis (www.spinozahuis.nl).

Vandaag, op de tweede dag van de Maand van de Filosofie, is het 
tweede deel afgerond. Dit tweede deel bevat een gemiddeld aantal 
woorden van 195 per pagina. Er is nu bijna 40% van de tekst 
gedigitaliseerd. Het eerste deel, met als titel "Van God", werd 
voltooid op 17 maart, en wordt, evenals het tweede deel, nog 
inhoudelijk geredigeerd en voorzien van referenties.

Een overzicht van de delen: het eerste deel (Van God) bevat 14.152
woorden (16% totaal); deel 2 (Over de natuur en den oorsprong van den
geest) bevat 18.175 woorden (19%); deel 3 (Over den oorsprong en de
natuur der hartstochten) bevat 21.787 woorden (24%); deel 4 (Over de
menselijke dienstbaarheid of over de krachten der hartstochten) bevat
27.000 woorden (30%); en deel 5 (Over het vermogen van het verstand of
over de menselijke vrijheid) bevat 10.800 woorden (12%).

Aandacht voor dit project en hulp bij de digitalisering is van harte
welkom. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Leon Kuunders,
via e-mail (mailto:leon@kuunders.info) of telefoon, +31 620.624.702.

Ook is het mogelijk de bijdrage direct via de website (www.despinoza.nl)
te geven. Dankzij de onderliggende techniek (een Wiki-server *]) kan een
bijdrage eenvoudig, zonder login procedures e.d., worden ingegeven. 
Tevens biedt de website een overzicht van alle pagina's in een formaat
dat eenvoudig kan worden geprint.

Bij voorbaat dank voor de aandacht, met groet!

Leon Kuunders
www.despinoza.nl

*] Zie voor meer informatie over Wiki's
http://www.leren.nl/artikelen/2004/wiki.html

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).