Arjon Dunnewind on Thu, 19 Feb 2004 14:15:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Impakt Event: Mike Mills - Woensdag 25 februari


English version available below


Impakt Event: Mike Mills
Woensdag 25 februari
Filmtheater 't Hoogt, Utrecht

Mike Mills, is een veelzijdig kunstenaar die naast videoclips (o.a. 
"All I Need", "Kelly Watch The Stars" en "Sexy Boy" van het Franse 
popduo Air) ook documentaires, commercials, korte films, platenhoezen 
en skateboardgraphics maakt. Ook is hij mede oprichter van The 
Directors Bureau, het productiebedrijf van o.a. Sofia en Roman 
Coppola. Het werk van Mills wordt wel getypeerd als pop-art voor de 
mensen van nu. Mills zelf zegt daarover: "Ik ben geïnteresseerd in 
populaire cultuur, dingen die al bestaan en die ik dan op een 
verkeerde manier weer in elkaar zet. Dat is voor mij het brengen van 
nieuwe dingen. Of dat kunst is ? Dat is een vraag waar ik niet van 
wakker ligt." Feit is in elk geval wel dat de stijl en de beeldtaal 
van Mills veel mensen aanspreekt en navolging vindt binnen zowel de 
beeldende kunst als de pop-cultuur. Opvallend in het werk van Mills 
is het beeld van de buitenstaander die kijkt naar een wereld die zo 
graag perfect wil zijn en de combinatie van lieve en schattige 
elementen binnen een melancholieke en droevige setting. Op dit moment 
werkt Mike Mills aan zijn eerste lange speelfilm, Thumbsucker, naar 
het boek van Walter Kern.
De voorstelling in Utrecht zal worden ingeleid door Ton van Gool van 
het MU in Eindhoven. Tot 29 februari is in het MU in Eindhoven nog 
Mike Mills' tentoonstelling "not how, what or why but yes" te zien.

Het programma zal in twee delen vertoond worden.

20.00 Mike Mills 1
de korte film Architecture and Reassurance (1999, 24 min) - de 
documentaire Paperboys (2002, 41 min) - videoclips van o.a. Air, Les 
Rythmes Digitales en de Jon Spencer Blues Explosion - commercials 
voor Volkswagen en Mastercard.

En

22.00 Mike Mills 2
de korte film Deformer (1996, 17 min) - videoclips van Air, 
Everything but the girl - commercials voor GAP en Nike - de Air 
documentaire "Eating, Sleeping, Waiting & Playing" (1999, 60 min)

Woensdag 25 februari, filmtheater 't Hoogt, Utrecht,  zaal 1.
Entrée 7 Euro per programma (met korting 6 Euro)
Reserveren 't Hoogt: 030 2328388 / info@hoogt.nl

Meer informatie over Mike Mills:
http://www.mu.nl/exhibitions/now/49-mike/mike.html
http://www.thedirectorsbureau.com/


NB Verwacht: Impakt Festival 2004, 27 t/m 31 oktober.xxxxxxxxxxxxxxxxx  ENGLISH VERSION  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Impakt Event
25.02.2004
Mike Mills

Mike Mills is a versatile artist who besides videoclips ("All I 
Need", "Kelly Watch The Stars" en "Sexy Boy" of the French popduo 
Air) also makes documentaries, commercials, short films, album covers 
and skateboard graphics. He's also the co-founder of The Directors 
Bureau, the production company of among others Sofia en Roman 
Coppola. Mills' work is being characterised as 'pop-art for now 
people'. Mills: "I am interested in popular culture, things that are 
already there and that I can put together in a botched-up way. To me, 
that means coming up with something new. Is it art? That's a question 
I don't lose much sleep over". Fact is that the style and visual 
language of Mills appeals to a lot of people and inspires the visual 
arts as well as popculture. Striking in the work of Mills is the 
image of the outsider who looks at a world that's trying desperately 
to be perfect. Another reoccuring element is the combination of sweet 
and lovely elements within a melancholic and sad setting. At this 
moment Mike Mills is working at his first feature film, Thumbsucker, 
based on the book of Walter Kern.
The screening in Utrecht will be introduced by Ton van Gool from MU 
in Eindhoven. Until February 29th MU in Eindhoven hosts Mike Mills' 
exposition 'not how, what or why but yes'.

The program will be shown in two parts:

20.00 Mike Mills 1
the short film Architecture and Reassurance (1999, 24 min) - the 
documentary Paperboys (2002, 41 min) - video clips of among others 
Air, Les Rythmes Digitales and the Jon Spencer Blues Explosion - 
commercials for Volkswagen and Mastercard.

And

22.00 Mike Mills 2
the short film Deformer (1996, 17 min.) - video clips of Air, 
Everything but the Girl, commercials for GAP and Nike - the Air 
documentary "Eating, Sleeping, Waiting & Playing" (1999, 60 min.)

Wednesday February 25th, filmtheatre 't Hoogt, Utrecht, cinema 1.
admission 7 euro by programma (with discount 6 euro)
reservations via 't Hoogt: 030 2328388 / info@hoogt.nl

For further information about Mike Mills:
http://www.mu.nl/exhibitions/now/49-mike/mike.html and
http://www.thedirectorsbureau.com

Expected: Impakt Festival 2004, October 27th until October 31th.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Arjon Dunnewind, Impakt Festival, P.O. Box 735, 3500 AS  Utrecht, The 
Netherlands

If you use a courier service you must have your parcel delivered to 
our office address:
Impakt Festival, Damstraat 19, 3531 BP Utrecht, The Netherlands

Tel.: + 31 30 2944493, mobile: + 31 6 5155 7875, Fax.: + 31 30 2944163

e-mail: arjon@impakt.nl (work), http://www.impakt.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).