paulv on Fri, 2 Apr 2004 12:43:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] GroenLinks wil Minister van Liefde----- Forwarded message from groenlinks@tk.parlement.nl -----

Date: Thu, 1 Apr 2004 11:06:20 +0200 (CEST)
From: groenlinks@tk.parlement.nl
Subject: [GroenLinks 2deKamer] GroenLinks wil Minister van LiefdeGroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief              1 april 2004 11:24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GroenLinks wil Minister van Liefde
http://www.groenlinks.nl/partij/2dekamer/nieuws/4002266.html
( 1 april 2004)

GroenLinks pleit voor de instelling van een Minister van Liefde om tegenwicht te bieden aan de verharding in de samenleving. Veel mensen in Nederland voelen zich op dit moment onzeker, onveilig, eenzaam en ontheemd. Zij missen geborgenheid en liefde in hun leven. De Minister van Liefde zou die trend moeten keren, zo stelde Femke Halsema vanmorgen op een ontbijtbijeenkomst in Amsterdam.
De liefde is een positieve en integrerende kracht in de samenleving. Het geeft voor veel mensen betekenis aan hun bestaan. De liefde is een bindmiddel in een meer en meer pluriforme maatschappij. Het biedt tegenwicht aan de steeds sneller veranderingen, de oprukkende technologie en de toename van stress. Waar mensen steeds vaker langs elkaar heen leven, komt de menselijke behoefte om te kennen en gekend te worden in de knel. De discussie over normen en waarden gaat te vaak over wat ons scheidt, een discussie over liefde zou moeten gaan over wat ons bindt.

De Minister van Liefde zou in de regering een liefdescampagne moeten co?rdineren. Binnen de ministerraad zou deze minister aanjager en waakhond moeten zijn. Als speciale taak zou zij onder meer een voorlichtingscampagne moeten starten over relaties, seksualiteit en liefde. In het onderwijs moeten er speciale lessen komen over relaties, seksualiteit en liefde, evenals in de inburgering.
De Minister van Liefde zou tevens de relatievorming moeten bevorderen. Zeker voor jonge jongens, die op het verkeerde pad van schooluitval en criminaliteit terecht dreigen te komen, kan een relatie uitkomst bieden. Vaak blijken jongens, zodra ze een vriendinnetje krijgen, de school weer veel serieuzer te gaan nemen en stoppen ze met criminele activiteiten. Daarom moet deze relatievorming worden bevorderd, bijvoorbeeld met eigentijdse vormen van internetdating en single party?s.
Deze minister zou zich tevens moeten inzetten voor betere relaties van bestaande stellen in Nederland. Dat vraagt om een breed, goed en toegankelijk aanbod van gerichte vormen van relatietherapie. Zeker bij relaties waarbinnen mishandeling en geweld een rol spelen, moet worden ingegrepen. In die gevallen is gedwongen 'heropvoeding', bijvoorbeeld in 'Blijf-van-haar-lijf-huizen', dringend gewenst.

De Minister van Liefde zou zich moeten opstellen als hoeder van het vrije woord. In het huidige maatschappelijke klimaat van verharding, staat het vrije woord onder druk. De liefde voor verschillen en het respect voor de tegenstander moeten weer worden herwonnen. Deze minister moet er ook voor zorgen dat er niet alleen aandacht is voor 'harde waarden' als versterking van de economie en hardere straffen. Want je zaait wat je oogst. Eenzijdige aandacht voor harde politiek cre?ert harde burgers. Om dat te keren, is er juist aandacht nodig voor de zachte waarden en de zachte krachten in de samenleving. Er is meer in het leven dan geld verdienen, auto rijden of junks aanpakken. De politiek als geheel, met de Minister van Liefde voorop, zou zich meer moeten bekommeren om zachte en kwetsbare waarden. Daartoe behoort ook onze omgang met dieren en met de natuur. 

Aandacht voor de liefde is ook in de linkse politiek een beetje de missing link van de Franse Revolutie: naast vrijheid, gelijkheid en broederschap behoort de liefde centraal te staan. Wellicht is die omissie veroorzaakt door het feit dat ook toen de politiek al werd overheerst door mannen. Een meer centrale plek voor de liefde in de politiek behoort bij de emancipatie van onze samenleving. Een grotere rol voor vrouwen in bestuur, politiek en debat zou samen moeten gaan met meer aandacht daarvoor. We moeten niet langer de ratio heilig verklaren, maar ook ruimte durven bieden aan gevoel en intu?tie.

Femke Halsema----- End forwarded message -----

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).